The adressbook

dr Łukasz Baran

dr Łukasz Baran
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA CHEMII TEORETYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Baran
https://scholar.google.com/citations?user=nKk0KH8AAAAJ&hl=en
https://twitter.com/LukaszBaran19
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023
czwartek 10:00-12:00


 


Osoby zainteresowane symulacjami komputerowymi zachęcam do kontaktu mailowego bądź osobiście.

Adres

ul. Gliniana 33 pok. 215
20-614 Lublin

O sobie

W 2022 r. z wyróżnieniem obroniłem pracę doktorską zatytułowaną Computer Simulations of the self-assembly process of various molecules with diverse architecture on solid surfaces, uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Obecnie pracuję jako adiunkt w Katedrze Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 


Działalność naukowa

Realizowane granty:

 1. Kierownik projektu PRELUDIUM 20, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2022-2025:
  nr projektu: 2021/41/N/ST4/00437
  Tytuł grantu: “Samoorganizacja nanocząstek "łaciatych" w układach o ograniczonej geometrii
  Przyznana kwota 146 400 zł.
 2. Kierownik projektu „Diamentowy Grant” w latach 2018-2021.
  nr projektu: DI2017 001147
  Tytuł grantu: „Symulacje komputerowe samoorganizacji wybranych cząsteczek na powierzchniach ciał stałych”.
  Przyznana kwota: 159 442 zł.

Wybrane publikacje:

 1. Ł. Baran, D. Tarasewicz, D. M. Kamiński, W. Rżysko, Pursuing colloidal diamond ,
  Nanoscale (2023)
 2. Ł. Baran, P. Llombart, W. Rżysko, L. G. MacDowell, Ice friction at the nanoscale,
  PNAS 119, e2209545119 (2022).
 3. Ł. Baran, S. Sokolowski, Effective interactions between a pair of particles modified with tethered chains, Journal of Chemical Physics, 147, 044903 (2017).
 4. Ł. Baran, W. Rżysko, Application of a coarse-grained model for the design of complex supramolecular networks, Molecular Systems Design & Engineering, 5, 484-492 (2020).
 5. Ł. Baran, M. Borówko, W. Rżysko, Self-Assembly of Amphiphilic Janus Particles Confined between Two Solid Surfaces, Journal of Physical Chemistry C, 124, 17556-17565 (2020).

Wybrane nagrody:

 1. Laureat 17 edycji stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców w roku 2022.
 2. Laureat stypendium START 2020 organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polski.
 3. I miejsce w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w 2022 r.

 

Niektóre z prowadzonych badań omówione zostały w programie telewizyjnym TVP Lublin "Login: Nauka" dostępnym tutaj:
https://lublin.tvp.pl/59426356/3-kwietnia-2022

Czy również w artykułach prasowych w anglojęzycznej prasie:
https://phys.org/news/2022-12-approaches-mystery-ice-slippery.html