The adressbook

dr Dorota Tymura

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams w


czwartki 9.00-11.00.


Sposób łączenia się poprzez
funkcję: zadzwoń.


Bardzo proszę o uprzednie mailowe zgłoszenie chęci umówienia się na konsultacje: dorota.tymura@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

W roku 2013 uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej "Życie i dzieło Sokratesa w ujęciu Ksenofonta" (promotor - dr. hab. J. Świderek). Prowadzi badania z zakresu historii religii oraz filozofii starożytnej. Tłumaczka starogreckich tekstów filozoficznych, głównie dialogów sokratycznych Ksenofonta oraz fragmentów sokratyków mniejszych. Uczestniczy w pracach następujących towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Filologiczne, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej.


Działalność naukowa

 

 

 

 

 

Monografie:

a) Ksenofont, Obrona Sokratesa przed sądem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-724-4

b) Sokrates Ksenofonta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN 978-83-7784-941-5

c) Ksenofont Obrona Sokratesa, PIW, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, ISBN 978-83-62884-14-8 

d) Ksenofont Ekonomik, PIW, Teologia Polityczna, Warszawa 2020,  ISBN 978-83-62884-14-8

e) Ksenofont, Uczta, PIW, Teologia Polityczna (w druku)

 

Rozdziały w monografiach:

a) The Bitter Life of a Tyrant - some remarks on Xenophon's Hiero,  [w:] H.L. Reid, D. Tanasi, S. Kimbell (ed.), Politics and Performance in Western Greece, Parnassos Press, Sioux City, Iowa 2017, ISBN 978-1-942495-18-5

b) The Cynic Way of Life as Mimesis [w:] H.L. Reid, J. C. DeLong (ed.), The Many Faces of Mimesis, Parnassos Press, Sioux City, Iowa 2018, ISBN 978-1-942495-22-2

 

Redakcja naukowa monografii:

a)  Platon, Obrona Sokratesa, przeł. R. Legutko, PIW, Teologia Polityczna, 2017

b)  Platon, Fedon, przeł. R. Legutko, PIW, Teologia Polityczna, 2017

 

Wykaz wybranych konferencji naukowych:

a) The Bitter Life of a Tyrant - some remarks on Xenophon's Hiero, Fonte Aretusa, Syrakuzy 2016

b) Socrates as an educator – IF PAN, Bukowina 2017

c) The Cynic Way of Life as Mimesis – Fonte Aretusa, Syrakuzy 2017

d) Sokratyk Antystenes jako pierwszy cynik – IF PAN, Bukowina 2018

e) Sokrates z Aten jako sprawiedliwy wychowawca – Lublin 2018

f) Zagadnienie rozumu w ujęciu filozofii cynickiej – IF PAN, Bukowina 2019

 
Follow UMCS: