The adressbook

dr hab. Monika Wawrzkiewicz

dr hab. Monika Wawrzkiewicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
81-537-57-38
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akadem. 2020/21 konsultacje odbywają się on-line w każdą środę w godz. 9.00-10.30 (po wcześniejszym umówieniu się e-mail) za pośrednictwem platformy Wirtualny Kampus: Konsultacje rok akadem. 2020/21 (dostęp nie wymaga hasła), link do konsultacji: Kurs: Konsultacje rok akadem. 2020/21 (umcs.pl) 


 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2/33A (II piętro, budynek Małej Chemii)
20-031 Lublin

O sobie

 • 2015 r. stopień naukowy doktora habilitowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
 • 2005 r. - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
 • 2001 r. - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: chemia podstawowa i stosowana

Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: 

Sorpcja i separacja związków nieorganicznych i organicznych ze szczególnym uwzględnieniem barwników na sorbentach różnego typu oraz ochrona środowiska.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

 • Nagroda Zespołowa Rektora UMCS Io: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2017 r. oraz Nagroda Zespołowa Rektora UMCS IIIo: 2019 r.
 • Nagroda Rektora UMCS za uzyskanie stopnia naukowego dr hab., 2016 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr leg. 154067), 2016 r.
 • Grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Nauki pt. ”Badania procesu sorpcji jonów Pd(II) z układów chlorkowych i chlorkowo-azotanowych na anionitach o różnej zasadowości grup funkcyjnych oraz jonitach modyfikowanych i chelatujących różnego typu” (BW-03-0000-11-09), 2008 r.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii w roku akadem. 2004/05.

 

WYBRANE PUBLIKACJE: 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5697-6075

 • U. Kotowska, M.WawrzkiewiczE. Polska-Adach, Mechanism of interactions in C.I. Acid Red 18 – Floating plants and polymeric resins systems: Kinetic, equilibrium, auxiliaries impact and column studies, Journal of Molecular Liquids 333 (2021) 115903.
 • M. Wawrzkiewicz, E. Polska-Adach, Physicochemical interactions in systems C.I. Direct Yellow 50 - weakly basic resins: kinetic, equilibrium, and auxiliaries addition aspects, Water 13 (2021) 385. 
 • A. Wołowicz, M.WawrzkiewiczScreening of ion exchange resins for hazardous Ni(II) removal from aqueous solutions: kinetic and equilibrium batch adsorption method, Processes 9 (2021) 285.
 • M. Wawrzkiewicz, B. Podkościelna, P. Podkościelny, Application of functionalized DVB-co-GMA polymeric microspheres in the enhanced sorption process of hazardous dyes from dyeing baths, Molecules 25 (2020) 5247.
 • M. Wawrzkiewicz, E. Polska-Adach, M. Wiśniewska, G. Fijałkowska, O. Goncharuk, Adsorptive removal of C.I. Direct Yellow 142 from textile baths using nanosized silica-titanium oxide, The European Physical Journal Plus (2019), DOI: 10.1140.epjp/i2019-12526-1.
 • M. Wiśniewska, M. Wawrzkiewicz, E. Polska‑Adach, G. Fijałkowska, O. Goncharuk, Nanosized silica–titanium oxide as a potential adsorbent for C.I. Acid Yellow 219 dye removal from textile baths and wastewaters, Applied Nanoscience 8 (2018) 867. 
 • M. Wawrzkiewicz, P. Bartczak, T. Jesionowski, Enhanced removal of hazardous dye form aqueous solutions and real textile wastewater using bifunctional chitin/lignin biosorbent, International Journal of Biological Macromolecules 99 (2017) 754.
 • M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, Anion exchange resins of tri-n-butyl ammonium functional groups for dye baths and textile wastewater treatment, Solvent Extraction and Ion Exchange 34 (2016) 558.
 • M. Wawrzkiewicz, M. Wiśniewska, V. M. Gun’ko, V. I. Zarko, Adsorptive removal of acid, reactive and direct dyes from aqueous solutions and wastewater using mixed silica-alumina oxide, Powder Technology 278 (2015) 306.
 • M. Warzkiewicz, Z. Hubicki, „Anion exchange resins as effective sorbents for removal of acid, reactive and direct dyes from textile wastewaters”, rozdział w książce “Ion Exchange: Studies and Applications”, (ed. A. Kilislioglu) InTech Publishers, Rijeka 2015, ISBN 978-953-51-4225-6, str. 37-72.
 • M. Wawrzkiewicz, Anion-exchange resins for C.I. Direct Blue 71 removal from aqueous solutions and wastewaters: effects of basicity and matrix composition and structure, Industrial and Engineering Chemistry Research 53 (2014) 11838.
 • M. Wawrzkiewicz, Removal of C.I. Basic Blue 3 dye by sorption onto cation exchange resin, functionalized and non-functionalized polymeric sorbents from aqueous solutions and wastewaters, Chemical Engineering Journal 217 (2013) 414.
 • Z. Hubicki, M. Wawrzkiewicz, G. Wójcik, A. Wołowicz, „Wymieniacze jonowe i chelatujące” rozdział w książce „Platynowce – zastosowanie i metody oznaczania” pod red. B. Godlewskiej-Żyłkiewicz i K. Pyrzyńskiej, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012, ISBN 978-83-934442-1-2, str. 253-266.
 • M. Wawrzkiewicz, Sorption of Sunset Yellow dye by weak base anion exchanger – kinetic and equilibrium studies, Environmental Technology 32 (2011) 455.
 • M. Wawrzkiewicz, Comparison of gel anion exchangers of various basicity in direct dye removal from aqueous solutions and wastewaters, Chemical Engineering Journal 173 (2011) 773.
 • M. Wawrzkiewicz, Application of weak base anion exchanger in sorption of tartrazine from aqueous medium, Solvent Extraction and Ion Exchange 28 (2010) 845.
 • M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, Removal of tartrazine from aqueous solutions by strongly basic polystyrene anion exchange resins, Journal of Hazardous Materials 164 (2009) 502.

 


Ogłoszenia

Serdecznie zapraszam do publikowania swoich prac badawczych i przeglądowych w specjalnym wydaniu czasopisma Processes "Various Adsorbents for Water Purification Processes" (Impact Factor=2.753).

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 kwietnia 2021. Szczegóły w linku poniżej.

https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/adsorbents_water
Follow UMCS: