The adressbook

dr hab. Dorota Tchórzewska

dr hab. Dorota Tchórzewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
81 5375037
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

stacjonarnie: pokój 75B, poniedziałek od 10.00 do 11.00


zdalnie: MS Teams, lj4jrp9, wtorek od 10.00 do 11.00


Zdalne konsultacje na życzenie studenta po wcześniejszym zgłoszeniu przez pocztę elektroniczną.

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka badawcza:

Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia dotyczące fenologii, biologii rozwoju, morfologii, anatomii, cytologii i embriologii roślin. W zakresie realizowanych prac badawczych uwaga skupiona jest na problematyce związanej z rozmnażaniem generatywnym u roślin, męską i żeńską sterylnością u Angiospermae, z anatomią funkcjonalną organów roślinnych oraz potencjałem biologicznym roślin i jego wykorzystaniem. W badaniach stosowane są techniki histochemiczne oraz immunocytochemiczne. Analizy wykonywane są z użyciem mikroskopu świetlnego jasnego pola, mikroskopów kontrastowo-fazowych, mikroskopu fluorescencyjnego, mikroskopu konfokalnego oraz mikroskopu elektronowego transmisyjnego i skaningowego.

Najważniejsze publikacje:

- Chrząszcz M., Szewczyk K., Tchórzewska D. (2021) Biotechnological Potential of Cephalaria uralensis (Murray) Roem. & Schult. and C. gigantea (Ledeb.) Bobrov – Comparative Analysis of Plant Anatomy and the Content of Biologically Active Substances. Plants, 10, 986. Doi: 10.3390/plants10050986

 

- Magryś A., Olender A., Tchórzewska D. (2021) Antibacterial properties of Allium sativum L. against the most emerging multidrug-resistant bacteria and its synergy with antibiotics. Archives of Microbiology DOI:10.1007/s00203-021-02248-z

 - Tchórzewska D., Marciniec R., Deryło K., Winiarczyk K. (2020) Heteromorphism of stamens in monoclinous flowers of Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl as an example of high variability of the androecium in the Commelinaceae family. Protoplasma, 257: 1473–1485. 

-Tchórzewska D. (2017) Chondriokinesis during microsporogenesis in plants. Planta, 246:1–18.

 -Tchórzewska D., Luchowski R., Gruszecki W.I., Winiarczyk K. (2018) Comparative studies of live tapetum cells in sterile garlic (Allium sativum) and fertile leek (Allium ampeloprasum) using the Fluorescence Lifetime Imaging analytical method. South African Journal of Botany, 117:222–231. DOI 10.1016/j.sajb.2018.05.021.

 -Tchórzewska D., Deryło K., Winiarczyk K. (2017) Cytological and biophysical comparative analysis of cell structures at the microsporogenesis stage in sterile and fertile Allium species. Planta, 245:137–150.

 -Tchórzewska D., Deryło K., Błaszczyk L., Winiarczyk K. (2015) Tubulin cytoskeleton during microsporogenesis in the male-sterile genotype of Allium sativum and fertile Allium ampeloprasum L. Plant Reproduction, 28(3):171–182. DOI 10.1007/s00497-015-0268-0.

 -Tchórzewska D., Bednara J. (2011) The dynamics of the actin cytoskeleton during sporogenesis in Psilotum nudum L. Protoplasma, 248:289–298.  

 -Tchórzewska D., Winiarczyk K., Pietrusiewicz J., Bednara J. (2008) A new type of microtubular cytoskeleton in microsporogenesis of Lavatera thuringiaca L. Protoplasma, 232:223–231.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Kierunki biologia oraz biotechnologia:

Anatomia roślin, Embriologia roślin, Biologia roślin i zwierząt, Praktikum z hodowli komórek i tkanek, Pracownie magisterska i specjalizacyjna.