The adressbook

dr Agnieszka Bryła-Cruz

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy 2023/24,  poniedziałek: 13.00-14.00, czwartek 9.45.-10.15.. p. 34B (Nowa Humanistyka) lub po wcześniejszym umówieniu się


                                       


 

O sobie

Agnieszka Bryła-Cruz is Assistant Professor at Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland.  Her main research interests concern the role of linguistic and socio-linguistic factors in Second Language Acquisition, particularly pronunciation, and the perception of non-native accents by English native speakers. Recently she has been conducting empirical studies on the role of phonetics in listening comprehension.


Działalność naukowa

PUBLICATIONS

Bryła-Cruz, A. (2022). More harm than good: why dictionaries using orthographic transcription instead of the IPA should be handled with care. Research in Language, 20 (2), pp. 133-152

Bryła, W., A. Bryła-Cruz (2021). Retoryka okołokoronawirusowa. Studia językowo-kulturowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Bryła-Cruz, A. (2021) "Student i nauczyciel przed kamerą, czyli o bliższym spotkaniu w nauczaniu na odległość." Języki Obce w Szkole (2/2021), pp. 25-29

Bryła-Cruz, A. (2021) The gender factor in the perception of English segments by non-native speakers. Studies in Second Language Learning and Teaching, 11 (1), pp. 103-131

Bryła, W., A. Bryła-Cruz, J. Rychter (2020) Współczesne koncepty poetyckie, publicystyczne i kaznodziejskie. Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża

Bryła, W., A. Bryła-Cruz  (2019) "Przeciwdziałanie kryzysowi formy? O (nie)etycznych konceptach dziennikarzy prasowych. Świat i słowo. World and word 33 (2/2019), pp. 15-32

Bryła-Cruz, A. (2019) "Communicative responsibility in non-native speech. Overcoming foreign accent in religious discourse." Crossroads. A Journal of English Studies (26), pp. 4-20

Szpyra-Kozłowska, J., A. Bryła-Cruz (2019) "Phonetics and Hollywood. Accuracy and credibility of imitated Polish accents in Sophie's Choice and The Zookeper's Wife." Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 136 (2019), pp. 265-284

Bryła-Cruz, A. (2019) "Problem z rozumieniem mowy spontanicznej w języku obcym w świetle badania empirycznego." Języki Obce w Szkole (3/2019), pp. 17-21

Bryła-Cruz, A., J. Szpyra-Kozłowska (2018) "The assessment of political and religious leaders' non-native pronunciation by Polish learners." Kwartalnik Neofilologiczny (LXV, 4/2018), pp. 479-496

Bryła-Cruz, A. (2018) "Różne biografie edukacyjne, ten sam cel pragmatyczny - szczególny przypadek dokształcania nauczycieli języka angielskiego." Języki Obce w Szkole (4/2018), pp. 109-114

Bryła-Cruz, A. (2018) "Authentic podcasts as a linguistic and cognitive resource for advanced learners of English," in: J. Pitura & S. Sauro (eds.) CALL for Mobility. Studies in Computer Assisted Language Learning 3. Berlin: Peter Lang, pp. 171-193

Bryła-Cruz, A., W. Bryła (2018) "Obraz Polski i Polaków w przemówieniu D. Trumpa (6 lipca 2017 roku w Warszawie)." Text und Diskurs (11/2018), pp. 341-354

Bryła-Cruz, A. (2017) "Autentyczne teksty słuchane w nauczaniu pragmatyki." Języki Obce w Szkole (4/2017), pp. 4-8

Bryła-Cruz, A., W. Bryła (2017) "Sposoby nobilitowania polityków w wybranych tekstach prasowych." Poznańskie Studia Polonistyczne, 24 /44 (2), pp. 31-46

Bryła-Cruz, A. (2017) "Rola fonetyki w słuchaniu ze zrozumieniem. Analiza tegorocznej matury z języka angielskiego." Języki obce w szkole (2/2017),  pp. 68-73

Bryła-Cruz, A. (2016) Foreign Accent Perception: Polish English in the British Ears. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Bryła-Cruz, A. (2016) "Native speakers acceptability judgements on Polish-accented English." Lublin studies in Modern Languages and Literature. 40 (1), 98-115

Bryła-Cruz, A. (2014) "Sociolinguistic factors influencing the perception of non-native speech.” Roczniki Humanistyczne LXII, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pp. 7-27

Bryła-Cruz, A. (2014) tłumaczenie na j. angielski streszczenia Słownika Gwar Lubelszczyzny. Tom II. Rolnictwo. Transport wiejski, rośliny okopowe i paszowe, gleby i rodzaje pól, uprawa lnu i konopii, zbiór siana. Halina Pelcowa. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Bryła-Cruz, A. (2014) "The assessment of Polish-accented English by Irish native listeners in the light of empirical data," in: J. Szpyra-Kozłowska, E. Guz & P. Steinbrich (eds.) Recent Developments in Applied Phonetics SLAM (Studies in Linguistics and Methodology), Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pp. 15-33

Bryła-Cruz, A. (2014) "Phonetic priorities in teaching pronunciation to Poles – empirical evidence from Scottish native listeners," in: H. Chodkiewicz & M. Trepczyńska (eds.) Language Skills: Traditions, Transitions and Ways Forward. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 196-213

Agnieszka Bryła-Cruz (2013) tłumaczenie na j. angielski Wstępu do Słownika Gwar Lubelszczyzny. Tom I. Rolnictwo. Narzędzia Rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż. Halina Pelcowa. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Bryła-Cruz, A. (2012) "Polish-accented words under native speakers’ evaluation," in: P. Łozowski & A. Włodarczyk-Stachurska (eds.) Words in Context: from Linguistic Forms to Literary Functions. Radom: Technical University of Radom, pp. 7-14

Bryła-Cruz, A. (2010) "Native speakers' reactions to Polish-accented English - empirical evidence." Płyta CD z materiałami pokonferencyjnymi z The Sixth International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2010 Poznań (UAM) ed. K. Dziubalska-Kołaczyk, Magdalena Wrembel, M. Kul; pp. 1-6

Bryła, A. (2009) "Phonetic Properties of Euro-English – empirical evidence," in: E. Waniek-Klimczak (ed.) Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 37-60

Bryła, A. (2008) "English in NATO - NATO English?" in: E. Waniek-Klimczak Issues in Accents of English. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 346 – 360

Bryła, A. (2008) "Phonetic Properties of Euro-English in the light of empirical research," in: P. Ostalski (red.) Accents 2008. International conference on native and non-native accents of English. Abstracts. Łódź: University of Łódź, pp. 4

Bryła, A. (2007) "New English - the Lingua Franca of the Old Continent," w: A. Blaim, J. Kutnik, B. Hlibowicka-Węglarz (red.) Zeszyty Naukowe. Tom 3. Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. s.233-249

Bryła, A. (2006) "European veto to the ideological assumptions of the LFC voiced by continental learners of English (survey analysis)," w: W. Sobkowiak i E. Waniek-Klimczak (red.) Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Referaty z Szóstej Konferencji Naukowej. Mikorzyn 8-10 V 2006. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s.18-35

Bryła, A. (2005) „Odrodzenie Frankensteina. Język zjednoczonej Europy,” w: Idee Europy w kulturze XX wieku. red. A. Kramkowska, E. Nofikow, A. Tadaj. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s.149-153

Bryła, A. (2002) „Język angielski i angielszczyzna dzisiaj,” w: E. Komorowska i Ż. Kozicka-Borysowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze. Szczecin: PPH ZAPOL Spółka Jawna, s. 23-27

 

CONFERENCES

Approaches to Phonetics and Phonology (Lublin, 2023)

Referat z Jolantą Szpyrą-Kozłowską: Meryl Streep's "Polish" accent in "Sophie's Choice." Farewell to a myth

Accents 14th International Conference on Native and Non-native Accents of English (online, 2021)

Referat: More harm than good - why dictionaries using orthographic spelling instead of the IPA should be handled with care.

Accents 13 International Conference on Native and Non-native Accents of English (Łódź, 2019)

Referat: Problems with comprehending spontaneous speech by Polish learners of English with a focus on hesitation phenomena - empirical evidence.

Approaches to Phonetics and Phonology (Lublin, 2019)

Referat: The role of phonetics in listening comprehension: hesitation phenomena under investigation.

English Pronunciation: Issues and Practices (Skopje, North Macedonia 2019)

Referat z Jolantą Szpyrą-Kozłowską: Stop epenthesis in Educated Southern British English.

Accents 12 International Conference on Native and Non-native Accents of English (Łódź, 2018)

Referat: English pronunciation instruction for learners with different educational biographies and the same professional goal - a special case of (re)training teachers.

Contemporary Research in Phonetics and Phonology (Ryga, 2018) 

Referat (z Jolantą Szpyrą-Kozłowską): English pronunciation in international communication - English as a Lingua Franca versus accent attitudes: implications for foreign learners' phonetic instruction.

Accents 11 International Conference on Native and Non-native Accents of English (Łódź, 2017) 

Referat z Jolantą Szpyrą-Kozlowską: Phonetics and Hollywood. Fake Polish-accented English in "Sophie's choice" and "The Zookeeper's wife."

Approaches to Phonetics and Phonology (Lublin, 2017)

Referat ( z Jolantą Szpyra-Kozłowską): Phonetics and politics. The assessment of political and religious leaders' nonative English pronunciation by Polish learners

Accents 10 International Conference on Native and Non-native Accents of English (Łódź, 2016)
Referat: Gender factor in perception of English segments – pilot study

Kulturowe Uwarunkowania Bezpieczeństwa Narodowego (KUL Lublin, 2016)
Referat: (Nie)bezpieczny język NATO.

PL-CALL 2016  Call for mobility (Kraków, 2016)
Referat: Authentic podcasts in foreign language teaching and content-based instruction.

ESIDRP  English Studies at the Interface of Disciplines (Skopje, 2016)
Referat: Using authentic podcasts as a linguistic and cognitive resource with advanced learners of English.

Approaches to Phonetics and Phonology (Lublin, 2015)
Referat: Phonetic features relevant for intelligibility and comprehensibility of Polish-accented English – experimental data.

Accents 9  International Conference on Native and Non-native Accents of English.
Referat: Sociolinguistic factors influencing the perception of foreign-accented speech.

Accents 8  International Conference on Native and Non-native Accents of English (Łódź, 2014)
Referat: The intelligibility and comprehensibility of Polish-accented English in the light of empirical data.

II Skills Conference: Working with text and around text (Lublin, 2014)
 Referat: BBC in CBI – authentic podcasts as a cognitive and linguistic resource with advanced learners of English.

Approaches to Phonetics and Phonology  (Lublin, 2013)
Referat: The assessment of Polish-accented English by Irish native listeners in the light of empirical data.

Accents 7 International Conference on Native and Non-native Accents of English (Łódź, 2013)
Referat: The evaluation of Polish-accented English by native speakers – empirical evidence.

Skills Conference: Traditions, Transitions and Ways Forward. (Lublin, 2012)
Referat: Phonetic priorities in teaching pronunciation to Poles – empirical evidence from Scottish native listeners.

The Word in Linguistic and Literary Studies. (Chlewiska k. Radomia, 2011)
Referat: Polish-accented words under native speakers’ evaluation.

New Sounds 2010 – The Sixth International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech. (Poznań, 2010) Poster: Native speakers' reactions to Polish accented English –  empirical evidence.

Accents 2 International conference on native and non-native accents of English.  (Łódź, 2008).

Referat: The phonetic properties of Euro-English in the light of empirical research.

Accents 2007  International conference on native and non-native accents of English.  (Łódź,  2007) 

Referat: English in NATO - NATO English?

VI Konferencja Naukowa: Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce, Mikorzyn k. Konina, maj V 2006.

Referat: European veto to the ideological assumptions of the LFC voiced by continental learners.

 Socjologiczne, psychologiczne i informatyczne aspekty komunikacji językowej. (Łódź, 2004).

Referat: Odrodzenie Frankensteina. Język zjednoczonej Europy.

V Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna. (Pobierowo, 2002) 

Referat: Język angielski i angielszczyzna dzisiaj.