The adressbook

dr hab. Piotr Borowski

dr hab. Piotr Borowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII TEORETYCZNEJ
Telefon
81-537-56-71
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2023/24:


poniedziałek, 8:00-9:00, p. 232 (Duża Chemia)


wtorek, 9:00-10:00, p. 232 (Duża Chemia)

O sobie

NAJWAŻNIEJSZE DATY:

październik 1984 - marzec 1989 – studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a od lutego 1989 – na Wydziale Chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

marzec 1989 – tytuł zawodowy: magister chemii. Praca magisterska p.t. Wyznaczanie parametrów krytycznych układów siatkowych metodą spójnych anomalii (CAM) z wykorzystaniem symulacji komputerowych Monte Carlo pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Patrykiejewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Uśmiech Jestem pierwszym absolwentem Wydziału Chemii UMCS Uśmiech

kwiecień 1989 – rozpoczęcie pracy na Wydziale Chemii UMCS, początkowo na stanowiku technicznym, a od października 1989 – na stanowisku naukowo-dydaktycznym

kwiecień 1990 - marzec 1995 – studia doktoranckie na University of Lund (Szwecja)

marzec 1995 – stopień naukowy: doktor nauk chemicznych. Praca doktorska p.t. Theoretical studies of radicals, biradicals and their derivatives pod kierunkiem prof. Björna O. Roosa (University of Lund, Szwecja); dyplom nostryfikowano

październik 1995 - wrzesień 1996 – staż postdoktorski: Pacific Northwest National Laboratory (Richland, USA) i University of Pittsburgh (Pittsburgh, USA) w ramach wspólnego projektu (współpraca z prof. Kennethem D. Jordanem i dr Jeffreyem Nicholsem)

kwiecień 1997 – przeniesienie na etat adiunkta na Wydziale Chemii UMCS

styczeń 2013 – stopień naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych. Autoreferat p.t. Wieloparametrowe skalowanie częstości drgań harmonicznych w spektroskopii oscylacyjnej jako alternatywa dla skalowania harmonicznych pól siłowych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

luty 2019  stanowisko prof. UMCS


Działalność naukowa

Moje badania naukowe skupione są przede wszystkim wokół obliczeniowej chemii kwantowej. Dotyczą one teoretycznego opisu zjawisk spektroskopowych: spektroskopia oscylacyjna (IR i Ramana) i spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego. W szczególności opracowałem metodę ESFF (ang. Effective Scaling Frequency Factor method) skalowania harmonicznych częstości drgań, jako alternatywę do powszechnie stosowanej metody SQMFF (ang. Scaled Quantum Mechanical Force Field method) skalowania pól siłowych autorstwa prof. Petera Pulaya. Prowadzę/prowadziłem badania z zakresu chemii strukturalnej, równowag klasterowych (metoda QCE, ang. Quantum Cluster Equilibrium theory of liquids, będąca połączeniem metod termodynamiki statystycznej, z której się wywodzę, i metod obliczeniowej chemii kwantowej), mechanizmów adsopcji na funkcjonalizowanych materiałach krzemoorganicznych i węglowych itd. Ostatnio moje zainteresowania dotyczą badań nad mechanizmami reakcji w chemii fosforoorganicznej.

Praca programistyczna. W okresie studiów doktoranckich, poza badaniami nad rodnikami i dwurodnikami stanowiącymi podstawę rozprawy doktorskiej, brałem udział w rozwoju pakietu obliczeniowego MOLCAS, gdzie byłem współautorem kodu Direct SCF. W czasie stażu postdoktorskiego moja działalność naukowa skupiała się na rozwoju pakietu NWChem, w którym m.in. zaprogramowałem dwukonfiguracyjną metodę DFT. W okresie późniejszym brałem udział w pracach nad pakietem PQS, gdzie zaprogramowałem wyznaczanie pochodnych momentu dipolowego, wielkości służących do wyznaczania intensywności pasm w podczerwieni. W międzyczasie stworzyłem oprogramowanie do obliczeń równowag klasterowych (wspomniana już metoda QCE), obliczeń skalowanych częstości drgań (metoda ESFF), jak również wyznaczania poprawek wibracyjnych do magnetycznych stałych ekranowania. W chwili obecnej prowadzę prace nad programem do wyznaczania wspomnianych poprawek wibracyjnych w dużych molekułach.

Publikacje z ostatnich lat.

 1. Aleksandra Drzewiecka, Anna E. Kozioł, Piotr Borowski, Giuseppina Sanna, Gabriele Giliberti, Paolo La Colla, Teodor Zawadowski, Marta Struga, Structural and antivirial studies of dipetalactone and its methyl derivative, J. Mol. Struct. 1054 (2013) 150-156.
 2. Katarzyna Michalak-Zwierz, Dorota Pietras-Ożga, Karolina Gdula, Emil Zięba, Piotr Borowski, Andrzej Dąbrowski, Mariusz Barczak, Surface modification of carbon nanomaterials by aminopropyltriethoxysilane, Surf. Innov. 2 (2014) 245-252.
 3. Agnieszka Brzyska, Piotr Borowski, Krzysztof Woliński, Solvent effects on the nitrogen NMR chemical shifts in 1-methylazoles a theoretical study, New J. Chem. 39 (2015) 9627-9640.
 4. Magdalena Makarska-Białokoz, Piotr Borowski, Fluorescence quenching behaviour of uric acid interacting with water-soluble cationic porphyrin, J. Lumines. 160 (2015) 110-118.
 5. Monika Oszust, Karolina Gdula, Piotr Borowski, Andrzej Dąbrowski, Mariusz Barczak, Adsorption of L-Histidine onto Functionalized Mesoporous SBA-15 Organosilicas, Adsorpt. Sci. Technol. 33 (2015) 669-676.
 6. Ewelina Bajko, Monika Kalinowska, Piotr Borowski, Leszek Siergiejczyk, Włodzimierz Lewandowski, 5-O-Caffeoylquinic acid: A spectroscopic study and biological screening for antimicrobial activity, LWT-Food Sci. Technol. 65 (2016) 471-479.
 7. Piotr Borowski, Wojciech Gac, Peter Pulay, Krzysztof Woliński, The vibrational spectrum of 1,4-dioxane in aqueous solution – theory and experiment, New J. Chem. 40 (2016) 7663-7670.
 8. Diana Rymuszka, Konrad Terpiłowski, Piotr Borowski, Lucyna Hołysz, Time-dependent changes of surface properties of polyether ether ketone caused by air plasma treatment, Polym. Int. 65 (2016) 827-834.
 9. Dominika Święch, Piotr Kubisiak, Marcin Andrzejak, Piotr Borowski, Edyta Proniewicz, J. Mol. Struct. 1116 (2016) 272-278.
 10. Mariusz Barczak, Joanna Dobrzyńska, Monika Oszust, Ewa Skwarek, Jarosław Ostrowski, Emil Zięba, Piotr Borowski, Ryszard Dobrowolski, Synthesis and application of thiolated mesoporous silicas for sorption, preconcentration and determination of Platinum, Mater. Chem. Phys. 181 (2016) 126-135.
 11. Katarzyna Włodarczyk, Piotr Borowski, Mateusz Drach, Marek Stankevič, Cyclization of beta-hydroxyalkylphosphine oxides – Mechanism elucidation using experimental and DFT methods, Tetrahedron 73 (2017) 239-251.
 12. Agnieszka Kierys, Piotr Borowski, Radosław Zaleski, Mariusz Barczak, Formation of polysilsesquioxane network by vapor-phase method in the spatially limited system of cross-linked polymer pores, Polymer 141 (2018) 202-212.
 13. Mariusz Barczak, Marlena Wierzbicka, Piotr Borowski, Sorption of diclofenac onto functionalized mesoporous silicas: Experimental and theoretical investigations, Micropor. Mesopor. Mat. 264 (2018) 254-264.
 14. Dorota Strzelecka, Olga Bąk, Piotr Borowski, Marek Stankevič, Dynamic kinetic resolution of phosphinic acid derivatives via nucleophilic substitution at phosphorus center, Synthesis 50 (2018) 4922-4932.
 15. O. Bąk, P. Borowski, Scaling procedures in vibrational spectroscopy, in Challenges and advances in computational chemistry and physics 26 (J. Leszczyński, Series Ed.), Molecular spectroscopy – experiment and theory. From molecules to functional materials (A. Koleżyński, M. Król, Eds.), Springer, Switserland 2019, pp. 49-95.
 16. Mariusz Barczak, Piotr Borowski, Silica xerogels modified with amine groups: Influence of synthesis parameters on porous structure and sorption properties, Micropor. Mesopor. Mat. 281 (2019) 32–43.
 17. Mariusz Barczak, Małgorzata Gil, Konrad Terpiłowski, Daniel Kamiński, Piotr Borowski, Influence of bridged monomer on porosity and sorption properties of mesoporous silicas functionalized with diethylenetriamine groups, Adsorption 25 (2019) 575–589.
 18. Paulina Kęska, Joanna Stadnik, Olga Bąk, Piotr Borowski, Meat Proteins as Dipeptidyl Peptidase IV Inhibitors and Glucose Uptake Stimulating Peptides for the Management of a Type 2 Diabetes Mellitus In Silico Study, Nutrients 11 (2019) 2537–2552.
 19. Katarzyna Włodarczyk, Piotr Borowski, Marek Stankevič, [1,3]/[1,4]-Sulfur atom migration in β-ydroxyalkylphosphine sulfides, Beilstein Journal of Organic Chemistry 16 (2020) 88–105.
 20. Mariusz Barczak, Ryszard Dobrowolski, Piotr Borowski, Dimitrios A. Giannakoudakis, Pyridine-, thiol- and amine-functionalized mesoporous silicas for adsorptive removal of pharmaceuticals, Microporous and Mesoporous Materials 299 (2020) 110132.
 21. E. Aprà, E. J. Bylaska, ..., P. Borowski, ...,R. J. Harrison, NWChem: Past, present, and future, Journal of Chemical Physics 152 (2020) 184102.
 22. Agnieszka Chrzanowska, Anna Derylo-Marczewska, Piotr Borowski, Comprehensive characterization of biocomposite surface based on the mesoporous silica and Lysozyme molecules: chemistry, morphology, topography, texture and micro-nanostructure, Applied Surface Science 525 (2020) 146512.
 23. Mariusz Barczak, Piotr Borowski, Cristina Gila-Vilchez, Miguel Alaminos, Fernando González-Caballero, Modesto T. López-López, Revealing importance of particles’ surface functionalization on the properties of magnetic alginate hydrogels, Carbohydrate Polymers 247 (2020) 116747.
 24. Sylwia Sowa, Ewelina Buczak, Paweł Woźnicki, Olga Bąk, Piotr Borowski, Beata Herbaczyńska-Stankevič and Marek Stankevič, Unusual ionization of phosphine-boranes under RP-HPLC-HRMS conditions disclose a potential system for reduction of C=O bond, ARKIVOC Part 3 (2022) 66-84.
 25. Dimitrios A. Giannakoudakis, Abdul Qayyum, Mariusz Barczak, Ramón Fernando Colmenares-Quintero, Piotr Borowski, Konstantinos Triantafyllidis, Juan Carlos Colmenares, Mxechanistic and kinetic studies of benzyl alcohol photocatalytic oxidation by nanostructured titanium (hydro)oxides: Do we know the entire story?, Applied Catalysis B: Environmental 320 (2023) 121939.
 26. Karina Kowalska, Mariusz Barczak, Dimitrios A. Giannakoudakis, Teresa J. Bandosz, Piotr Borowski, Formaldehyde interactions with oxygen- and nitrogen-functionalized carbonaceous surfaces in the presence of moisture: Computational approach vs experimental results, Carbon 215 (2023) 118443.