The adressbook

dr Magdalena Wójcik

Telefon
81 537-63-24
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.facebook.com/KROK.PO.KROKU/
Konsultacje

Szanowni Państwo


Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: wojcik.magdalena@poczta.umcs.lublin.pl 


Miejsce: kampus - Magdalena Wójcik - Konsultacje semestr letni 2020/21

 

https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=290143


czwartek: 13.00 - 15.00

 

Serdecznie zapraszam
Magdalena Wójcik

 


 


 


 


 

Adres

ul. Narutowicza12, pokój 71
20-400 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza:

1. Funkcjonowanie sensoryczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. Metody ogólnorozwojowej i psychodydaktycznej terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

3. Diagnoza i terapia umiejętności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

Najważniejsze publikacje:

1. Integracja odruchów tonicznych w terapii i edukacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, W. A. Pawlak-Kindler (red.). Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. UMCS, Lublin 2018

 Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepelnosprawnoscią intelektualną, Lublin 2017, UMCS

2. Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem - funkcjonalna ocena rozwoju, w: Szkoła Specjalna, nr 2/2017

3. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej,  Z.Palak, M. Wójcik (red.) Lublin 2016, UMCS

4. Metody i programy percepcyjno-motoryczne w terapii dziecka z niepełnosprawnością, w: Z.Palak, M. Wójcik (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Lublin 2016, UMCS

5. Rola ruchu i doświadczeń sensorycznych w rozwoju dziecka, w: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, KUL, Lublin 2015

6. Stymulacja percepcyjno-motoryczna małego dziecka w praktyce, w: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, KUL, Lublin 2015

7..Diagnoza i terapia specyficznych zaburzeń sensorycznych u dzieci z autyzmem, w: Prokopiak A. (red.), Niedyrektywnośc i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2014

8. Rola terapeuty integracji sensorycznej w procesie autorehabilitacji dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 27 (2014), 2

9. Specyfika trudności sensorycznych dzieci z wadami serca i możliwości ich usprawniania, Niepełnosprawność, 12/2013

 

 


Działalność naukowa

 

 

 


Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 
Follow UMCS: