The adressbook

dr Małgorzata Telecka

Telefon
81 537 68 85
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11:30-12:30


środa 11-12


 


 

Adres

Al. Kraśnicak 2 cd
Lublin

O sobie

Ph. D. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS 2011

MSc z fizyki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 2008

MSc z geografii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS 2007 

 


Działalność naukowa

Cytowania:

z Web of Science bez autocytowań: 207

z bazy Scopus: 263

z Google Scholar: 350

 

indeks Hirscha:

z Web of Science: 9

z bazy Scopus: 9

z Google Scholar: 11

 

 

Publikacje z listy filadelfijskiej i ministerialnej listy A:

 

 1. Matyjasek J., Telecka M., Kiselev and Schwarzschild–de Sitter black holes in higher derivative theories of gravitation, Phys. Rev. D 107 (2023)
 2. W. Zgłobicki, M. Telecka, Heavy Metals in Urban Street Dust: Health Risk Assessment (Lublin City, E Poland), Applied sciences 11(9) (2021)
 3. W. Zglobicki; M. Telecka, S. Skupinski, Heavy metals in playgrounds in Lublin (E Poland): sources, pollution levels and health risk, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH (2021)   
 4. J. Matyjasek, M. Telecka, Quasinormal modes of black holes. II. Padé summation of the higher-order WKB terms, Physical Review D 100 (12) (2019)
 5. W. Zgłobicki, M. Telecka, S. Skupiński, Assessment of short-term changes in street dust pollution with heavymetals in Lublin (E Poland)—levels, sources and risks, Environmental Science and Pollution Research (2019),
 6. W. Zgłobicki, M. Telecka, S. Skupiński, A. Pasierbińska, M. Kozieł, Assessment of heavy metal contamination levels of street dust in the city of Lublin, E Poland, Environmental Earth Sciences (2018), 77(23),774
 7. Zgłobicki W., Telecka M., (...), Kozieł M., Assesment of heavy metal contamination levels of street dust in the city of Lublin, E Poland, Envirionmental Earth Sciences (2018) 77(23), 
 8. W. Zgłobicki, L. Gawrysiak B. Baran-Zgłobicka, M. Telecka, Long-term forest cover changes, within an agricultural region, in relation to environmental variables, Lubelskie province, Eastern Poland, Environ Earth Sci (2016) 75:1373
 9. J. Warowna, W Zgłobicki, R. Kołodyńska-Gawrysiak, G. Gajek, L. Gawrysiak, M. Telecka, Geotourist values of loess geoheritage within the planned Geopark Małopolska Vistula River Gap, E Poland, Quaternary International 399, (2016), 46-57
 10. W. Zgłobicki, B. Baran-Zgłobicka, L. Gawrysiak, M. Telecka, The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland), Catena 126 (2015) 28–36
 11. J. Matyjasek, P. Sadurski and M. Telecka, Vacuum polarization of the quantized massive fields in Friedman-Robertson-Walker spacetime, Physical Review D 89 (2014) 084055.
 12. J. Matyjasek, P. Sadurski and M. Telecka, Quantized spinor and vector fields in the spacetime of the lukewarm black holes, Physical Review D 86 (2012) 084040
 13. J. Matyjasek, M. Telecka and D. Tryniecki, Higher dimensional black holes with a generalized gravitational action, Physical Review D 73 (2006) 124016.

 

Publikacje z listy ministerialnej:

 1. M. Telecka, Uwarunkowania geologiczne sztuki Wyspy Wielkanocnej; aspekt geoturystyczn, Annales UMCS sectio B (2018)
 2. M. Telecka, Moai i geoturystyka na Wyspie Wielkanocnej, Przegląd Geologiczny 2(66) (2018)
 3. M. TeleckaGeomitologia kraterów kolizyjnych i zjawisk impaktowych, Przegląd Geologiczny 7 (65) (2017)
 4. W. Zgłobicki, M. Telecka, S. Skupiński, Assessment of Microscale Variation of Hevy Metal Pollution of the Bystrzyca River Alluvia Downstream from Lublin, Polish Journal of Soil Science (49), 2 (2016)
 5. W. Zgłobicki, M. Telecka, A. Pasierbińska, Impact of physicohemical characteristics of colluvial and alluvial soils on Cd, Cu, Pb and Zn content (East Poland), Polish Journal of Soil Science, 48(2) (2015)
 6. A. Kiebała, M. Kozieł, M. Telecka, W. Zgłobicki, Wielowymiarowa analiza statystyczna metali ciężkich w pyle drogowym na obszarze Lublina, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 32(62) (2015)
 7. J. Warowna, W. Zgłobicki, G. Gajek, M. Telecka, R. Kołodyńska-Gawrysiak, P. Zieliński, Geomorphosite assessment in the proposed geopark Vistula River Gap (E Poland), Quaestiones geographicae 33(3) (2014)
 8. M. Telecka, Znaczenie ekonomiczne kraterów meteorytowych, Przegląd geologiczny 62 (2014) 
 9. M. Telecka, Empiryczne dowody wielkiego bombardowania (LHB) na Księżycu na podstawie danych zaczerpniętych z Geologicznego Atlasu Księżyca, Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 68 (2013)
 10. A. Plak, W. Zgłobicki, L. Lata, M. Telecka, Formy biodostępne Cd, Cu, Pb, Zn w osadach den dolin zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, Landform Analysis 24 (2013)
 11. M. Telecka, J. Matyjasek, Paleopositions of the chains of the meteorite craters on the Earth, Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 66 (2011)

Publikacje w czasopismach krajowych:

 1. R. Kołodyńska-Gawrysiak, M. Harasimiuk, Ł. Chabudziński, W. Jezierski, M. Telecka, Geological conditions of the distribution of closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland): are they an origin determinant?, Landform Analysis (29), 2015

Publikacje w czsopismach zagranicznych:

 1. M. TeleckaTerrestrial Late Heavy Bombardment (TLHB) - evidences and questions, Gepolitika i ekogeodinamika 10 (2014)

Rozdziały w monografiach:

 1. M. Telecka, Geology versus people, people versus geology, Easter Island: The Sleep of Reason Produces Monsters. Misconceptions about Easter Island in the Light of 21st Century Science, Coordinated and Edited by: Zuzanna Jakubowska-Vorbrich, Warsaw, 2018
 2. M. TeleckaPeriodyczność zjawisk przyrodniczych, Rozwój zrównoważony regionów Polski, Toruń, 2010, 183-194
 3. M. TeleckaGeologiczna konsekwencje kolizji kosmicznych, Badania Podstawowe i Aplikacyjne w Naukach Geograficznych, Poznań, 2009, 277-282

Publikacje konferencyjne:

 1. M. TeleckaMetody obliczania periodyczności wielkich wymierań, Geograficzne spotkania w drodze. Krok trzeci. Warszawa. Materiały III Ogólnopolskiej Konfernecji Geografów-Doktorantów, WGSR UW, red. Fuhrman M., Richling A., 2011
 2. M. TeleckaDependence of the Periodicity of Extinction of the Marine Genera on the Chosen Detrend Function. The Gauss-Vanicek Approach, 7th International Conference of PhD Students, University of Miscolc, Hungary 08-12 August, 35-38, 2010
 3. M. TeleckaWpływ kolizji kosmicznych na biosferę, Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań. Część II Nauki przyrodnicze, Creative Science- Monografia 2011, wyd. Creativetine, 149- 153, 2011

Książki naukowe i podróżnicze:

 1. M. Telecka, Rapa Nui, Wydawnictwo Saga Egmont, 2022 (audiobook)
 2. M. Telecka, O psie który jeździł nie tylko koleją, czyli z Lolką po Europie, Wydawnictwo AZ, Lublin, 2021
 3. M. Telecka, G. Gajek, M. Harasimiuk, Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie, Wydawnictwo UMCS, 2019
 4. M. Telecka, Rapa Nui. Subiektywny przewodnik po sekretach Wyspy Wielkanocnej, Novae Res, 2018
 5. M. Telecka, Wpływ kolizji obiektów kosmicznych na środowisko Ziemi, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbruken, 2014

 


Ogłoszenia

Książka "Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie" jest wciąż żywa. Nazw nadanych przez Polaków lub na ich cześć jest o wiele więcej, niż udało nam się zgromadzić. Poniżej zamieszczane będą kolejne odszukane przez nas nazwy.

Jeśli ktoś z Państwa dysponuje informacjami o innych nazwach geograficznych upamiętniających Polaków, bardzo prosimy o kontakt.

 

Jezioro Wierzyckiego (Lake Wierzycki) - (56.0 -103.97) - jezioro w Kanadzie o powierzchni 8,7 km2.Jezioro zostało nazwane w maju 1959 r. na cześć Kazimierza Emila Wierzyckiego, który zginął w 1958 r. w Kanadzie. Wierzycki był w kanadzie poszukiwaczem minerałów. Kazimierz Emil Wierzycki urodził się w 1928 r. w Rabce/Nowym Targu, jego matka pochodziła z Lubelszczyzny. Był w obozie dla dzieci w Radogoszczy (Łódź), a następnie partyzantem BCh na Lubelszczyźnie i brał udział w bitwie pod Zaborecznem. Po II wojnie studiował na politechnice w Szczecinie i stamtąd wyjechał na Zachód, aż trafił do Kanady. Zginął w wypadku lotniczym, leciał własnym samolotem badawczym.

Wyspa Jaworskiego (Yaworski Island) - (55.987697, -103.694513) - nazwa nadana na cześć Adolfa Edwarda Jaworskiego z Royal Canadian Air Force, który zginłą w 1941 r.