The adressbook

dr Piotr Chilimoniuk

dr Piotr Chilimoniuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI INSTRUMENTALNEJ I TEORII MUZYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.piotrselim.pl
Konsultacje

czwartek godz.13.30 -14.30 sala nr 18, piątek godz. 11.00 - 12.00 sala nr 19

O sobie

Wykształcenie:
 • magister sztuki (Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego w Akademii Muzycznej w Łodzi) - 1997;
 • doktor sztuki (Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) – 2007;
 
Doświadczenia zawodowe
 • asystent w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej IM WA UMCS w Lublinie, 1997-2007;
 • adiunkt Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej IM WA UMCS w Lublinie, od 2007;
Wybrane osiągnięcia artystyczne
 • Solista w lubelskim prawykonaniu Koncertu Fortepianowego A. Chaczaturiana z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej IM WA UMCS w Lublinie, Filharmonia Lubelska V.2000 r
 • Solista w „Błękitnej Rapsodii” G. Gershwina z cyklu koncertów „Ze sztuką na ty” – Lublin, Chatka Żaka XII.2002r.
 • Solista w Koncercie fortepianowym d-moll na dwa fortepiany Fr. Poulenca- podczas IX Lubelskiego Forum im. W. Lutosławskiego, Filharmonia Lubelska, IV.2005 r
 • Udział w Koncercie Karnawałowym z Chórem Politechniki Lubelskiej, wykonanie z Chórem własnych kompozycji do tekstów Hanny Lewandowskiej, Chatka Żaka, I.2007
 •  Recital fortepianowy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu, III.2007 r
 • Solista w Koncercie fortepianowym d-moll na dwa fortepiany Fr. Poulenca- w ramach  „Nocy z kulturą”, Filharmonia Lubelska, VI.2007 r.
 • Solista w Koncercie fortepianowym d-moll na dwa fortepiany Fr. Poulenca - z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008, Filharmonia Lubelska, X.2007 r.
 • występ z kwintetem Tanguillo na koncercie Tanguedia, w Filharmonii Lubelskiej, XI.2007;
 • Koncert z Akademickim Chórem UMCS w Hiszpanii – Torrevieja – Teatro-Auditorio - „Missa Brevis” Jana Szopińskiego oraz utwór do słów Karola Wojtyły z muzyką własną, III.2008 r.
 • Udział w koncercie z okazji 65-lecia UMCS oraz 60-lecia Akademickiego Chóru UMCS im. J. Czerwińskiej w Lublinie, Filharmonia Lubelska, X.2009 r.
 • Koncert z Akademickim Chórem UMCS we Francji - Paryż. W programie między innymi kompozycje własne do słów Hanny Lewandowskiej i Karola Wojtyły
 • Kompozytor, solista, wokalista i instrumentalista w koncercie "Z ziemi wiernej". Prawykonanie autorskiej kompozycji - kantaty "Z ziemi wiernej" do słów Hanny Lewandowskiej i Karola Wojtyły na dwóch solistów, lektora, chóry i orkiestrę symfoniczną. Urszula Bobryk - dyrygnet, Janusz Radek - śpiew, Piotr Selim - fortepian, śpiew, Leszek Surma - recytacje, Akademicki Chór UMCS, Chór Wydziałowy UMCS, Chór Uniwersytetu Medycznego, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej.

Wybrane osiągnięcia naukowe

 • Wykład „Czy wiesz, że fortepian nie jest czarno-biały?” podczas II Międzynarodowych Warsztatów Pianistycznych Bieszczady 2007, Ustrzyki Dolne, I.2007 r.
 • Seminarium dla nauczycieli „Pedalizacja w utworach fortepianowych różnych epok” – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli, III.2007 r.
 •  Przewodniczenie pracom Jury podczas Konkursu Pianistycznego „Młodzi wirtuozi” im. Carla Czernego w Zamościu, III.2008,2009 r.
 • Przeprowadzenie lekcji otwartych dla uczniów oraz wykład o pedalizacji fortepianowej dla nauczycieli klasy fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im W. Lutosławskiego w Krasnymstawie, IV.2007 r.
 • Przewodniczenie pracom Jury podczas I Regionalnego Konkursu Chopinowskiego „Mój Chopin” w Puławach, II.2010 r.
 •  Udział w pracach Jury XV Miejskiej Sceny Amatora „O Puchar Prezydenta Miasta”, Puławy, IV.2009 r.
 • Przeprowadzenie warsztatów i udział w pracach Jury podczas „Stachuriady 2009”, Grochowice, VI.2009 r.
 • Recenzja „Szkoły gry na fortepianie” Mieczysława Fryca, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 3/2000
 • Wygłoszenie wykładu o pedalizacji fortepianowej dla uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu, XI.2009 r.
 • Wygłoszenie wykładu o pedalizacji fortepianowej dla uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku, XII.2009 r.  
Wybrane osiągnięcia pedagogiczne:
 • organizowanie wyróżniającym się studentom egzaminów publicznych;
 • udział studentów IM WA UMCS w koncertach (Drzwi otwarte UMCS, cykliczne audycje muzyczne, koncerty okolicznościowe, np. jubileusz X-lecia istnienia Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej IM WA UMCS)
 • działania promocyjne skierowane w stronę studentów polegające na stwarzaniu możliwości koncertowania poprzez udział w projektach autorskich – recitalach piosenki literackiej.
 
Wybrane osiągnięcia organizacyjne
 •  organizacja i współorganizacja koncertów studentów i pracowników Instytutu Muzyki WA UMCS;
 • projektowanie plakatów i programów koncertów studentów i pracowników Instytutu Muzyki WA UMCS;
 •  współudział w opracowaniu programu nauczania przedmiotów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej IM WA UMCS w Lublinie;
 • zbiorowe opracowanie dokumentacji o otwarcie Kierunku Instrumentalnego na Wydziale Artystycznym UMCS;
 • zespołowe opracowanie programu nauczania w zakresie przedmiotu Nauka akompaniamentu z grą a vista na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 
Inne osiągnięcia:
 •  nagranie 13 płyt z Lubelską Federacją Bardów (Federacja) 11 CD i 2 DVD – pseudonim artystyczny Piotr Selim
 • udział w koncertach rejestrowanych przez stacje telewizyjne - „Klechdy lubelskie”. Rejestracja przez TVP3 Lublin - Muszla koncertowa Ogrodu Saskiego w Lublinie; Koncert Galowy 44 SFP w Krakowie - Rejestracja przez TVP 1; koncert „Z życia do życia”, Opera i Filharmonia Podlaska, TVP Białystok;
 • koncerty z Lubelską Federacją Bardów (Federacją) na wielu estradach w Polsce oraz w USA, Austrii, Ukrainie, Irlandii, Wielkiej Brytanii
 •  nagranie płyty przez pracowników z okazji Jubileuszu XV-lecia Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej Wydziału Artystycznego UMCS
 •  udział w koncercie jubileuszowym z okazji X-lecia chóru Kantylena – nagranie płyty CD;
 • nagranie materiału na płytę z tangami Astora Piazzolli z kwintetem Tanquillo
 • liczne recitale z własnymi kompozycjami do słów Hanny Lewandowskiej oraz innych autorów m.in. ks. Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury, Wincentego Pola, Mikołaja Reja czy Kajetana Koźmiana;
 • wykonywanie własnych kompozycji do tekstów Karola Wojtyły i kompozycji do tekstów Hanny Lewandowskiej z: Chórem Akademickim UMCS im. J. Czerwińskiej, Chórem Politechniki Lubelskiej, Chórem Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, orkiestrą kameralną Filharmonii Lubelskiej;
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę;
 • Medal Prezydenta Miasta Lublina doceniający ogromny kunszt artystyczny oraz niezwykle wartościowy wkład w rozwój i popularyzację piosenki autorskiej w Lublinie.
 
W opiniach krytyki muzycznej
 • „Atrakcją wieczoru było lubelskie prawykonanie „Koncertu fortepianowego Des-dur” Arama Chaczaturiana. Tego trudnego zadania podjął się Piotr Chilimoniuk, niezwykle utalentowany młody pianista związany na stałe z Lublinem. Nie bez powodu piszę właśnie o jego wykonaniu na początku, chociaż naprawdę grał jako ostatni z solistów. Prawykonanie koncertu Chaczaturiana dzięki Chilimoniukowi i orkiestrze na długo pozostanie w pamięci lubelskich melomanów. Świetnie zinstrumentowane trzyczęściowe dzieło pozwoliło także pojedynczym instrumentom z orkiestry zabrzmieć swoim pięknem (duet klarnetu i wiolonczeli, także pięknie zgrane motywy przez flet). Najefektowniejsza okazała się część „Allegro brillante” w której solista imponował znakomitą techniką, perfekcją wykonania i współpracą z orkiestrą. Witalizm zdominował część finałową, gdzie zarówno skomplikowana rytmika, jak i harmonia wymagały od wykonawców doskonałego przygotowania i maksymalnej koncentracji. Brawo! Bis jaki nastąpił po spontanicznej owacji, potwierdził tylko predyspozycje estradowe Piotra Chilimoniuka, o którym – jak myślę – będzie coraz głośniej w Lublinie i nie tylko...” (J. Biegalska, „Kurier Lubelski”, 8.V.2000 r.

 

 • „Tego wieczoru mieliśmy okazję wysłuchać Błękitnej rapsodii w interpretacji znanego w środowisku lubelskim pianisty Piotra Chilimoniuka (asystent w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej). Jego gra odznaczała się werwą, polotem, fantazją godną wielkiego mistrza klawiatury, a nie młodego wykonawcy. Nie starał się przy tym podkreślać elementów jazzowo-swingowych i nie ulegał manierom typowym dla muzyki jazzowej, ale raczej podkreślał symfoniczno-wirtuozowski charakter utworu. Na uwagę zasługuje również i to, że udało się przedstawić Błękitną rapsodię jako zamkniętą formę. Utwór w jego interpretacji nabrał waloru strukturalnego, a trzeba stwierdzić, że nawet wielkim artystom nie zawsze się to udaje. Piotr Chilimoniuk wzbudził wśród publiczności entuzjazm (dwukrotnie bisował preludiami Gershwina)”. (M. Grusiewicz, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 2002)