The adressbook

dr Andrzej Tucki

dr Andrzej Tucki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
815376992
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 9.30-11.00 pokój 12B i online - Teams

Adres

Aleja Kraśnicka 2d, pok. 12B
20-718 Lublin

O sobie

Doktor Nauk  o Ziemi specjalności geografia turyzmu. Urodzony w 1977 roku w Lublinie. Od 2001 roku związany naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2008 roku obronił doktorat pt. Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania.

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
geografia turyzmu, marketing w turystyce i hotelarstwie, rozwój turystyki, krajobraz turystyczny

 ORCID: 0000-0002-6062-0004

Publikacje:

Tucki, Andrzej, Pylak K.. 2021: Collective or Individual? What Types of Tourism Reduce Economic Inequality in Peripheral Regions? Sustainability 13, no. 9: 4898. https://doi.org/10.3390/su13094898

Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Stasiak A., Tucki A. 2020: The role of regional products in preserving traditional farming landscapes in the context of development of peripheral regions – Lubelskie Province, Eastern Poland. Acta Universitatis Carolinae,55(1): 1–17.

Th. S. Terkenli, E. Skowronek, A. Tucki, N. Kounellis  2019: Toward understanding tourist landscape. A comparative study of locals’ and visitors’ perception in selected destinations in Poland and Greece. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 38(3): 81-93; doi: 10.2478/quageo-2019-0031

A. Jiricka-Pürrer, V. Tadini, A. Tucki, K. Taczanowska, B. Salak, G. Senes, 2019: Do protected areas contribute to health and wellbeing? – A cross-cultural comparisonInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 16. 16(7): 1172; doi:10.3390/ijerph16071172

Skowronek E., Tucki A., Huijbens E, Jóźwik M., 2018: What is the tourist landscape? Aspects and features of the concept. Acta Geographica Slovenica GEOGRAFSKI ZBORNIK, 58-2: 73-86

Tucki A., Świeca A., Czeczelewski J., Boruch P., 2018: Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu. EPT 2 (42) 2018:135-144.

D. Soszyński, B. Sowińska-Świerkosz, P. A. Stokowski & A. Tucki (2018) Spatial arrangements of tourist villages: implications for the integration of residents and tourists, Tourism Geographies, vol. 20, issue 5, p.770-790.

Alexandra Jiricka-Pürrer, Valeria Tadini, Andrzej Tucki, Boris Salak, Giulio Senes: Exploring the wellbeing effect of Protected Areas – an intercultural comparison. Austrian Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape & Institute of Landscape Development, Recreation and Conservation Planning, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (eds.) (2017). Proceedings of the 3rd International Conference on Landscape and Human Health: Forests, Parks and Green Care. BFW, Vienna, May 17 - 19, 2017: 66.

Skowronek E., Tucki A., Jodłowska M., 2017: An assessment of the quality of services offered by the Nałęczów health resort and spa s.a. Economic Problems of Tourism 4/2017 (40): 49-63. 

Soszyński D., Tucki A., Krukowska R., Jaruga C., 2017: Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study. Folia Turistica, n.44: 49-62.

Soszyński, Tucki, Krukowska R., Jaruga C., 2017: Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study. Folia Turistica, n.44: 49-62.  

U. Bronisz, Z. Dymek, A. Jakubowski, Tucki A., 2017: Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 roku. Analizy statystyczne. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, s. 202

Shaw G., I. Cloquet, Cleave P., Tucki A., Custódio M.J.F, Theuma A. 2016: A life-course analysis of older tourists and their changing patterns of holiday behavior. In: Smith, M.K. and Puczkó, L. (eds.) Routledge Handbook of Health Tourism, London: Routledge:113-124    

Tucki A. 2016: Turystyka filmowa – wybrana problematyka badawcza. Barometr regionalny. Analizy i Prognozy, T. 14, nr 2: 141-146.   

Sołtysik M., Tucki A., Fedyk W., Oleśniewicz P., 2016: Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas. European Journal of Service Management Vol. 18, 2: 39-45.     

A. Hadzik, A. Tucki, 2016: Service innovations in the spa health tourism. Selected examples. European Journal of Medical Technologies 3/2016: 56-65 

Tucki A., Tuohino A., 2016: Residents’ attitude toward tourism in Zwierzyniec town. Economic Problems of Tourism No. 4 (36): 211-219                                                           

Wdowiak A., Tucki A., (red.) 2015: Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka. Wyd. Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych, Włodawa s. 360

Hadzik A., Tucki A., 2014: Promotion as an instrument of marketing support for the development of health tourism product in Lublin region. W: Marak J., Wyrzykowski J., Szymczyk M., (red.), Tourism role in the regional economy. Health, Wellness&Spa tourism as the regional tourism product – theory and practice. WSH, Wrocław: 150-165

Tucki A., Hadzik A., 2014: Programowanie rozwoju regionu lubelskiego – usługi i turystyka zdrowotna. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 197 – 203.

Tucki A., 2014: Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport z badania przeprowadzonego na terenie Lublina w dniach 7.06-30.08.2014 r.. Raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Lublin, 50 ss.

Tucki A., Cleave P., 2014: Medical tourism – new growing industry on a concealed market. European Journal of Medical Technologies 4(5)/2014: 38-46

TUCKI A., 2009: Potencjał turystyczny regionu lubelskiego. Annales UMCS, sec. B vol. 64: 11-31

Tucki A., Krukowska R., Buczek M., 2006: The cultural and environmental heritage of Krasnobród as the basin for the diverse functions of the town. [W:] Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (ed.) – Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Kartpol s.c., Lublin: 184-191.

Skowronek E., Krukowska R., Świeca A., TUCKI A., 2005: The evolution of rural landscapes in mid-eastern Poland as exemplified by selected villages. Landscape and Urban Planning, 70: 45-56.

Wojciechowski K., Skowronek E., Tucki A., 2004: An outline of landscape science (in:) Antrop M. (ed.) – Poland in Landscape research in Europe. Belgeo, 2-3: 321-329. 

Staże i wyjazdy szkoleniowe:

 

2014 - EU COST "Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services", 10-12.2014, University of Exeter, Wielka Brytania

2015 - EU COST "Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services" STSM, maj 2015, BOKU, Wiedeń, Austria

 

Granty i projekty:

  • 2012 - 2016, grant EU COST – IS1204 Tourism, Wellbeing, Ecosystem Services „TobeWell”

Wyniki:  

  • Tucki A., Cleave P., 2014: Medical tourism – new growing industry on a concealed market. European Journal of Medical Technologies 4(5)/2014: 38-46
  • Tucki A., Tuohino A., 2016: Residents’ attitude toward tourism in Zwierzyniec town. ECONOMIC PROBLEMS OF TOURISM No. 4 (36): 211-219
  • Shaw G., I. Cloquet, Cleave P., Tucki A., Custódio M.J.F, Theuma A. 2016: A life-course analysis of older tourists and their changing patterns of holiday behavior. In: Smith, M.K. and Puczkó, L. (eds.) Routledge Handbook of Health Tourism, London: Routledge:113-124  
  • A. Jiricka-Pürrer, V. Tadini, A. Tucki, K. Taczanowska, B. Salak, G. Senes, 2019: Do protected areas contribute to health and wellbeing? – A 
    cross-cultural comparison. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16. 16(7): 1172; doi:10.3390/ijerph16071172

 Udział w realizacji projektów:

           2015-2017, grant edukacyjny Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk                                o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na    nowooczesnym rynku pracy;

            2018-2020, grant edukacyjny Zintegrowany UMCS. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • 2011, „Na szlaku kariery. Przygotowanie do pracy w branży turystycznej”, projekt Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej POKL.06.01.01-06-054/10, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; 2011 rok.

     2007, „Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy”, projekt nr Z/2.06/II/2.6/21/06 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy o dofinansowane realizacji projektu Nr /2.06/II/2.6/21/06/U/10/06 z Samorządem Województwa Lubelskiego, 2007 rok.

Inne:

- ekspert przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 w ramach EFRR w specjalizacji Kultura i dziedzictwo kulturowe oraz turystyka; ds. turystyki.