The adressbook

dr hab. Artur Timofiejew

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
81 537 27 22
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024


poniedziałek 13.00 - 14.00


środa 12.00 - 13.00


 


 


 


 


 

O sobie

Dr hab. prof. UMCS, historyk literatury, autor monografii Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego (Lublin 2002), współautor (wraz z Aliną Aleksandrowicz) edycji z rękopisów Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach (Warszawa 2010), redaktor i współredaktor czterech tomów serii Obrazy Kultury Polskiej (Lublin 2010, 2012, 2015), współredaktor dwóch monografii: "Rozmyślanie przemyskie" - świadectwo średniowiecznej kultury religijnej (Przemyśl 2017) i Oświeceniowe zapisywanie pamięci (Lublin 2019), członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; zainteresowania badawcze obejmują literaturę oświecenia i preromantyzmu oraz krytykę literacką pocz. XIX w.

https://orcid.org/0000-0002-5742-1362 


Działalność naukowa

Publikacje z ostatnich pięciu lat:

Jacek Idzi Przybylski i "młódź" poetycka w "Nowym Parnasie" Franciszka Morawskiego, "Annales UMCS" Sectio N Educatio Nova, 2022, vol. VII

"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" w oświeceniowej sieci informacji. Propozycja lektury, [w:] "Rzucając wyzwanie ludzkiemu przemijaniu". Zagadnienia literackie oświecenia postanisławowskiego i inne, red. M. Nalepa, J. Kowal, R. Magryś, Rzeszów 2021

Sentymentalny wymiar "napoleońskich" wspomnień Franciszka Wiktora Dmochowskiego, "Annales UMCS" Sectio N Educatio Nova, 2020, vol. V

Przybylski, czyli Pope. W kręgu krytycznoliterackich inspiracji tłumacza "Iliady" z 1814 roku, [w:] Przybylski i inni. Nowe studia o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, red. R. Dąbrowski, Kraków 2020

Figura litoty w wybranych zapisach pamięci epoki napoleońskiej, [w:] Oświeceniowe zapisywanie pamięci, red. M. Chachaj, A. Timofiejew, Lublin 2019

"Hamlet" jako seulement Franciszka Morawskiego w polemice z klasycystyczną koncepcją tragedii, [w:] Polska krytyka teatralna XIX wieku. Postaci i zjawiska, red. M. Gabryś-Sławińska, Lublin 2017