The adressbook

dr hab. Barbara Charmas

dr hab. Barbara Charmas
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Telefon
+48 81 537 5559; pokój 210
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartek godz. 10-12

O sobie

Edukacja

2016 – habilitacja - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
1999 – doktorat - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska 

Tytuł rozprawy: Studia nad strukturą i właściwościami energetycznymi powierzchni karbosili

Promotor: prof. dr hab. Roman Leboda
1989 - obrona pracy magisterskiej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
Tytuł pracy: Sposoby podwyższania selektywności oznaczeń w metodzie woltamperometrii inwersyjnej 
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Matysik

  Historia zawodowa

2020 - Profesor uczelni w Katedrze Chromatografii, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 1999 -  2020 - Adiunkt  w Katedrze Chromatografii, Instytut Nauk   Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

  1990 - 1999    Asystent  w Zakładzie Fizyki Chemicznej i Fizykochemicznych Metod Rozdzielania, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Granty

1.  Seventh Framework Programme (FP7/2007–2013), Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), Acronym COMPOSITUM, No 230790- współwykonawca

2. Seventh Framework Programme (FP7/2007–2013), Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), Acronym NanoBioMat, No  612484 - współwykonawca

3. Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę DUN ze środków MNiSW w 2018 roku: Upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych (kierownik, wniosek zakwalifikowany do realizacji). Wniosek dotyczył dofinansowania XVI Sympozjum Polsko-Ukraińskiego „Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”,  26-30 sierpnia 2018, Lublin.

 4. Program wykonawczu do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą na lata 2018-2019 KONKURS POLSKO-UKRAIŃSKI

 Tytuł projektu: Synteza hybrydowych sorbentów węglowo-mineralnych do adsorpcji związków toksycznych (koordynator projektu).

 5. Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizowany przez dr Liudmylę Nosach z Instytutu Chemii Powierzchni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie  (Tytuł projektu: Nanoscale cloud seeding material for weather modification, Nr kontraktu: 51810072, opiekun naukowy).

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

- Synteza, modyfikacja i aktywacja materiałów;

- Preparatyka materiałów kompozytowych, nanomateriałów, syntetycznych węgli aktywnych; 

- Piroliza i aktywacja materiałów;

- Mechanochemia, krioporometria DSC; 

- Analiza termiczna;

- Fizykochemiczne i termiczne badania materiałów porowatych;

- Fotokataliza;

 

Całkowity dorobek naukowy - ponad 100 artykułów w czasopismach punktowanych;

Całkowity IF - ponad 100

Cytowania (bez autocytowań) zgodnie z Web of Science: 1100 (954)

Hirsch Index : 17