The adressbook

dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy:


poniedziałek 16:30 -17:30 (pokój 526)


wtorek 9:00-10:00  (TEAMS)


 i indywidualnie po umówieniu


 


 

O sobie

Urszula Terentowicz-Fotyga jest absolwentką anglistyki na UMCS i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Londyńskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na semiotyce przestrzeni, dwudziestowiecznej i współczesnej literaturze i kulturze brytyjskiej, tradycji manorialnej od XIX wieku do współczesności, reprezentacjach miasta oraz dystopii w literaturze, filmie i kulturze. Jest założycielką Międzyuczelnianego Zespołu Badań nad Semiotyką Przestrzeni oraz współorganizatorką konferencji Signifying Spaces. 

Aktualnie jest badaczką w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie"  (ID 457841 nr rej. 22H 20 0049 88; grant holder: prof. Artur Blaim) 

W 2022 została laureatką konkursu OPUS 23 na trzyletni projekt badawczy zatytułowany "Media społecznościowe we współczesnych dystopiach literackich" (ID 562236 2022/45/B/HS2/02693). Wśród 109 zgłoszeń, projekt znalazł się na 3 miejscu i został zakwalifikowany do finansowania. 

Stopnie:

Profesor nadzwyczajny 2019

Dr hab. 2016

PhD, 2004 UMCS

MA Culture and Criticism, University of London

MA English Literature, UMCS

 


Działalność naukowa

Książki: 

Space in Literature: Method, Genre, Topos. (red.) Peter Lang, 2018.

Dreams, Nightmares and Empty Signifiers: The English Country House in the Contemporary Novel. Peter Lang, 2015.

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf. (The Semiotics of Women Space in Virginia Woolf's Novels). UMCS: Lublin 2006.

Know More. A Resource Book on British Culture, Espero: Kraków 1996.

Wybrane artykuły:

The logic of “both/and” in The Matrix: Eutopian mapping in a posthuman world” Roczniki HumanistyczneLXVI/2018: 101-111. 

Defining the Dystopian Chronotope: Space, Time and Genre in George Orwell’s Nineteen Eighty-Four” Beyond Philology 15.3 (2018): 9-39.

Literary Spatialities: Method, Genre, Topos.” Space in Literature: Topos, Genre, Method.  Urszula Terentowicz-Fotyga (red.) (Lang, 2018). 7-17. 

When the Mind Becomes a Place: The Modernist Psychological Novel.” Zagadnienia Rodzajów Literackich 61.1 (2018).

"The power of social dreaming: Reappraising the lesson of East European dissidents" Educational Philosophy and Theory. May 2018. (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2018.1477045)

Strefa cienia. Europa Wschodnia i ideologie akademii.” Humanistyka (pół)peryferii, red. K. Abriszewski, A.F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn: Colloquia Humaniurum, 2016. 183-200. 

Manorial Unreality: The English Country House in Graham Swift’s Out of this World.” Studies in English Literature and Culture, Ed. Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Magdalena Pypeć. Maria Curie-Skłodowska University Press, 2017. Lublin, 2017.

„The Twin Lies of Entertainment and Enlightenment: Zadie Smith as an Academic Novelist.” Academia in Fact and Fiction. Ed. Ludmiła Gruszewska-Blaim and Merritt Moseley. Frankfurt am Main: Lang, 2016

From Character to Identity … and back?” Characters in Literary Fictions, red. Jadwiga Węgrodzka. Frankfurt am Main: Lang, 2015. 7-24. (współautorstwo z Jadwigą Węgrodzką)

The City in 3D: Dystopian Past, Utopian Moment.” (Im)perfection Subverted, Reloaded and Networked: Utopian Discourse across Media. Ed. Barbara Klonowska, Zofia Kolbuszewska and Grzegorz Maziarczyk, Peter Lang, 2015. 

"Visualizing the “’Shadow World’: Dystopian Reality in the Film Adaptations of Nineteen Eighty-Four.” Mediated Utopias: From Literature to Cinema. Ed. Artur Blaim and Ludmiła Gruszewska Blaim.Peter Lang, 2015. 

Competing Genres in the English Country House. The Little Stranger by Sarah Waters.Expanding the Gothic Canon: Studies in Literature, Film and New Media. Ed. Anna Kędra-Kardela and Andrzej Sławomir Kowalczyk. Peter Lang, 2014. 

Lost in Austen ? Or How (Not) to Teach Literary Classics.The Lives of Texts: Exploring the Metaphor. Ed. Katarzyna Pisarska and Andrzej Sławomir Kowalczyk, Cambridge Scholar, 2013.

The ‘Cultural Turn’ and the Changing Face of the Humanities in Poland,Crossroads in Literature and Culture. Ed. J. Fabiszak et. al., Springer-Verlag, 2013. 

Tożsamości miejskiej mobilności – w poszukiwaniu następcy flâneura.” Kultura Współczesna 2 (73)/2012, 25-38.

Heterotopia Eastern Europe. Warsaw and the Memory of/in the Ruins.Spectres of Utopia. Ed. Artur Blaim and Ludmiła Gruszewska Blaim, Peter Lang, 2012. 

„The Canon(s) and the Logic of Exclusion in Literary and Cultural Studies” in Canon (Un)bound. Ed. Jadwiga Węgrodzka. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011. 

 On the Impossibility of Dystopia? Children of Men or the Apocalypse Now.” w Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema. Ed. Artur Blaim and Ludmiła Gruszewska-Blaim. Peter Lang, 2011. 

The Politics of the Borderline: the Private, the Public and Between...Voyages Out, Voyages Home. Ed. Jane de Gay and Marion Dell, Clemson University Digital Press, 2010.    http://www.clemson.edu/cedp/press/pubs/vwcon/11.pdf

Unreal City to City of Referents: Urban Space in Contemporary London Novels.” Journal of Narrative Theory 39.3 Fall 2009 , 305-329.

Meaning within and without the Real. Rushdie, Sebald and the Postmodern Liquidation of Reality.” Structure and Uncertainty. Ed. Ludmiła Gruszewska-Blaim and Artur Blaim, Lublin: UMCS. 

The Impossible Self and the Poetics of the Urban Hyperreal in Zadie Smith’s The Autograph Man”, Zadie Smith: Critical Essays. Ed.Tracey L. Walters, New York: Lang, 2008.

"The Great Divide over Culture and Politics: Cultural Studies and Semiotics of Culture." http://www.uel.ac.uk/ccsr/documents/TerentowiczGreatDivide.pdf

Orlando’s Transgressions” Conventions and Texts. Ed. A. Zgorzelski, Gdańsk 2003.

From Silence to Polyphony of Voices. Virginia Woolf Reception in Poland.The Athlone Critical Traditions Series: The Reception of British Authors in Europe. [ed.] Mary Ann Caws and Nicola Luckhurst, Continuum, 2001.