The adressbook

mgr Przemysław Wrochna

mgr Przemysław Wrochna
Stanowisko
asystent
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W roku akademickim 2018/2019
Semestr letni


Środa 10:00 - 12:00


Pokój 133
Piętro I, budynek Starego Humanika
Wydział Filozofii i Socjologii


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 (Wydział Filozofii i Socjologii, Stary Humanik)
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

        -  Socjologia ryzyka
        -  Ekosocjologia
        -  Komunikacja medialna
        -  Komunikacja wizualna
        -  Projektowanie graficzna
        -  Socjologia designu
        -  Myślenie projektowe (design thinking)

Wykształcenie:

2014 -
Studia doktoranckie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, WFiS
Kierunek: socjologia, tytuł rozprawy: „Społeczeństwo ryzyka zapośredniczonego. Zmiany klimatyczne w polskim dyskursie medialnym”
Opiekun naukowy: Dr hab. Urszula Kusio, prof. nadzw. UMCS

2011 - 2013
Studia magisterskie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, WFiS
Kierunek: socjologia, tytuł rozprawy:  „Struktura motywacji decyzji kredytowych”
Opiekun naukowy: Prof. Marian Filipiak

2008 - 2011
Studia licencjackie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, WFiS
Kierunek: socjologia, tytuł rozprawy: „Techniki perswazji w reklamie”
Opiekun naukowy: Dr hab. Maria Gagacka


Działalność naukowa

Wybrane publikacje (artykuły):

"Ryzyko ekologiczne jako ryzyko społeczne. Na ile „rzeczywista” jest katastrofa klimatyczna?" [w:] Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophy and Sociology Vol. 43, No 1, Wyd. UMCS, Lublin 2018

"Relacje intymne we współczesnym świecie", [w:] Opuscula Sociologica, nr 1(23),  Wyd. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018

"Społeczeństwo ryzyka zapośredniczonego. Współczesne media a problem ryzyka", [w:] Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, (red.) U. Kusio, K. Szcześniak, Wyd. UMCS, Lublin 2018

"Projekt miasto. Budżet obywatelski jako narzędzie współtworzenia przestrzeni miejskiej", [w:] Najlepsze doświadczenia w rewitalizacji, (red.) P. Trzepacz, Kraków 2017

"Wróg u bram - Nie/bezpieczeństwo w społeczeństwie ryzyka", [w:] Inny - Obcy - Potwór. Kulturowo społeczne aspekty odmienności przez wieki, (red.) J. Żychlińska, A. Głowacka - Penczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016

"Intymność w stanie oblężenia" [w:] Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Sectio I Philosophy and Sociology Vol. XLI, 2, Wyd. UMCS, Lublin 2016

"25 lat wolności. Od traum wielkiej zmiany do społeczeństwa ryzyka" [w:] Refleksje nad wolnością i suwerennością Polski, (red.) D. Litwin - Lewandowska, K. Bałękowski, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016

"Upodmiotowiony lęk. Zjawisko lęku we w spółczesnej kulturze indywidualizmu", Labirynty kultury, (red.) U. Kusio, Wyd. UMCS, Lublin 2015

"Modern Cosmetology as a Source of Suffering" [w:] Psychospołeczne aspekty postrzegania zdrowia, (red.) M. Gorzel, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej, Lublin 2015

Udział w grantach:

Grant Biura Promocji UMCS: "Diagnoza predyspozycji społeczno - zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście podjęcia decyzji o przyszłym kierunku studiów", 2018

Grant Władz Rektorskich: "Badanie form i poziomu aktywności społecznej studentów UMCS w lublinie", 2017

Grant Władz Rektorskich: "Budżet obywatelski jako narzędzie partycypacji społecznej. Ewaluacja lubelskiej edycji projektu", 2016

Działalność organizacyjna:

II Edycja Forum Młodych Naukowców, 2018

Dzień Socjologa, 2018

Dni Otwarte na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, 2015-2018

Ogólnopolska Konferencja Nakowa "Nauki Społeczne Wobec Zmiany", 2017

Interdyscyplinarna Konferencja Nakowa "Społeczne Wymiary Mobilności", 2017

Ogólnopolska Konferencja Nakowa "Wolność niejedno ma imię", 2015

Członkostwo:

Samorząd Doktorantów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, członek rady samorządu sprawujący funkcję sekretarza, 2015 - 2019

Rada Instytutu Socjologii, reprezentant doktorantów, 2016 - 2020

Socjologiczne Koło Naukowe Doktorantów, sekretarz / zastępca przewodniczącego, 2014 - 2018

Nagrody i wyróżnienia:

Laureat konkursu (I miejsce) Przeglądu Socjologii Jakościowej na fotoreportaż socjologiczny, praca pt: "Ziemia obiecana", 2017


Ogłoszenia
Follow UMCS: