The adressbook

dr hab. Ilona Lipowska

dr hab. Ilona Lipowska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Telefon
(81) 537 51 54
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym rok ak. 2023/2024:


- środa, godz. 13.15-14.45, pok. 501, V piętro.


- czwartek 8.00-9.30 (e-konsultacje), platforma MS Teams KOD ZESPOŁU: 2wq18p7.


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20 - 031 Lublin

O sobie

Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zarządzania cenami i sprzedaży wielokanałowej. Publikacje naukowe dotyczą wskazanych obszarów.

Dydaktyka – prowadzone przedmioty

 • Zarządzanie cenami
 • Pozycjonowanie cenowe marek
 • Strategie cenowe marek
 • Dystrybucja i polityka cenowa produktów
 • Badania marketingowe
 • Strategie marketingowe
 • Innowacje i rozwój nowych produktów
 • Marketing
 • Podstawy marketingu
 • Dystrybucja i komunikacja multikanałowa
 • Logistyka marketingowa
 • Logistyka dystrybucji
 • Price management – marketing aspects

Działalność naukowa

Rozwój naukowy: doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UMCS, 2023), doktor nauk ekonomicznych (UMCS, 2015).

 

Publikacje naukowe:

https://scholar.google.pl/citations?user=9U1w6YAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 https://orcid.org/0000-0002-9759-8517

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201420044