The adressbook

dr hab. Agata Bartyzel

dr hab. Agata Bartyzel
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII
Telefon
81 537 7998
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2022/2023 konsultacje odbywają się stacjonarnie (p. 34 - II piętro, budynek "Małej Chemii") w środę w godz. 9:30-11:00.


 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

O sobie

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3765-6997

Działalność naukowa

Jako edytor numeru specjalnego zatytułowanego "Crystal structure, thermal and spectral studies of coordination compounds" czasopisma Materials (IF = 3,748) serdecznie zapraszam do publikowania artykułów zawierających nowe wyniki badań, jak również artykułów przeglądowych związanych z chemią koordynacyjną. Termin nadsyłania artykułów upływa dnia 10 stycznia 2023 roku. Szczegóły w linku poniżej:

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/spectral_coordination

 

Tematyka badawcza:

 • projektowanie, synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów metali (głównie d-elektronowych) z liganadmi N,O,S-donorowmi w fazie stałej 
 • badanie właściwości katalitycznych otrzymanych związków
 • synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna ligandów N,O,S–donorowych (typu zasad Schiffa) ze szczególnym uwzględnieniem właściwości spektroskopowych
 • badanie tautomerii ketonowo-enolowej w fazie stałej i w roztworze
 • badanie wpływu różnych czynników na proces kompleksowania jonów metali przez ligandy typu zasad Schiffa oraz na  ich strukturę
 • badanie właściwości termicznych materiałów organicznych i nieorganicznych (np. analiza przemian zachodzących w trakcie ogrzewania, analiza gazowych produktów rozkładu).

Udział w projektach badawczych:

 • Nowe wielocelowe ligandy aminergicznych receptorów GPCR jako substancje narzędziowe do badania patomechanizmu schizofrenii, Grant NCN OPUS 14, 2017/27/B/NZ7/01767 - wykonawca

Wybrane publikacje:

 1. A. Bartyzel, M. Sztanke, K. Sztanke, Thermal studies of analgesic active 8-aryl-2,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazine-3,4-diones, J. Therm. Anal. Cal. 123 (2016) 2053-2060.
 2. G. Mahmoudi, V. Stilinović, A. Bauzá, A. Frontera, A. Bartyzel, C. Ruiz-Pérez, A. M. Kirillov, Inorganic-Organic Hybrid Materials Based on PbBr2 and Pyridine-Hydrazone Blocks – Structural and Theoretical Study, RSC Advances 65 (2016) 60385-60393
 3. A. Bartyzel, M. Sztanke, K. Sztanke, An insight into the thermal behaviour of biologically active 8-aryl-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazine-3-carbohydrazides, J. Anal. Appl. Pyrol. 121 (2016) 138-145.
 4. A. Bartyzel, H. Głuchowska, Influence of temperature on the crystallization of CuII complex with tetradentate Schiff base, J. Coord. Chem. 69 (2016) 3206–3218.
 5. A. Bartyzel, Synthesis, thermal study and some properties of N2O4—donor Schiff base and its Mn(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes, J. Therm. Anal. Cal. 127 (2017) 2133-2147.
 6. A. Bartyzel, Effect of solvents on synthesis and recrystallization of Ni(II) complex with N2O2-donor Schiff base, Inorg. Chim. Acta 459 (2017) 103–112.
 7. A. Bartyzel, M. Sztanke, K. Sztanke, Thermal behaviour of antiproliferative active 3-(2-furanyl)-8-aryl-7,8-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazin-4(6H)-ones, J. Therm. Anal. Cal. 130 (2017) 1541-1551.
 8. R. Łyszczek, L. Mazur, A. Ostasz, A. Bartyzel, H. Głuchowska, Lanthanide metal–organic frameworks: Structural, thermal and sorption properties. Adsorpt. Sci. Technol. 35(7–8) (2017) 677–683
 9. A. Bartyzel, Effect of molar ratios of reagents and solvent on the complexation process of nickel(II) ions by the N2O3-donor Schiff base, Polyhedron 134 (2017) 30-40.
 10. Cristóvão, B. Miroslaw, A. Bartyzel, Hexanuclear [Cu4IILn2III] compounds incorporating N,O-donor ligands –Synthesis, crystal structures and physicochemical properties, Inorg. Chim. Acta 466 (2017) 160–165.
 11. A. Bartyzel, Synthesis, thermal behaviour and some properties of CuII complexes with N,O - donor Schiff bases, J. Therm. Anal. Cal. 131 (2018) 1221–1236.
 12. A.A. Kaczor, A. Bartyzel, M. Pitucha, T. M. Wrobel, S. Wozniak, D. Matosiuk, Synthesis, experimental and computational studies of N-(4-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)benzamide, Lett. Org. Chem. 15 (2018) 491-502.
 13. A. Bartyzel, Agnieszka A. Kaczor, Synthesis, crystal structure, thermal, spectroscopic and theoretical studies of N3O2-donor Schiff base and its complex with CuII ions, Polyhedron 139 (2018) 271-281.
 14. G. Mahmoudi, J.K. Zaręba, A. Bauzá, M. Kubicki, A. Bartyzel, A. D. Keramidas, L. Butusov, B. Mirosław, A. Frontera, Recurrent supramolecular motifs in discrete complexes and coordination polymers based on mercury halides: prevalence of chelate ring stacking and substituent effects, CrystEngComm, 20 (2018) 1065–1076.
 15. B. Cristóvão, D. Osypiuk, B. Miroslaw, A. Bartyzel, Syntheses, crystal structures, thermal and magnetic properties of new heterotrinuclear CuII–LnIII–CuII complexes incorporating N2O4-donor Schiff base ligands, Polyhedron 144(2018) 225–233.
 16. A. Bartyzel, A.A. Kaczor, H. Głuchowska, M. Pitucha, T. M. Wróbel, D. Matosiuk, Thermal and spectroscopic studies of 2,3,5-trisubstituted and 1,2,3,5-tetrasubstituted indoles as non-competitive antagonists of GluK1/GluK2 receptors, J. Therm. Anal. Cal. 133 (2018) 935–944.
 17. M. Kondej, A. Bartyzel, M. Pitucha, T.M. Wróbel, A. G. Silva, D. Matosiuk, M. Castro, A.A. Kaczor, Synthesis, Structural and Thermal Studies of 3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-5-ethoxy-1H-indole (D2AAK1_3) as Dopamine D2 Receptor Ligand, Molecules 23(9) (2018) 2249
 18. R. Łyszczek, A. Bartyzel, H. Głuchowska, L. Mazur, M. Sztanke, K. Sztanke, Thermal investigations of biologically important fused azaisocytosine-containing congeners and the crystal structure of one representative, J. Anal. Appl. Pyrol. 135 (2018) 141-151.
 19. M. Kondej, T. M. Wrobel, A.G. Silva, P. Stępnicki, O. Koszła, E. Kędzierska, A. Bartyzel, G. Biała, D. Matosiuk, M. I. Loza, M. Castro, A. A. Kaczor, Synthesis, pharmacological and structural studies of 5-substituted-3- (1-arylmethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indoles as multitarget ligands of aminergic GPCRs, Eur. J. Med. Chem. 180 (2019) 673-689.
 20. D. Osypiuk,. B. Cristóvão, A. Bartyzel, New Coordination Compounds of CuII with Schiff Base Ligands - Crystal Structure, Thermal, and Spectral Investigations. Crystals 10 (2020), 1004. https://doi.org/10.3390/cryst10111004.
 21. B. Cristóvão, D. Osypiuk, B. Miroslaw, A. Bartyzel. Heterometallic di- and trinuclear CuIILnIII (LnIII = La, Ce, Pr, Nd) complexes with an alcohol-functionalized compartmental Schiff base ligand: Syntheses, crystal structures, thermal and magnetic studies. Polyhedron 188 (2020) 114703.
 22. G. Mahmoudi, H. Chowdhury, B. K. Ghosh, M. Kubicki, A. Bartyzel, J. M. White, I. Alkorta, A. V. Gurbanov, D.A. Safin, Zinc(II) complexes derived from 2-formylpyridine nicotinoyl hydrazone as organic blocker: Syntheses, crystal architectures, Hirshfeld surface analyses and DFT studies, J. Mol. Struct. 1229 (2021) 129614.
 23. A. Bartyzel, M. Kondej, P. Stępnicki, T.M. Wróbel, A.A. Kaczor, Experimental and computational structural studies of 5-substituted-3-(1-arylmethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indoles, J. Mol. Struct.  1245 (2021) 130998.
 24. A. Bartyzel, A. A. Kaczor, G. Mahmoudi, A. Masoudiasl, T. M. Wróbel, M. Pitucha, D. Matosiuk, Experimental and Computational Structural Studies of 2,3,5-Trisubstituted and 1,2,3,5-Tetrasubstituted Indoles as Non-Competitive Antagonists of GluK1/GluK2 Receptors, Molecules 78 (2022), 2479; https://doi.org/10.3390/molecules27082479.
 25. M. Antonijević Nikolića, B. Dražić, B. Cristóvão, A. Bartyzel, B. Miroslaw, S. Tanasković, New azamacrocyclic binuclear Cu(II) aminocarboxylate complexes: Structural, magnetic, spectral and antiproliferative studies, J. Mol. Struct. 1252 (2022) 131969.
 26. B. Cristóvão, D. Osypiuk, A. Bartyzel, New Heterotrinuclear CuIILnIIICuII (Ln = Ho, Er) Compounds with the Schiff Base: Syntheses, Structural Characterization, Thermal and Magnetic Properties, Materials 15 (2022) 4299; https://doi.org/10.3390/ma15124299.