The adressbook

dr Anna Bednarska

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Telefon
(081) 537-61-49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2020-21:


Konsultacje online:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9524


poniedziałek 9-10


czwartek 10-12


 Follow UMCS: