The adressbook

dr Marcin Cichy

dr Marcin Cichy
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Telefon
(81) 537 55 26
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.ztch.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021
Środa 10.00-12.00, pok. 432


Platforma MS Teams - codziennie w godzinach 8:00 - 16:00.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/432
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

Licencjat - Ochrona Środowiska, Wydział Chemii UMCS w Lublinie - 2004 r.

Magister - Ochrona Środowiska, Wydział Chemii UMCS w Lublinie - 2007 r.

Doktor nauk chemicznych - Wydział Chemii UMCS w Lublinie - 2017 r.

 

Przebieg pracy zawodowej

2010 - 2018 Asystent - Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS w Lublinie

2018 -           Adiunkt - Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS w Lublinie

 


Działalność naukowa

Ostatnie publikacje

 • M. Cichy, J. Dobosz, T. Borowiecki, M. Zawadzki, RKMC, 122(1), 2017, 69 – 83
 • J. Dobosz, M. Cichy, M. Zawadzki, T. Borowiecki, J Energ Chem, 27(2), 2018, 404 – 412
 • T. Borowiecki, M. Cichy, P. Kowalik, Przem Chem, 97(4), 2018, 522 – 538

Szkolenia

 • Udział w Międzynarodowej Szkole Katalizy "inGAP-NANOCAT summer school in catalysis", Trondheim (Norwegia), 21 - 26 czerwca 2009 r.
 • Szkolenie obejmujące następujące zagadnienia: "Komercjalizacja wyników prac naukowych", "Techniki sprzedaży wynalazków" oraz "Własność intelektualna" - prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
 • Udział w projekcie „Akademicka kadra przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe Dla Gospodarki I Rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Czas realizacji: 01.04.2017 – 30.04.2018 r.
 • Udział w projekcie „Akademia Liderów UMCS” – program dedykowany do osób, których praca polega lub w przyszłości będzie związana z zarządzaniem, koordynowaniem i organizowaniem pracy zespołów zadaniowych. Czas realizacji: listopad 2017 -  luty 2018 r.
 • Udział w projekcie „Mistrzowie dydaktyki” (Działanie 4.3), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prace badawcze

 • Badania katalizatorów reformingu parowego glicerolu do gazów syntezowych” - projekt w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS – Rok 2013
 • Równoczesne badania aktywności i zawęglania katalizatorów w reakcji przemian węglowodorów z wykorzystaniem mikrowagi oscylacyjnej” - projekt w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS – Rok 2017
 • Projekt NCN „Miniatura 2” pt.:  „Zastosowanie mikrowagi oscylacyjnej TEOM w badaniach aktywności i odporności na zawęglanie katalizatorów”, nr 2018/02/X/ST4/02280

Stypendia

Stypendium Naukowe dla doktorantów w w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Lubelskiego. Stypendium przyznano na lata 2011 - 2012.