The adressbook

dr Anna Błaszczak

dr Anna Błaszczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Blaszczak
https://orcid.org/0000-0003-0597-5117
Konsultacje

Instytut Psychologii UMCS, ul. Głeboka 45, p. B 4.09


Dyżur: wtorek, g. 9:30 - 11:00


Konsultacje dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:  • zdalne: czwartek, 9.30 - 10.30; z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus UMCS, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej konsultacji drogą mailową i umówieniu się;


Link do konsultacji na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=183112  • stacjonarne: piątek, 9.30 - 10.30; w Instytucie Psychologii UMCS, ul. Głęboka 45, pokój nr  B.4.09. W tym przypadku, również proszę o wcześniejsze umówienie się


W sprawie ustalenia terminu konsultacji proszę napisać wiadomość na adres: anna.blaszczak2@mail.umcs.pl

O sobie

Aktualnie zajmowane stanowiska:

Koordynator z ramienia Katedry ds. programu Erasmus i współpracy międzynarodowej

 

Zainteresowania naukowe:

psychologia różnic indywidualnych

diagnoza psychologiczna

myślenie otwarte i elastyczne

zniekształcenia poznawcze

uważność

skuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności

 

Prowadzone wykłady i szkolenia:

Psychologia poznania

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Przygotowanei psychologiczne do pracy w szkole

Cognitive Psychology


Działalność naukowa

Publikacje:

Błaszczak, A. (2010). Współzależność schematu Ja. Różnice płciowe, konsekwencje. Wydawnictwo UMCS.

Błaszczak, A. (2010). Współzależność schematu Ja a społeczne kategoryzacje. Czasopismo Psychologiczne. 16, 77-86.

Błaszczak, A. (2011). O podmiotowych uwarunkowaniach angażowania się w działanie na rzecz innych ludzi. Współzależność schematu Ja a gotowość do zachowań prospołecznych. W: G.E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Jednostka w ponowoczesnym świecie (s. 63-76). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Błaszczak, A. (2012). Odrębność i współzależność schematu Ja. Dyspozycyjne uwarunkowania traktowania bliźniego jak siebie samego.  W: A. Szuster, D. Maison i D. Karwowska (red.), W stronę podmiotowości. O emocjonalności, tożsamości, dobrzych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 181-202).Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Błaszczak, A. (2017). MBSR jako metoda wspierająca proces radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u pielęgniarek. Annales sectio J, 30, 245-258.

Błaszczak, A. (2018). Wpływ Treningu Redukcji Stresu opartego na uważności (MBSR) na zdrowie fizyczne. Annales sectio J, 31, 61-73.

Błaszczak, A. (2018). Metafora w praktyce terapeutycznej w ujęciu Miltona Ericksona. Annales sectio J, 31, 113-120.

Błaszczak, A. (2019). Skuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności jako metody wsparcia personelu pielęgniarskiego w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Pielęgniarstwo Polskie, 72, 192-197.

Błaszczak, A. (2019). Inteligencja i sumienność jako predyktory sukcesów maturalnych. Kiedy ciężka praca liczy się bardziej niż bycie bystrym? Edukacja, 4, 49-64.

Błaszczak, A. (2020). Znaczenie osobowościowych i intelektualnych korelatów osiągnięć szkolnych. Annales sectio J, 33, 25-34.

Błaszczak, A. (2020). Teaching Academic Honesty in general and Ethical Standards in Psychological Research within International Baccalaureate Diploma Programme with reference to the examples of good practices from Międzynarodowe Liceum Paderewski in Lublin, Poland. Edukacja, 1, 19-33.

Knopik, T., Błaszczak, A., Maksymiuk, R., Oszwa, U. (2021).  Parental involvement in remote learning during the early stage of COVID-19 pandemic - dominant approaches and their diverse implications. European Journal of Education, 00, 1-18.

Błaszczak, A. (2021). Od szczęścia do nienawiści. Leksykon emocjonalny u dzieci w młodszym wieku szkolnym i młodzieży kończącej szkołę podstawową. Logopedia, 50, 19-33.

Gawda, B., Błaszczak, A. (2021). Emocje i temperament u zwierząt. Warszawa: CeDeWu

Knopik, T., Błaszczak, A., Oszwa, U., Maksymiuk, R. (2022). Assisting Strategies of the Parents of Students with Special Educational Needs in the Emergency Remote Learning in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8783. https://doi.org/10.3390/ijerph19148783

Kaczmarek, M., Bedyńska, S., Błaszczak, A., Kaczan, R.,  Kochańska, M.,  Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Krejtz, I., Krejtz, K., Łuniewska- Etenkowska, M., Orylska, A.,  Papuda-Dolińska, B.,  Rycielski, P., Rydzewska, K., Sędek, G.,  Wiejak, K., Zieliński, P. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A dla dzieci i młodzieży w wieku 525 lat. Część 2: własności psychometryczne, stosowanie i interpretacja wyników. Warszawa: IBE.

Knopik, T., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Błaszczak, A., Kochańska, M., Łuniewska-Etenkowska, M., Papuda-Dolińska, B., Zieliński, P., Kaczmarek, M.,Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych − bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z: ponadprzeciętnym potencjałem poznawczym, dysleksją, ADHD. Warszawa: IBE.

Krasowicz-Kupis, G., Błaszczak, A., Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G., Łuniewska- Etenkowska, M.,  Papuda-Dolińska, B., Smoczyńska, M., Wiejak, K., Zieliński, P.,  Kaczmarek, M., Sędek, G.  (2022).  Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych  - bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z zaburzeniem komunikacji językowej i z doświadczeniem migracji. Warszawa: IBE.

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K.,  Bedyńska, S.,  Błaszczak, A.,  Kaczan, R.,  Kaczmarek, M.,  Kochańska, M., Knopik, T., Krejtz, I., Łuniewska- Etenkowska, M.,  Orylska, A.,  Papuda-Dolińska, B.,  Rycielski, P.,  Rydzewska, K., Sędek, G., Smoczyńska, M.,  Zieliński, P. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria diagnostyczna KAPP dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: IBE.

Krejtz, I., Bedyńska, S., Błaszczak, A.,  Kaczan, R.,  Kaczmarek, M.,  Kochańska, M., Knopik, T., Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M., Orylska, A., Papuda-Dolińska, B., Rycielski, P., Rydzewska, K.,  Sędek, G.,  Smoczyńska, M., Wiejak, K.,  Zieliński, P. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A dla dzieci i młodzieży w wieku 5–25 lat. Część 1: podstawy teoretyczne i opis testów. Warszawa: IBE.

Papuda-Dolińska, B.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M.,  Knopik, T., Krasowicz-Kupis, G., Łuniewska- Etenkowska, M.,  Wiejak, K., Zieliński, P.,  Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A  dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Warszawa: IBE.

Papuda-Dolińska, B., Wiejak, K.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M., Zieliński, P. Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – skale KAPP_S do oceny osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (KAPP_SNIU), znacznym (KAPP_SNIZ) i głębokim (KAPP_SNIG). Warszawa: IBE.

Papuda-Dolińska, B., Wiejak, K.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M.,  Zieliński, P. Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022).  Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.Warszawa: IBE.

Wiejak, K.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M., Papuda-Dolińska, B., Zieliński, P. Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Warszawa: IBE.

Błaszczak, A. (2022). Dyspozycja do myślenia w sposób otwarty i elastyczny. Annales UMCS sectio J, 35, 23-41.

Błaszczak, A., Klocek, M. (2022). Polska adapatacja skali do pomiaru myślenia w sposób otwarty i elastyczny (AOT). Przegląd Psychologiczny, 64, 81-97.

 

Aktywność naukowa: 

Wykłady międzynarodowe: 

Organizacja konferencji naukowych: 30 Kolokwia Psychologiczne PAN, 9-11.06.2022

Nagrody Naukowe:

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UMCS 2022;

Nagroda Rektora UMCS za wyrózniającą się pracę naukową i wysoko punktorany artykuł opublikowany w 2022 roku

Nagroda Rektora UMCS za wyrózniającą się pracę naukową i wysoko punktorany artykuł opublikowany w 2021 roku

Rozwój naukowy: 

Bio: