The adressbook

dr hab. Jarosław Chodak

dr hab. Jarosław Chodak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024: Poniedziałek 13.00-14.15


Czwartek 14.30-15.15


  


 


 


 


 


 


 

O sobie

Magister historii i socjologii UMCS. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Praca doktorska „Teorie rewolucji w naukach społecznych. Analiza socjologiczna” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Styka. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. 

Zainteresowania badawcze

 • socjologia polityki
 • socjologia historyczna
 • historia społeczna
 • ruchy społeczne i polityka kontestacji
 • teoria i historia rewolucji
 • teoria i praktyka walki bez przemocy
 • socjologia dezinformacji

Zajęcia dydaktyczne

 • Historia myśli socjologicznej
 • Socjologia polityki
 • Sfera publiczna
 • Instrumenty regulacyjne w politykach publicznych
 • Social Movements and Contentious Politics
 • Nowe ruchy społeczne

Projekty i funkcje organizacyjne

 • Kierownik projektu DARIAH-PL w ramach UMCS. Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cały projekt 129 496 338,73 PLN; w ramach UMCS: 3 613 502,91 PLN).
 • Członek Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS https://analytics.umcs.pl 
 • Członek zespołu badawczego w Konsorcjum Infrastruktury Badawczej Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS).

Działalność naukowa

Publikacje (książki)

Chodak, J. (2019). Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Chodak, J. (2012). Teorie rewolucji w naukach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.