The adressbook

mgr Monika Wierzbicka

Stanowisko
specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH
Telefon
81 537 51 29
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 209
20-031 Lublin

Ogłoszenia

Obsługa administracyjna działalności naukowej i dydaktycznej

- Katedra Teorii i Filozofii Prawa

- Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

- Katedra Postępowania Karnego

- Zespół Badawczy Kryminalistyki i Prawa Dowodowego

 

- Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna
Follow UMCS: