The adressbook

dr Monika Napora

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGIII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Telefon
(81) 537-27-42
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 (p.329)


 


Wtorek 10.00- 11.00


Środa 11.20-12.20


 

O sobie

Życiorys naukowo-zawodowy:

  • od X 2016 adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej
  • 2015 - doktorat (tytuł rozprawy doktorskiej: Między rzeczywistością a utopią. Dziennik Radomski 2940-1945, promot: dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw.)
  • 2013-2014 – Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
  • od X 2012 - asystent w Zakładzie Historii Najnowszej
  • 2004-2009 - jednolite studia magisterskie na kierunku Międzywydziałowe Studia Filozoficzno-Historyczne, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Działalność naukowa

Publikacje:

Monografie

M. Napora , Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940-1945,  wyd. IPN, 2017

[REC. Tadeusz Wolsza, Monika Napora,  Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim”, "Dzieje Najnowsze", nr 3, 2017]

 

Artykuły 

Monika Bartosiak, Co by było, gdyby III Rzeczpospolita powstała w roku 1945 ?, [w:] Niezrealizowane drogi historii, pod red: M. Woźniaka, Lublin, 2012

Monika Bartosiak, Zaklinanie rzeczywistości o funkcji społeczno-politycznej prasy gadzinowej na przykładzie "Dziennika Radomskiego" (1940-1945) [w:] Humor w perspektywie kulturowo-językowej, pod red. M. Karwatowskiej, L. Tymiakina, Lublin 2013

Monika Bartosiak, Gadzinowa dezinformacja. Front wschodni w świetle niemieckiej propagandy na łamach "Dziennika Radomskiego" (1940-1945) [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje , pod red. M. Karwatowskiej, A. Siwca, Lublin 2013

Monika Bartosiak Ona i on. Miłość i erotyka na łamach prasy gadzinowej, [w:] O płci, ciele i seksualności. Kultura i historia, pod red: M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Lublin 2014

Monika Napora, „Za judaszowy grosz” przeciwko swoim. Motywacje i poglądy dziennikarzy pism gadzinowych w świetle powojennych procesów, [w] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Lublin 2015

M. Napora, Niecodzienna rzeczywistość” – kreacje przestrzeni życia codziennego w prasie gadzinowej  [w:] Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Lublin 2016

 Monika Bartosiak, [rec.] Andrzej Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie; recenzja opublikowana w: Rocznik Lubelski, T. XXXVI, Lublin 2010

Monika Bartosiak, [rec.]  Adaptacja reforma stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, Rzeszów, red.: Tomasza Koziełło, Przemysław Maj, Waldemar Paruch; Res Historica” 2011, nr 32

Monika Bartosiak, [rec.] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejście do przeszłości, pod red.: P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Lublina 2011; „Res Historica” 2012, nr 33

Monika Bartosiak, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych", Lublin 7-8 XI 2013 r., [w:] „Dzieje Najnowsze”, 2014, nr 4

Monika Napora, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Równie ważni ? Sanatorzy drugiego plany (1926-1939)” Lublin 10-11 czerwca 2015 r. [w:] „Dzieje Najnowsze”, nr 1, 2016

M. Napora, Między rzeczywistością a utopią. „Dziennik Radomski” 1940-1945 „Dzieje Najnowsze” nr 3, 2016

M. Napora, Dwutygodnik „Ziemia Tomaszowska” w latach 1992 – 1927. Analiza prasoznawcza, „Rocznik Tomaszowski”, t. 5, 2016

 M. Napora, Władza – prasa – propaganda. Konstruowanie dyskursu antysemickiego na przykładzie „Dziennika Radomskiego” (1940-1945) [w:] „Dyskursy władzy”, red. D. Guuntkowska, J. Moroz, J. Świrko-Pilipczuk, O. Szwabowski, Gdańsk 2017

M. Napora, M. Woźniak, Między humanistyką a posthumanistyki. Interdyscyplinarność w badaniach historycznych, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", tom XIV, 2017

 

Konferencje:

Konferencja ogólnopolska Komunikacja – tradycja i innowacje, 21-23 czerwca 2012 r., Chełm

Konferencja ogólnopolska Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze,  24-25 IX 2012, Lublin

Konferencja ogólnopolska Władza a społeczeństwo,  Katowice 12 VI 2013 r

Konferencja ogólnopolska Ciało, płeć i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce, Chełm 20-22 VI 2013 r

Konferencja ogólnopolska Europejskie Mosty II. Kultura- Technika – komunikacja,  Gliwice 12 X 2013r

III Zimowa Szkoła Historii Najnowszej, Kuklówka, 3-8 III 2014r.

Konferencja ogólnopolska  Człowiek – Media – Kultura, Chełm 23-26 VI 2014r.

Konferencja ogólnopolska Konwencja i kreacja w tekstach kultury, Chełm-Depułtycze Nowe 25-27 VI 2015

Regionalna sesja historyczna z okazji 394 rocznicy nadania miastu Tomaszów Lubelski praw miejskich

Konferencja ogólnopolska Dyskursy władzy, 22-23.10.2015, Uniwersytet Szczeciński

Konferencja Miejsce humanistyki we współczesnej nauce, 15-17 VI 2016 r., Instytut Kultury Europejskiej UAM Gniezno

Konferencja ogólnopolska Inny/obcy w dyskursie publicznym, 5-7 IX 2016 r., Chełm

Konferencja ogólnoposka Słowo - Historia, słowa - historie, 28-30 V 2017 r., Białka

Konferencja ogólnopolska Przeszłość w dyskursach publicznych. Narracje - wizualizacje - konceptualizacje, 25-27 X 2017 r., Kazimierz Dolny

 

Nagrody:

Nagroda JM Rektora UMCS Indywidualna II stopnia za wyróżniającą rozprawę doktorską (2016)

Nagrod w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015 za rozprawę doktorską pt. „Między rzeczywistością a utopią. Dziennik radomski 1940 – 1945” (2016)
Follow UMCS: