The adressbook

dr Anna Tatarczak

dr Anna Tatarczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
WYDZIAŁ EKONOMICZNY, KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Funkcje
Prodziekan
Telefon
815375356
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Tatarczak2/stats
Konsultacje

semestr letni 2022/2023


Termin:


poniedziałek godz. 08:00 - 9:30 (konsultacje stacjonarne, pokój 306)


środa godz. 13:15 - 14:45 (konsultacje zdalne)


Miejsce: MS Teams, zespół: KONSULTACJE dr Anna Tatarczak


Kod:qbfc8xx


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, p.306
20-031 Lublin

O sobie

 

Anna Tatarczak posiada 13 letnie doświadczenie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jej kwalifikacje obejmują doktorat z matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tytuł zawodowy magistra matematyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Uczestniczyła w kilkunastu kursach związanych z analizą danych oraz zarządzaniem projektami. Jej praca naukowa oscyluje wokół kwestii związanych ze statystyką oraz ekonometrią, zarządzaniem łańcuchem dostaw i analizą decyzji. Wygłaszała odczyty na wielu uniwersytetach oraz podczas konferencji na całym świecie. Autorka licznych prac badawczych poświęconych zastosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu. Była głównym badaczem w kilku projektach badawczych z zakresu matematyki, statystyki i logistyki. Realizowała również liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 


Działalność naukowa

WYKSZTAŁCENIE

 

2015

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Matematyki i Informatyki;  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk matematycznych.

 

2009 – 2010

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Studia podyplomowe; kierunek: Analiza danych

 

2012 - 2013

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Studia podyplomowe; kierunek: Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi.

 

2002 – 2007

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; tytuł zawodowy magistra matematyki.

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNA - PROWADZONE PRZEDMIOTY 

 • Narzędzia matematyczne w procesach logistycznych
 • Metody wspomagania decyzji organizacyjnych i menadżerskich
 • Optimization methods in Logistics
 • Optymalizacja w logistyce
 • Ekonometria
 • Matematyka z elementami statystyki
 • Statystyka
 • Statystyka i ekonometria
 • Statystyka w logistyce
 • Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego
 • Seminarium dyplomowe
 • Matematyka dla ekonomistów
 • Matematyka finansowa
 • Podstawy matematyki ekonomicznej
 • Statistics and econometrics
 • Introductory econometrics
 • Business statistics
 • Statistics
 • Econometrics and forecasting
 • Inferencial statistics
 • Basic statistics
 • Econometrics
 • Introduction to data analysis using Excel
 • Practical business statistics

 

REALIZACJA PROJEKTÓW POPULARNO-NAUKOWYCH

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, w latach 2013 – 2022, zostały zrealizowane następujące projekty popularyzujące matematykę:

 • Zagadki matematyczne - ćwicz umysł i zostań geniuszem!
 • Łamigłówki zapałczane - wypróbuj siłę swojego umysłu! Proste zadania na rozgrzewkę.
 • Czy świat jest zbudowany z figur? - tangramowe układanki
 • Finanse dla każdego - tajemnice kredytu bankowego
 • Jak łamać szyfry?
 • Łamigłówki logiczne - ćwicz umysł i zostań geniuszem
 • Gdzie się ukrył grosik?
 • Łamigłówki logiczne – ćwicz umysł i zostań geniuszem (poziom szkoła ponadgimnazjalna)
 • Łamigłówki logiczne – ćwicz umysł i zostań geniuszem (poziom IV-V klasa szkoły podstawowej)
 • Łamigłówki logiczne – ćwicz umysł i zostań geniuszem (poziom V-VI klasa szkoły podstawowej)

https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,wspolpraca-miedzy-firmami-logistycznymi-komentarz-ekspertki,120496.chtm

 

REALIZACJA PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Projekt badawczy pt.  „Opracowanie i przetestowanie aplikacji internetowej do obsługi sytuacyjnych testów decyzyjnych wraz z pakietem z obszaru zwinnego zarządzania projektami”; czas: 2021 -2022; stanowisko: członek zespołu badawczego

Projekt badawczy pt. „Postawy konsumentów wobec użytkowania samochodów autonomicznych – posiadanie a wypożyczanie”; czas: 2021; stanowisko: członek zespołu badawczego

Projekt naukowy pt. „Koordynacja łańcuchów dostaw: podejście oparte na teorii gier kooperacyjnych”; czas: 2020 - 2022; stanowisko: kierownik

Projekt naukowy pt. „Konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu wyboru optymalnej metody alokacji zysku pomiędzy współpracującymi firmami”; czas: 2018 -2019; stanowisko: kierownik

Projekt badawczy pt. „Wielomiany ortogonalne a klasy funkcji holomorficznych – wzajemne związki i relacje”; czas: 2014; stanowisko: członek zespołu badawczego

REALIZACJA PROJEKTÓW B+R

Projekt „Opracowanie i przetestowanie aplikacji internetowej do obsługi sytuacyjnych testów decyzyjnych wraz z pakietem z obszaru zwinnego zarządzania projektami”; czas: 2021-2022; stanowisko: członek zespołu

Projekt badawczy „Modelowanie wzorców zużycia energii obiektów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem metod predykcyjnych"; czas: wrzesień 2017 – czerwiec 2018; stanowisko: Kierownik projektu

Realizacja usługi badawczej dla firmy SOLVERIS sp. z o.o.   „Opracowanie autorskiej koncepcji algorytmów umożliwiających nadanie numerów HASH/UIK (unikalny identyfikator klienta) rekordom w bazie danych, opartych na statystycznej metodzie analizy skupień”; czas: kwiecień 2019 – czerwiec 2019; stanowisko: Ekspert statystyki

Projekt badawczy dla firmy Innovative Engineering sp. z o.o „Budowa modeli prognostycznych przydatnych w ocenie i przewidywaniu awarii dźwigów osobowych”; czas: marzec 2018 – październik 2018; stanowisko: Analityk danych statystycznych

Realizacja usługi badawczej dla STIMO Niedzielski Spółka Jawna, polegającej na opracowaniu algorytmów wykrywania anomalii w transmisji danych w sieciach teleinformatycznych, opartych na metodzie optymalizacji PSO (Particle Swarm Optimization); czas: czerwiec 2018 – lipiec 2018; stanowisko: Ekspert statystyki

DOŚWIADCZENIE JAKO EKSPERT

 • State Education Development Agency, Łotwa
 • Research Council of Lithuania, Litwa
 • Horizon 2020
 • Polska Agencjia Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia
 • Centrum Nauki Kopernika

PUBLIKACJE PO DOKTORACIE

 1. Tatarczak, A., & Banaszak, T. (2021). Ranking construction of the Polish voivodships due to the standard of living of the populations: spatial analysis. Information Systems in Management, vol. XIX, 81 - 93.
 2. Tatarczak, A., & Pizoń, K. (2021). A comparative analysis of Internet access to electronic banking services in selected banks in Poland. Information Systems in Management, vol. XIX, 93 - 105.
 3. Tatarczak, A., & Skrzypek, M. (2020). Współpraca horyzontalna w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
 4. Tatarczak, A., Grela, G. (2020). Practical examples of horizontal collaboration in logistics: a literature review. Contemporary Challenges in Supply Chains vol. 1, 2-13.
 5. Tatarczak, A. (2020). A decision making support system in logistics cooperation using a modified VIKOR method under an intuituinistic fuzzy environment. LogForum16(2).
 6. Tatarczak, A., Kolano, K., & Furgała, Ł. (2018). A UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION FRAMEWORK AND ITS IMPLEMENTATION FOR THE CREATION OF AN INNOVATIVE PRODUCT. EDULEARN18 Proceedings. doi:10.21125/edulearn.2018.0991
 7. Tatarczak, A., & Kolano, K. (2018). A university-industry collaboration framework and its implementation for the creation of an innovative product. In Edulearn 18. 10th International Conference on Education and New Learning Technology:(Palma, 2nd-4th of July, 2018). Conference proceedings (pp. 3895-3901). IATED Academy.
 8. Banaś, J., Kiersztyn, A., Mędrek, M., & Tatarczak, A. (2018). Business and science cooperation in the area of improving the decision-support systems for electricity data management. In Edulearn 18. 10th International Conference on Education and New Learning Technology:(Palma, 2nd-4th of July, 2018). Conference proceedings (pp. 3912-3919). IATED Academy.
 9. Tatarczak, A., & Boichuk, O. (2018). The multivariate techniques in evaluation of unemployment analysis of Polish regions. Oeconomia Copernicana9(3), 361-380.
 10. Tatarczak, Anna, and Oleksandra Boichuk. The Use of Multivariate Techniques for Youth Unemployment Analysis in Poland. No. 130/2017JEL. 2017. Page: 366 - 376, ISSN 2544-2384 (online); 2544-2392
 11. TATARCZAK, A., WIECHETEK, Ł., KIERSZTYN, A., MEDREK, M., & BANAS, J. (2018). Forecasting Electrical Energy Consumption for Malfunction Detection in Complex Technical Systems. DEStech Transactions on Computer Science and Engineering, (optim).
 12. WIECHETEK, Ł., BANAS, J., KIERSZTYN, A., MEDREK, M., & TATARCZAK, A. (2018). Multi-Criteria Decision-Making System for Detecting Anomalies in the Electrical Energy Consumption of Telecommunication Facilities. DEStech Transactions on Computer Science and Engineering, (optim).
 13. Tatarczak, A. (2018). A Framework to Support Coalition Formation in the Fourth Party Logistics Supply Chain Coalition. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica5, 195-212.
 14. Tatarczak, A. (2018). Profit allocation problems for fourth party logistics supply chain coalition based on game theory approach. Journal of Economics & Management33, 120-135.
 15. Tatarczak, A., Banas, J., & Lech, Kruś (2018). Ranking Allocation Scheme for cost sharing in logistics. DEStech Transactions on Computer Science and Engineering, (optim).
 16.  A. Tatarczak. Allocative collaborative profit in supply chains. In CEUR Workshop Proceedings, volume 1987, pages 547-555, 2017,ISSN 1613-0073
 17. Tatarczak, A., & Mędrek, M. (2017). Educational experience in teaching mathematics online: a case study on the implementation of GeoGebra in an interactive learning environment. research studies6, 7.
 18. M. Mędrek, A. Tatarczak (2017) BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA ANALYSIS IN AN ADAPTIVE WEB-BASED INTEGRATED LEARNING ENVIRONMENT, INTED2017 Proceedings, pp. 5981-5990.
 19. Koczkodaj, Waldemar W., and Anna Tatarczak. "Developing Coalitions by Pairwise Comparisons: a Preliminary Study." FedCSIS Position Papers. 2016.
 20. Klikocka, H., and A. Tatarczak. "THE USE OF CLUSTER ANALYSIS TO EVALUATE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SPRING BARLEY IN A TWO-VARIABLE FIELD EXPERIMENT." Int. J. Agricult. Stat. Sci. Vol 11.1 (2015): 35-42.

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

 • podróże dalekie i bliskie,
 • literatura.

Ogłoszenia