The adressbook

dr Rafał Typek

dr Rafał Typek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Telefon
81 537 56 59
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 9:00 - 11:00

O sobie

WYKSZTAŁCENIE

 

2014                Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
                       Wydział Chemii;
                       Zakład Metod Chromatograficznych – Uzyskanie stopnia naukowego doktora
                       nauk chemicznych.
                       Temat rozprawy doktorskiej: „Transformacje kwasu chlorogenowego
                       w procesie jego ekstrakcji z materiału roślinnego i produktów pochodnych”

2004-2009      Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
                      specjalność : Chemia Podstawowa i Stosowana
                      specjalizacja : Analityka Chemiczna

2000-2004       Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,
                       profil biologiczno-chemiczny

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 • laureata konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlpeszą pracę doktorską z dziedziny chemii analitycznej

 • stypendysta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod kuratelą Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego "Stypendia naukowe dla doktorantów"

Działalność naukowa

PUBLIKACJE

 • Typek, R., Dawidowicz, A.L., Wianowska, D., Bernacik, K., Stankevič, M., Gil, M. Formation of aqueous and alcoholic adducts of curcumin during its extraction. Food Chemistry (2019), 276, 101-109.

 • Dawidowicz, A.L.; Bernacik, K.; Typek, R. Umbelliferone instability during its analysis involving extraction process. Monatshefte für Chemie Chemical Monthly (2018),8, 1327-1340.

 • Wianowska, D., Garbaczewska, S., Cieniecka–Roslonkiewicz, A., Typek, R., Dawidowicz, A.L. Chemical composition and antifungal activity of Chelidonium majus extracts–antagonistic action of chelerythrine and sanguinarine against Botrytis cinerea. Chemistry and Ecology (2018), 34, pp. 582-594.

 • Dawidowicz, A.L.; Bernacik, K.; Typek, R.; Stankevič, M. Possibility of quinine transformation in food products. LC-MS and NMR techniques in analysis of quinine derivatives. European Food Research and Technology (2018), 244, 105-116.

 • Dawidowicz, A.L., Typek, R. Transformation of chlorogenic acids during the coffee beans roasting process. European Food Research and Technology (2017), 243, pp. 379-390.

 • Wianowska, D.; Dawidowicz, A.L.; Bernacik, K.; Typek, R. Determining the true content of quercetin and its derivatives in plants employing SSDM and LC–MS analysis. European Food Research and Technology (2017), 243, 27-40.

 • Wdowiak-Wróbel, S., Małek, W., Leszcz, A., Typek, R., Dawidowicz, A.L. Effect of osmotic stress on Astragalus cicer microsymbiont growth and survival. European Journal of Soil Biology (2016), 76, pp. 46-52.

 • Dawidowicz, A.L.; Bernacik, K.; Typek, R. Does the plant matrix type have impact on rutin transformation during its extraction? Food Analytical Methods (2016), 9, 2042-2051.

 •  Czernel, G.; Typek, R.; Klimek, K.; Czuryło, A.; Dawidowicz, A.L.; Gagos̈, M. Catalytic effect of free iron ions and heme-iron on chromophore oxidation of a polyene antibiotic amphotericin B. Journal of Molecular Structure (2016), 1111, pp. 69-75.

 • Dawidowicz, A.L.; Bernacik, K.; Typek, R. Rutin transformation during its analysis involving extraction process for sample preparation. Food Analytical Methods (2016), 9, 213-224.

 • Wianowska, D., Typek, R., Dawidowicz, A.L. How to eliminate the formation of chlorogenic acids artefacts during plants analysis? Sea sand disruption method (SSDM) in the HPLC analysis of chlorogenic acids and their native derivatives in plants. Phytochemistry (2015), 117, pp. 489-499.

 • Typek, R.; Dawidowicz, A.L. Thermal transformation of trans-5-O-caffeoylquinic acid (trans-5-CQA) in alcoholic solutions. Food Chemistry (2015), 167, pp. 52-60.

 • Dybowski, M.P.; Typek, R.; Bernacik, K.; Dawidowicz, A.L. Isomerization of bitter acids during the brewing process. Annales UMCS – sectio AA – chemistry (2015), 70, 137-144.

 • Wianowska, D., Typek, R., Dawidowicz, A.L. Chlorogenic acid stability in pressurized liquid extraction conditions. Journal of AOAC International (2015), 98, pp. 415-421.

 • Bernacik, K.; Typek, R.; Dawidowicz, A.L. Transformacje rutyny w procesie symulowanej ekstrakcji. Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, praca zbiorowa pod redakcją Doroty Kołodyńskiej (2014), 97-100.

 • Typek, R.; Dawidowicz, A.L. Transformation of 5-O-caffeoylquinic acid in blueberries during high-temperature processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2014), 62, pp. 10889-10895.

 • Typek, R.; Dawidowicz, A.L. Formation of ester and amine derivatives of 5-O-caffeoylquinic acid in the process of its simulated extraction. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2012), 60, pp. 12289-12295.

 • Typek, R.; Dawidowicz, A.L. The influence of pH on the thermal stability of 5-O-caffeoylquinic acids in aqueous solutions. European Food Research and Technology (2011), 233, pp. 223-232.

 • Typek, R.; Dawidowicz, A.L. Thermal stability of 5-o-caffeoylquinic acid in aqueous solutions at different heating conditions. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010), 58, pp. 12578-12584.

 

KONFERENCJE

11th International Symposium on Chromatography of Natural Products – dwa postery pt.: Quinine transformation – known and new derivatives analyzed with applying LC-MS and NMR techniques” oraz „Transformation of rutin during its extraction”.

8th European Urogynaecology Association (EUGA) Annual Congress Leading Lights in Urogynaecology” – poster pt.: “Vaginal dehydroepiandrosterone – searching for alternative topical therapy for urogynecological patients”.

Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie – komunikat pt.: „Transformacje rutyny w procesie symulowanej ekstrakcji”. 

8th International Symposium on Chromatography of Natural Products Joined With 7th International Symposium of the International Society for the Development of Natural Products – poster pt.: „Determination of myristicin in common spices applying SPE/GC”.

7th International Symposium on Chromatography of Natural Products Joined With 6th International Symposium of the International Society for the Development of Natural Products – poster pt.: „Inflience of bitter acids transformation on beer antioxidant properties”. 

 

GRANTY

Główny wykonawca grantu: „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

  

STYPENDIA

2014r. - stypendysta Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PATENTY I WDROŻENIA

2018 – zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego – „KOMPOZYCJE WOSKOWE” nadany numer zgłoszenia P.427968   {WIPO ST 1/C PL427968]

2018 – wdrożenie procesu produkji lubrykantu w Firmie PASS-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku zgodnie z umową pomiędzy Firmą PASS-POLSKA Sp. z o.o. a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr NI/03/2017 z dnia 16.01.2017r.