The adressbook

dr hab. Artur Timofiejew

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2020/2021 na platformie MTeams:


wtorek godz.  13.30 - 14.30


czwartek   15.30 - 16.30


link do zespołu KONSULTACJE: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f062ed3302b47748b38d63c570cca76%40thread.tacv2/conversations?groupId=7450040c-1a83-400e-8bac-6dadb0c8afab&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 Follow UMCS: