The adressbook

dr hab. Piotr Bednarz

dr hab. Piotr Bednarz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT HISTORII, KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Funkcje
Kierownik Katedry, Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537 26 79
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


semestr zimowy 2022/2023


p. 324 Nowy Humanik


Czwartek 8.45 - 9.45


Piątek 8.30 - 9.30


 

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-033 Lublin

O sobie

Urodzony w Biłgoraju w 1972 r. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące im. ONZ, klasa o profilu pedagogicznym. Absolwent studiów historycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS. W 2000 r. obronił doktorat. W 2001 r. zatrudniony w Instytucie Historii UMCS na stanowisku adiunkta. W 2013 r. uzyskał stopień dr hab. w zakresie historia nowożytna i najnowsza. Od 2021 r. zajmuje stanowisko profesora uczelni w IH UMCS.


Działalność naukowa

   Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki szwajcarsko-polskich relacji w XIX i XX w. postrzegane przede wszystkim przez pryzmat helwecki. Badam zatem związki kulturalne i polityczne. Najważniejszym zagadnieniem, wpisującym się w ten ton, któremu poświęciłem pracę habilitacyjną jest helwecka opinia publiczna. 

  Interesuje mnie także proces kształtowania się świadomości narodowej Szwajcarów na przełomie XIX i XX w. w kontekście skomplikowanych stosunków etnicznych, językowych i wyznaniowych tego kraju. Istotnym jest dla mnie także aspekt państwowości szwajcarskiej, która ukształtowała się dopiero w wieku XIX.

Wybrane publikacje

Monografie autorskie:

1. Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2003, ss. 285

[rec.] K. Dunin Wąsowicz, „Dzieje Najnowsze”, R.2004, Nr 3

[rec.] J. Złotkiewicz-Kłębukowska, „Res Historica”, R. 2004, nr 21

[rec.] M. Andrzejewski, „Przegląd Zachodni”, R. 2005, nr 1

2. Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918, Lublin 2012, ss. 421

[rec.] R. Wardzyński, „Studia Medioznawcze” R.2014, Nr 2 (57)

3. Für die Unabhängigkeit Polens. Berichte und Standpunkte der Schweizer Presse im Ersten Weltkrieg, Basel 2019, ss. 562

 Redakcja monografii:

W. Śladkowski, Szkice polsko-francuskie, [red.:] Piotr Bednarz, G. Figiel, Lublin 2015, ss. 582

Artykuły: 

-Obrazy lubelskiej prowincji w świetle spostrzeżeń szwajcarskiego korespondenta wojennego „Le Temps” (kwiecień 1915). [w:] Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918, [red.:] A. Koprukowniak, Lublin 2000, s. 399-427

-Dlaczego Szwajcaria romańska popierała polskie aspiracje niepodległościowe? [w:] Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, [red.:] M. Willaume, Lublin 2005, s. 625-630

-Szwajcarscy korespondenci wojenni w Królestwie Polskim 1914-1915, [w:] Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX w., [red.:] A. Górak, K. Latawiec, Radzyń Podlaski-Radom 2006, s. 277-291

-Republika Helwecka – Księstwo Warszawskie. Podobna geneza, różna tradycja. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol LXII, 2007, s. 163-172

-Uwarunkowania obecności kwestii polskiej w prasie szwajcarskiej 1914-1918, „Dzieje Najnowsze” R.XL-2008, 2, s. 3-17

-Kwestia aspiracji politycznych narodów zachodnich rubieży Rosji w IV Dumie Państwowej w świetle prasy szwajcarskiej 1914-1917. [w:] Kompromis czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku, [red.:] D. Tarasiuk, K.Latawiec, M. Korzeniowski, Lublin 2009, s. 177-187

-Szwajcarska historiografia II wojny światowej – główne zagadnienia, „Dzieje Najnowsze” R.XLI-2009, 3, s.229 -239

-Szwajcarscy ochotnicy w Brygadach Międzynarodowych w Hiszpanii 1936-1939, „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica, 97, 2016, Cudzoziemcy w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939), [red.:] D. Jeziorny, s. 127-142

-Akt 5 listopada ze szwajcarskiej perspektywy, [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, [red.:] J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2016, s. 337 - 364

-Das Echo der russischen Revolutionen von 1917 in der schweizer Presse – Grundsätzliches, „Quaestio Rossica“ vol. 5, 2017, nr 3, s 729-737

-Die in der Schweizer Presse im zeitlichen Umfeld des Friedens von Brest-Litowsk verbreitete Idee eines Bundeslandes in Osteuropa, „Studia Białorutenistczne”, vol. 11, 2017

-Prasa szwajcarska o Polakach w dobie I wojny światowej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1 (31), 2018, s. 122 – 137

-Close countries – distant countries. Polish-Swiss freedom analogies in the 19th and 20th centuries, "Res Historica" vol.50, 2020, s. 233-259