The adressbook

dr hab. Irena Malinowska

dr hab. Irena Malinowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
815375677
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 8.00-10.00


piątek 8.00-10.00

O sobie

Badania naukowe

wplyw pola elektrostatycznego i magnetycznego na oddzialywania na graniczy faz

badania prowadzone sa metoda chromatografii cieczowej. Poprzez analizę zmian retencji substancji w polach (elektrostatycznym i magnetycznym) w stosunku do retencji substancji w analogicznych układach bez pól mozna wyciagnąć wnioski odnośnie wpływu pola magnetycznego czy też elektrostatycznego na oddziaływnia na granicy faz. Badania prowadzone sa w układach RP, NP.

Zastosowanie metod chromatograficznych do okreslania aktywności biologicznej substancji.

Badania maja na celu określanie deskryptorów aktywnosci biologicznej związków, przy użyciu roznych metod chromatograficznych, w układach imitujących ukłądy biologiczne. Badani prowadzone sa w układach RP, MLC, BMCoraz w układach z kolumami chromatograficznymi z wypełnieniami ospowiadajacymi pozczegolnym składniom oranizmu - kolumny RP-IAM, Chol, ect.

Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do jako nosników substancji biologicznych oraz do izolacji związków z matryc naturalnych

Badania maja na celu okreslenie przydatności nanoczastek magnetycznych jako nośników leków, szczegolnie tych dedykowanych leczeniu określonych narządów. Ponadto bada się możliwości zastosowania nanocząstek magnetycznych do izolacji zanieczyszczeń ze ścieków przemysławych. 

 

Działalność dydaktyczna

wykłady

Chemia Fizyczna B

Chemia Fizyczna w ukłądach biologicznych

Chemia Fizyczna

Wpływ prowmieniowania elektromagnetycznego na materię

Metody sprktroskopowe i chromatogarficzne


Działalność naukowa

najnowsz publikacje

 
Follow UMCS: