The adressbook

prof. szt. muz. Marzena Bernatowicz

prof. szt. muz. Marzena Bernatowicz
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHÓRALISTYKI I KSZTAŁCENIA WOKALNEGO
Telefon
606 349 738
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Kosultacje


czwartek godz. 10.00 - 12.00 TEAMS

O sobie

Profesor doktor habilitowany Marzena Zofia Bernatowicz od 1985 roku jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2005  - 2019 pełniła  funkcję kierownika Zakładu Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, w latach 2014  - 2019 była dyrektorem Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Byłą również członkiem Senatu oraz Komisji Senackich UMCS i wielu innych gremiów działających w strukturach Uczelni.

 Profesor Zofia Bernatowicz prowadzi szeroką działalność artystyczną i popularyzatorską. Wieloletnia współpraca z kilkoma lubelskimi chórami zaowocowała setką koncertów w kraju i poza jego granicami, udziałami w konkursach, festiwalach i mityngach chóralnych oraz wykonaniem wielu dziel oratoryjno-kantatowych, także pod jej dyrekcją. W latach 2003-2009 związana z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Pod jej opieką artystyczną Chór Teatru przygotowywał 20 premier oper, operetek, musicali i koncertów. Pełniła funkcję kierownika muzycznego i dyrygenta bajki muzycznej „Calineczka” z muzyką Janusza Bacy.

W jej pracy pedagogicznej oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych: dyrygowania, emisji głosu, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, istotną rolę odgrywa promowanie inicjatyw studenckich.  Była współzałożycielką zespołu „Presto” wykonującego muzykę filmową Rafała Rozmusa, m.in. na festiwalach filmowych, na scenach lubelskich teatrów i filharmonii. Pod jej dyrekcją instytutowy Zespół wokalno-instrumentalny uczestniczył w różnorodnych wydarzeniach artystycznych. Organizuje również klubowe koncerty, w których swój talent i umiejętności prezentowali studenci kierunku „Jazz i muzyka estradowa”.

Jest zapraszana do prac jury różnorodnych festiwali i konkursów. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji głosu, interpretacji i metodyki pracy z wokalistami

Istotną rolę odgrywa również działalność Z. Bernatowicz jako pedagoga. Jest współautorem projektu „Standardy kształcenia nauczycieli w zakresie emisji głosu” oraz autorem programu Podyplomowych Studiów Emisji Głosu dla nauczycieli akademickich i nauczycieli kolegiów nauczycielskich na UMCS.

Przedmiotem jej zainteresowań jest sztuka muzyczna w kontekście związków z innymi dziedzinami artystycznymi i filozofią. Działalność artystyczna, naukowa oraz dydaktyczna prof. Bernatowicz  stała się inspiracją do refleksji, których wynikiem są wystąpienia na 13. konferencjach,  rozdziały w dziewięciu wieloautorskich publikacjach pokonferencyjnych, artykuły popularnonaukowe, doniesienia oraz wydanie monografii autorskiej zatytułowanej   …scripta manent. Pozamuzyczne inspirację w budowaniu świata dźwięków.

Autorka scenariuszy, tekstów do piosenek, reżyser i choreograf spektakli na potrzebę Lubelskiej Akcji Charytatywnej „Znani a nieznani”. Jej społeczna i charytatywna aktywność została wyróżniona nominacją do tytułu „Człowieka Roku 2018” nadawanego przez Kurier Lubelski.

Za  działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną i organizacyjną została uhonorowana m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz, wielokrotnie, nagrodami Rektora UMCS, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Miasta Lublin, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego.