The adressbook

dr Joanna Dobrzyńska

dr Joanna Dobrzyńska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81 537 55 57
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek 11.00-13.00
w razie potrzeby poza godzinami konsultacji można umawiać się za pomocą maila lub Teams

O sobie

Studia magisterskie na Wydziale Chemii UMCS ukończone w 2009 roku.

W 2017 roku uzyskałam stopień doktora nauk chemicznych, tytuł rozprawy: Zastosowanie materiałów typu SBA-15 do wzbogacania i oznaczania wybranych pierwiastków metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: wzbogacanie pierwistków śladowych na adsorpbentach mikroporowatych, synteza materiałów krzemoorganicznych oraz ich zastosowanie jako adsorbentów pierwiastków szlachetnych, sorbenty z odwzorowaniem jonowym, analiza ciała stałego metodami spektrometrii atomowej. 

Publikacje: 

R. Dobrowolski, A. Krzyszczak, J. Dobrzyńska, B. Podkościelna E. Zięba, M. Czemierska, A. Jarosz-Wilkołazka, E.A. Stefaniak, Extracellular polymeric substances immobilized on microspheres for removal of heavy metals from aqueous environmentBiochemical Engineering Journal 143 (2019) 202-211. 

J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, R. Olchowski, E. Zięba, M. Barczak, Palladium adsorption and preconcentration onto thiol- and amine-functionalized mesoporous silicas with respect to analytical applications, Microporous and Mesoporous Materials 274 (2019) 127-137.

J. Dobrzyńska, M. Dąbrowska, R. Olchowski, R. Dobrowolski, An ion-imprinted thiocyanato-functionalized mesoporous silica for preconcentration of gold(III) prior to its quantitation by slurry sampling graphite furnace AAS, Microchimica Acta 185 (2018) 564.

 


Ogłoszenia

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, pokój 522
Follow UMCS: