The adressbook

dr hab. Irena Choma

dr hab. Irena Choma
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Telefon
792677004
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek 10-12

Adres

Collegium Chemicum, pl. M.Skłodowskiej 3, p.213
20-031 Lublin

O sobie

Ukończyłam studia chemiczne na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując w 1981 r dyplom magistra chemii z wyróżnieniem. Jeszcze w czasie wykonywania pracy magisterskiej, 1 listopada 1980 r., rozpoczęłam pracę na stanowisku technicznym w Zakładzie Fizyki Chemicznej kierowanym przez prof. Zdzisława Syprynowicza. Od 1 lipca 1981 r. pracowałam jako asystent, a od 1 sierpnia 1990 r. jako adiunkt w tym samym Zakładzie, który z czasem zmienił kierownictwo (prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz, obecnie dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS) i nazwę (Zakład Metod Chromatograficznych, obecnie Katedra Chromatografii). Od 2014r pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 


Działalność naukowa

 Pracę doktorską,  „Fizykochemiczne i chromatograficzne własności szkieł porowatych modyfikowanych termicznie i  chemicznie” obroniłam w czerwcu 1990 r. a stopień naukowy dr habilitowanego w czerwcu 2009 r. na podstawie rozprawy pt. „Problemy analityczne w oznaczaniu pozostałości antybiotyków w mleku metodą chromatografii cienkowarstwowej”. Przez wiele lat  prowadziłam badania dotyczące oceny jakości żywności, specjalizując się w chromatograficznej analizie pozostałości antybiotyków w mleku, głównie  metodą chromatografii cienkowarstwowej sprzężonej z bezpośrednią bioautografią (TLC-DB).  W ostatnich latach stosuję TLC-DB do oceny aktywności biologicznej składników roślin i farmaceutycznych preparatów roślinnych.