The adressbook

dr Andrzej Chudnicki

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Telefon
81 537 63 83
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Konsultacje dla studentów odbywają się w środy w godzinach 13.00-15.00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii, pok. 416 oraz w czwartki w godz. 13.00-14.00 formie zdalnej (video - konferencja) po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.  
Link do modułu konsultacje:
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9826

O sobie

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół resocjalizacji zakładowej nieletnich.

Aktualna tematyka badawcza

 1. Uwarunkowania skuteczności procesu resocjalizacji zakładowej.
 2. Szacowanie ryzyka przestępczości nieletnich.
 3. Funkcjonowanie młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym w środowisku szkolnym.
 4. Kompetencje zawodowe personelu instytucji resocjalizacyjnych.
 5. Cyberprzemoc i zachowania ryzykowne młodzieży w sieci.

 

 

Przebieg kariery zawodowej

Od 2015  pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej;

2007-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka w Warszawie;

1999-2013 wychowawca w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej;

1998 – 2003   sądowy kurator społeczny oraz pracownik Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą Nr 1 IKA w Lublinie, Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

Udział w wybranych projektach i grantach

 1. Kierownik studiów podyplomowych w projekcie Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców, Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” UMCS,
 2. Ekspert merytoryczny ds. badań, trener w projekcie „Nawigator zdobywców przyszłości”, PO KL 2013, WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Wybrane osiągnięcia popularyzatorskie i praktyczne

 1. Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu PO KL „Nawigator zdobywców przyszłości” Life Tutoring P – „Jak radzić sobie z etykietą wychowanka domu dziecka”.
 2. Tutor wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w projekcie PO KL  „Świat dobrej Przyszłości”.
 3. Prowadzenie szkoleń dla studentów w zakresie planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji zajęć w czasie trwania wypoczynku w projekcie PO KL „Nowa Szansa”.
 4. Prowadzenie szkoleń dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie.

Działalność naukowa

Monografia:

Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019. Okładka: Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD

 

Publikacje indeksowane na Google Scholar

 https://scholar.google.com/citations?user=D3Lvg30AAAAJ&hl=pl

 

Publikacje indeksowane na ORCID

https://orcid.org/0000-0002-4707-0060

 

Wybrane  konferencje naukowe międzynarodowe – udział czynny

 1. XV Międzynarodowa Konferencja Edukacja-Technika-Informatyka Rzeszów 2017
 2. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka“ Warszawa 2017
 3. І Міжнародна науково-практична конференція „Aктуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» Шацьк 2016