The adressbook

mgr Justyna Jawiarczyk

mgr Justyna Jawiarczyk
Stanowisko
starszy referent
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Telefon
81 537 6844
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Aleja Kraśnicka 2d, pokój 17 A 20-718 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

 • absolwentka turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • stypendystka programu Erasmus+ (Lizbona, Portugalia)

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

 • certyfikat TELC z języka angielskiego
 • umiejętności z zakresu marketingu poprzez użycie mediów społecznościowych
 • szerokie przeszkolenie z kompetencji miękkich
 • doświadczenie w pracy z projektami unijnymi, przetargami, systemami rezerwacji itp.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • wsparcie merytoryczne i administracyjne działalności badawczej Instytutu (m.in. wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników, wsparcie w organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych)
 • obsługa współpracy międzynarodowej Instytutu (w tym: przyjazdy gości zagranicznych, pobyty stypendystów zagranicznych, obsługa kontaktów i sprawozdawczości dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, kontakty ze współpracującymi zagranicznymi jednostkami badawczymi)
 • obsługa współpracy z otoczeniem zewnętrznym (w tym: obsługa zleceń na etapie negocjacji, zawierania umowy i przebiegu realizacji zlecenia; obsługa promocji Instytutu i wydarzeń organizowanych przez Instytut)
 • bieżąca analiza zmian w przepisach dotyczących ww. obowiązków, ewaluacji działalności naukowej i wewnętrznych dotyczących działalności Instytutu oraz sprawozdawczości
 • wsparcie dyrektora Instytutu w przygotowaniu materiałów do ewaluacji osiągnięć w ramach dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku
 • obsługa systemów: POL-on, RAD-on, STUDNIA, SEDN