The adressbook

dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel

dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
5375982
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur stacjonarny piątek, 09.00-11.00, pokój 207

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Zajęcia dydaktyczne:

Mikrobiologia; Mikrobiologia lekarska; Microbiology - Medical biology; Medical microbiology, Erasmus; Diagnostyka bakterii i grzybów chorobotwórczych

 

Zainteresowania naukowe:

Bioróżnorodność, taksonomia i filogeneza izolatów z brodawek korzeniowych

Oddziaływania rizobia –rośliny motylkowate

Identyfikacja i charakterystyka właściwości endofitów roślin bobowatych

 

Classes:

Microbiology; Medical microbiology; Microbiology - Medical biology; Medical microbiology - Erasmus; Diagnostics of pathogenic bacteria and fungi

 

Scientific interests:

Biodiversity, taxonomy and phylogeny of isolates from root nodules

Interactions of rhizobia - legume plants

Identification and determination of characteristics of endophytes from legumes

 

 
Follow UMCS: