The adressbook

dr Krzysztof Bartoszek

dr Krzysztof Bartoszek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
+48 (81) 537-68-17
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Bartoszek2
https://orcid.org/0000-0002-8676-003X
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1209448
https://scholar.google.pl/citations?user=UDA-Nb4AAAAJ
http://bartoszek.umcs.pl
Konsultacje

Semestr letni 2022/23:

Poniedziałek: 12.00-13.00 - pokój 109D

Środa: 12.00-13.00 - pokój 109D

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:

- charakterystyka usłonecznienia i zachmurzenia w Polsce

- cyrkulacja atmosferyczna

- wykorzystanie danych satelitarnych w klimatologii

- charakterystyka okresu wegetacyjnego w Polsce


Działalność naukowa

Kalendarz typów cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Lubelszczyzny
Opis kalendarza (pdf)        Kalendarz (xls)       

Wskaźniki cyrkulacji (odchylenia od normy)     Wskaźniki cyrkulacji (wartości)

 

Wybrane publikacje:

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., 2023: Long-term variability of the low-level cloud base height in Poland. International Journal of Climatology, 43(8), p. 3506-3522 (IF=3.9)   DOI: 10.1002/joc.8041   PDF

Skowera B., Baranowska A., Węgrzyn A., Bartoszek K., Wojkowski J., Ivanišová E., 2023: The Meteorological Conditions of Precipitation Deficits in the Cultivation of Winter Wheat in Central and Eastern Poland. Journal of Ecological Engineering, 24(9), p. 50-62 (IF=1.3)   DOI: 10.12911/22998993/168349

Bartoszek K., Łachowski W., Matuszko D., 2023: The Increase in the Proportion of Impervious Surfaces and Changes in Air Temperature, Relative Humidity and Cloud Cover in PolandQuaestiones Geographicae, 42(1), 25-41       DOI: 10.2478/quageo-2023-0003

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., 2022: Relationships between sunshine duration and air temperature in Poland. Geographia Polonica, 95(3), 275-290 DOI: 10.7163/GPol.0236

Bartoszek K., Kaszewski B.M., 2022: Changes in the frequency and temperature of air masses over east-central Europe. International Journal of Climatology, 42(16), p. 8214-8231 (IF=3.9)    DOI: 10.1002/joc.7704

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., 2022: Long-term variability of cloud cover in Poland (1971–2020). Atmospheric Research, 268, 106028 (IF=5.5) 
DOI: 10.1016/j.atmosres.2022.106028

Matuszko D., Bartoszek K., 2022: Usłonecznienie / Zachmurzenie. [W:] Tomczyk A., Bednorz E. (red.) Atlas klimatu Polski (1991-2020). Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Ziółek M., Czubla P., Bartoszek K., Kozieł M., 2022: Valorization of the recreational bioclimate of forest communities on tourist routes of national parks in central-eastern Poland. Sylwan, 166(1), 71-87 (IF=0.6) 
DOI: 10.26202/sylwan.2021097

Bartoszek K., Baranowska A., Kukla Ł., Skowera B., Węgrzyn A., 2021: Spatiotemporal assessment and meteorological determinants of atmospheric drought in agricultural areas of East-Central Poland. Agronomy-Basel, 11(12), 2405 (IF=3.417) DOI: 10.3390/agronomy11122405

Matuszko D., Węglarczyk S., Bartoszek K., Soroka J., Bogdańska B., 2021: Change of Sunshine. In: Falarz M. (ed.) Climate change in Poland: Past, Present and Future. Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-70328-8

Bartoszek K., Matuszko D., 2021: The influence of atmospheric circulation over Central Europe on the long-term variability of sunshine duration and air temperature in Poland. Atmospheric Research, 251, 105427 (IF=5.369)  DOI: 10.1016/j.atmosres.2020.105427

Bartoszek K.Matuszko D., Węglarczyk S., 2021: Trends in sunshine duration in Poland (1971-2018)International Journal of Climatology, 41(1), p. 73-91 (IF=3.651)    DOI: 10.1002/joc.6609

Bartoszek K., Matuszko D., Soroka J., 2020: Relationships between cloudiness, aerosol optical thickness, and sunshine duration in Poland. Atmospheric Research, 245, 105097 (IF=5.369)  DOI: 10.1016/j.atmosres.2020.105097

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., Węglarczyk S., 2020: Sunshine duration in Poland from ground‐ and satellite‐based data. International Journal of Climatology, 40(9), p. 4259-4271 (IF=4.069)   DOI: 10.1002/joc.6460

Bartoszek K., 2018: Long-term relationships between air flow indices and air temperature over Southeast Poland. Időjárás, 122(2), p. 101-118 (IF=0.614)   DOI: 10.28974/idojaras.2018.2.1

Bartoszek K., 2018: Actual sunshine duration in Poland – comparison of satellite and ground-based measurementsPrzegląd Geofizyczny, t. 63, z. 4, s. 329-338   Link

Bartoszek K., 2017: The main characteristics of atmospheric circulation over East-Central Europe from 1871 to 2010. Meteorology and Atmospheric Physics, 129(2), p. 113-129 (IF=1.356)   DOI: 10.1007/s00703-016-0455-z

Bartoszek K., Krzyżewska A., 2017: The atmospheric circulation conditions of the occurrence of heatwaves in Lublin, southeast Poland. Weather, 72(6), p. 176-180 (IF=0.812)   DOI: 10.1002/wea.2975

Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017: The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, vol. 12, p. 41-49 DOI: 10.2478/11703

Bartoszek K., Skiba D., 2016: Circulation types classification for hourly precipitation events in Lublin (East Poland). Open Geosciences, 8(1), p. 214-230 (IF=0.475) DOI: 10.1515/geo-2016-0019

Bartoszek K., Siłuch M., Bednarczyk P., 2015: Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover types. European Journal of Remote Sensing, vol. 48, p. 327-344 (IF=1.173) DOI: 10.5721/EuJRS20154819

Bartoszek K., 2014: Usefulness of MODIS data for assessment of the growth and development of winter oilseed rape. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 101,
No. 4, p. 445-452 (IF=0.420)  DOI: 10.13080/z-a.2014.101.057


Ostatnio realizowane projekty badawcze:

2019: "Multidekadowa zmienność temperatury powietrza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim tysiącleciu"; w ramach konkursu NCN MINIATURA 2, numer projektu 2018/02/X/ST10/02056 (kierownik projektu)

2017-2019: "Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do paramteryzacji sezonu wegetacyjnego w kontekście właściwości pokrywy glebowej”; w ramach konkursu NCN SONATA 11, numer projektu 2016/21/D/ST10/01947 (współwykonawca projektu)