The adressbook

dr Agnieszka Ostasz

Telefon
81 537 57 58
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

"Mała Chemia" pok. 31, Semestr letni 2020/21: środa 11.00-12.30 


 

O sobie

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5397-4103
 

Funkcje: Opiekun I roku I° sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków 

 


Działalność naukowa

 • Synteza, charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów metali  d-elektronowych z liganadmi N,O,S-donorowmi w fazie stałej 
 • Projektowanie, synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów supramolekularnych (kokryształów, soli) aktywnych farmaceutycznie składników (API-Active Pharmaceutical Ingredient), ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapetyków z diaminopirymidynową jednostkę strukturalną
 • Polimery koordynacyjne jedno, dwu i trójwymiarowe na bazie kwasów polikarboksylowych, ksililenotiooctowych, ksililenosulfonylooctowych  oraz jonach metali przejściowych i  lantanowców(III)
 • Sieci metalo-organiczne typu MOF - synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna
 • Analiza termiczna materiałów organicznych (kokryształy, sole itp.) i nieorganicznych min. analiza trwałości, przemian zachodzących w trakcie ogrzewania, analiza gazowych produktów rozkładu różnego rodzaju związków chemicznych oraz materiałów różnego pochodzenia
 • Analiza ATR-FTIR związków organicznych i metaloorganicznych

 

SCIENTIFIC ACTIVITY 

 • Synthesis, structural and physicochemical characteristics of d-electron metal complexes with N, O, and S-donor ligands in the solid state
 • Design, synthesis and structural and physicochemical characteristics of comprehensive supramolecular (co-crystals, salts) active pharmaceutical ingredients (API-Active Pharmaceutical Ingredient), with special equipment for chemotherapy drugs with diaminopyrimidine structural moiety
 • One-, two- and three-dimensional coordination polymers based on polycarboxylic, xylenethioacetic, xylenesulfonyl acetic, transition metal and lanthanide ions (III)
 • MOF type metal-organic networks - structural synthesis and physicochemical characteristics
 • Thermal analysis of organic materials (co-crystals, salts, etc.) and inorganic materials min. analysis of changes occurring during heating, analysis of gaseous products covering various types of chemical substances and materials covered ATR-FTIR analysis of associated organic and organometallic compoundsFollow UMCS: