The adressbook

dr Bartosz Łanucha

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANALIZY MATEMATYCZNEJ
Telefon
(081) 537-61-13
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Matematyki, Wydz. MFiI,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, pokój 705 (budynek C, VII piętro)


Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:


   • wtorek, godz. 15:45-16:15, 16:45-17:30,

  • środa, godz. 16:30-18:00,

  • czwartek, godz. 10:30-12:00. Dyżur opiekuna roku:  • wtorek, godz. 16:15-16:45.

Ogłoszenia

-------------------------------------------------

 

PLAN ZAJĘĆ

Semestr zimowy 2023/2024

http://moria.umcs.lublin.pl/teacher/2292