The adressbook

dr hab. Robert Bubczyk

dr hab. Robert Bubczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Telefon
815375453 (gabinet)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee
336
pl.html
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym (i w sesji egzaminacyjnej) roku akademickiego 2023/2024


wtorek 16:30 - 17:30, gab. nr 325, budynek starej humanistyki


piątek 13:15 - 14:15, gab. nr 325, budynek starej humanistyki 


Uprzejmie proszę o uprzednie umawianie spotkań i o kontaktowanie się ze mną przede wszystkim drogą mailową:


robert.bubczyk@mail.umcs.pl


 


 


 


 


 


 

O sobie

 

Profesor nadzwyczajny UMCS, historyk-mediewista, historyk kultury, badacz średniowiecznej kultury Europy łacińskiej ze szczególnym uwzgędnieniem Wysp Brytyjskich. W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sochackiej. W latach 1999-2005 pracował na stanowisku adiunkta w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie  m.in. pełnił funkcję kierownika kursów dla studentów amerykańskich, a także prowadził m.in. zajęcia z historii Polski w j. angielskim i lektorat z j. angielskiego. Od r. 2005 do 2011 był zatrudniony w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. W roku 2011 powołany na funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Historii Kultury w tymże instytucie. Funkcję tę piastował do 2019, gdy w ramach restrukturyzacji uniwersytetu Zakład został zlikwidowany. W latach 2010-2015 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2015 - 2018 był Dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa. Przez wiele lat współpracował z historykami z University of Kent i Christ Church University w Canterbury/ Wielka Brytania oraz z Zakładem Historii Powszechnej Średniowiecznej w Instytucie Historii UMCS, kierowanym przez prof. dr. hab. Jacka Banaszkiewicza, a od 2015 do 2019 roku prof. dr hab. Andrzeja Pleszczyńskiego (po restrukturyzacji uniwersytetu ZHPŚ został przekształcony w Katedrę Historii Starożytnej i Średniowiecznej, którą kieruje prof. dr hab. Grzegorz Jawor). W październiku 2022 Robert Bubczyk dołączył do grona pracowników tejże Katedry, jednocześnie kontynuując pracę dydaktyczną na Wydziale Filologicznym (prowadzi zajęcia na wszystkich stopniach studiów, na kierunkach: kulturoznawstwo, technologie cyfrowe w animacji kultury, lingwistyka stosowana, intercultural communication).

Robert Bubczyk prowadzi badania naukowe nad kulturą elit społecznych średniowiecznej Europy łacińskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Wysp Brytyjskich), głównie rycerstwa i duchowieństwa (bada w szczególności takie kategorie kultury jak czas wolny elit (w kontekście rozrywek, w tym sportów i gier), Do zainteresowań badawczych Roberta Bubczyka należy świat przedstawiony, zawarty w utworach narracyjnych, i średniowieczna wyobraźnia, które analizuje z punktu widzenia strukturalistycznej koncepcji badań antropologicznych). Owocem badawczych zainteresowań Roberta Bubczyka stała się m.in. jego rozprawa habilitacyjna pt.  Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii na tle europejskim (kolokwium habilitacyjne 2009 - nagroda Rektora UMCS). Laureat konkursów na stypendia zagraniczne: Medieval Institute w Central European University w Budapeszcie (2000), Grant Prorektora UMCS ds. Współpracy z Zagranicą na pobyt w Kent University w Canterbury/ Wielka Brytania (2001), trzykrotny stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na  badania naukowe w Londynie/ Wielka Brytania (2002, 2005, 2019), stypendysta polsko-amerykańskiej Fundacji Fulbrighta w kategorii Senior Research Grant na pobyt w Medieval Institute w Notre Dame University/ USA (2008). Uczestnik międzynarodowych konferencji i kongresów w Polsce i za granicą, jest autorem i redaktorem ok. 100 publikacji naukowych, w tym sześciu monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów, recenzji i przekładów, wydanych drukiem w Polsce i za granicą, m.in. w wydawnictwach Brepols Publishing, Brill Academic, Palgrave Macmillan i Bloomsbury Academic. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Jest również tłumaczem tekstów naukowych na j. angielski, m.in. dla międzynarodowych historycznych czasopism naukowych Acta Poloniae Historica, Questiones Medii Aevi Novae i wydawnictwa Brepols Publishing.