The adressbook

dr Justyna Bąk

dr Justyna Bąk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
(81) 537-79-97
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/46
20-031 Lublin

O sobie

- 2019 r. - uzyskanie tytułu naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w oparciu o obronę rozprawy doktorskiej pt: Badania sorpcji wybranych jonów metali na biowęglach i sorbentach węglowych, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

- 2014 r. - uzyskanie tytułu naukowego magistra  w oparciu o obronę pracy magisterskiej pt: Badania sorpcji barwników kwasowych, reaktywnych i bezpośrednich na anionicie słabo zasadowym oraz tlenku mieszanym, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Chemia powierzchni węgla. Procesy adsorpcji na materiałach węglowych.

Perspektywiczne kierunki zastosowania materiałów węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem biowęgli otrzymywanych z biomasy.

Badania wpływu rozdrobnienia, utlenienia i modyfikacji sorbentów węglowych na ich właściwości powierzchniowe i zdolności sorpcyjne.

Sorpcja jonów metali i barwników na modyfikowanych magnetycznych sorbentach węglowych i ich kompozytach.

Metody modyfikacji biowęgli pod kątem otrzymania hybrydowych nanomateriałów węglowych jako mobilnych sorbentów.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Uzyskanie tytułu Najlepszego Absolwenta na Wydziale Chemii w 2014 roku

Uzyskanie dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w 2017 i 2018 roku

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej

Zajęcie III miejsca w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie w 2019 roku

WYBRANE PUBLIKACJE:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4830-5666

D. Kołodyńska, J. Krukowska, P. Thomas, Comparison of sorption and desorption studies of heavy metal ions from biochar and commercial active carbon, Chem. Eng. J., 307 (2017) 353-363.

D. Kołodyńska, J. Krukowska-Bąk, J. Kazmierczak-Razna, R. Pietrzak, Uptake of heavy metal ions from aqueous solutions by sorbents obtained from the spent ion exchange resins, Microporous Mesoporous Mater., 224 (2017) 127-136.

D. Kołodyńska, J. Bąk, M. Kozioł, Ie.V. Pylypchuk, Investigations of heavy metal ions sorption using nanocomposites of iron modified biochar, Nanoscale Res. Lett., 12 (2017) 433-446.

D. Kołodyńska, J. Bąk, Use of three types of magnetic biochar in the removal of copper(II) ions from wastewater, Sep. Sci. Technol., 53 (2018) 1045-1057.

D. Kołodyńska, J. Bąk, M. Majdańska, D. Fila, Sorption on lanthanide ions on biochar composites, J. Rare Earth, 36 (2018) 1212-1220.


Ogłoszenia

 

 
Follow UMCS: