The adressbook

dr hab. Przemysław Mroczek

dr hab. Przemysław Mroczek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
48 81 5376838
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
orcid.org/0000-0003-2702-5577
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Mroczek
umcs-pl.academia.edu/Przemys%C5%82awMroczek
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=128340&_k=8mb
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023:
- wtorek: 9:00-10:00
- środa: 8:30-9:30
- pokój 121A, I piętro
- MS Teams (w godzinach konsultacji i nie tylko - proszę o wcześniejszy kontakt e-mail)
- Wirtualny Kampus UMCS - czat, na każdym z aktualnie prowadzonych kursów

Adres

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, pok. 121A, Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • paleogeografia czwartorzędu, ze szczególnym uwzględnieniem analiz sekwencji lessowo-glebowych
 • zastosowanie technik mikroskopowych w badaniach skał, osadów i poziomów glebowych
 • zastosowanie technik dyfrakcji laserowej w badaniach cząstek różnej genezy (naturalnych, sztucznych)
 • zastosowanie parametrów chromatyczności osadów do analiz zmian w śrdowisku
 • historia Lublina i uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji miasta
 • astroturystyka w Polsce i na świecie
 • e-learning w edukacji przyrodniczej
 • ergonomia i organizacja pracy naukowca i studenta uczelni wyższej
 • ochrona własności intelektualnej w nauce i edukacji wyższej
 • otwartość (open access) w nauce i edukacji wyższej
 • teoria i praktyka imprez biegowych
 • wikipedysta - autor/współautor ponad 100 haseł z zakresu zainteresowań naukowych w polskiej i angielskiej wersji Wikipedii

Aktualnie pełnione funkcje:

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2022/2023):

Rozkład zajęć dydaktycznych (semestr zimowy 2022/2023)


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje naukowe

Najnowsze publikacje:

 • Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Drzymulska D., Poska A., Suchora M., Żarski M., Mroczek P., 2021. Environmental changes of the stadial/interstadial type during the Late Saalian (MIS-6) – Multi-proxy record at the Wola Starogrodzka site, central Poland. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 110420. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110420
 • Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek, P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshy, A., Koropetskyi R., Tomeniuk O., 2022. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River Valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine). Quaternary International 632, 112-131. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013 
 • Łanczont M., Madeyska T., Mroczek, P., Komar M., Hołub B., Standzikowski K., Fedorowicz S., 2023. Reconstruction of the environmental conditions during the earliest Palaeolithic occupations in the Podillia Upland (W Ukraine) and the formation of archaeological layers. CATENA 221, 106753. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106753
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K., 2022. A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine). Quaternary Science Reviews, 285, 107521. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.10752 
 • Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K., 2022. Reply to the comment on “A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine)” by Łanczont et al. (2022). Quaternary Science Reviews, 297, 107835. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107835 
 • Łanczont M., Połtowicz-Bobak M., Bobak D., Mroczek P., Nowak A., Komar M., Standzikowski K. 2021. On the edge of eastern and western culture zones in the early Late Pleistocene. Święte 9 – A new epigravettian site in the south-east of Poland. Quaternary International 587–588, 172–188. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.028
 • Moskalewicz D., Szczuciński W., Mroczek P., Vaikutienė G., 2020, Sedimentary record of historical extreme storm surges during in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Marine Geology 420, 1-15.
 • Moskalewicz, D., Szczuciński, W., Mroczek, P., 2022. Characterization of storm surge deposits along the shore of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) applying heavy mineral analysis. Quat. Int. 630, 34–47. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.05.011
 • Moskalewicz D., Dzieduszyńska D., Elwirski Ł., Mroczek P., Petera-Zganiacz J., Tylmann K., Woźniak P.P., 2022. Recognition of sedimentary environments using handheld gamma-ray spectrometry in Pleistocene Fennoscandian Ice Sheet glaciogenic basin, northern and central Poland. Mar. Pet. Geol. 140, 105679. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.105679 
 • Poręba G., Śnieszko Z., Moska P., Mroczek P., Malik I., 2019, Interpretation of soil erosion in a polish loess area using OSL, 137Cs, 210Pbex, dendrochronology and micromorphology – case study: Biedrzykowice site (S Poland). Geochronometria, 46, 1, 57-78.
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I.A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M., Demczuk P., 2020. Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland. Antiquity, 94(377), e28. https://doi.org/10.15184/aqy.2020.134 
 • Wilczyński J., Šída P., Kufel-Diakowska B., Mroczek P., Pryor A., Oberc T., Sobieraj D., Lengyel G., 2020. Population mobility and lithic tool diversity in the Late Gravettian – The case study of Lubná VI (Bohemian Massif). Quaternary International 587–588, 103-126, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.046 
 • Wilczyński J., Žaár O., Nemergut A., Kufel-Diakowska B., Moskal-del Hoyo M., Mroczek P., Páll-Gergely B., Oberc T., Lengyel G., 2020. The Upper Palaeolithic at Trenčianske Bohuslavice, Western Carpathians, Slovakia. Journal of Field Archaeology, 45:4, 270-292, DOI: 10.1080/00934690.2020.1733334