The adressbook

dr hab. szt. Krzysztof Bartnik

dr hab. szt. Krzysztof Bartnik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MALARSTWA I RYSUNKU
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Al. Kraśnicka 2B
20-718 Lublin

O sobie

Urodzony w 1964 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca dyplomowa z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1988 r. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku adiunkta II st. w Zakładzie Malarstwa II Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego. Swoją twórczość prezentował w 27. wystawach indywidualnych i około 50. prezentacjach zbiorowych. Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

/

Geboren im Jahr 1964. Absolvent der Staatlichen J. Chełmoński-Kunstoberschule in Nałęczów. Studium an der Fakultät für Bildende Kunst an der Mikołaj-Kopernik-Universität in Toruń. Diplomarbeit über Malerei im Atelier von Prof. Stanisław Borysowski im Jahr 1988. Promotionsverfahren des 1. und 2. Grades (Dr. und Dr. habilit.) im Gebiet der plastischen Kunst (Malgebiet) an der Władysław-Strzemiński-Kunstakademie in Łódź. Seit 1989 arbeitet er an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin. Zurzeit an der Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters des 2. Grades (Professor) im Malerbetrieb II des Instituts der bildenden Kunst der artistischen Fakultät. Sein Schaffen präsentierte er in 27 individuellen Ausstellungen und ca. 50 Kollektivausstellungen. Er nahm an vielen Pleinairs und artistischen Symposien im In- und Ausland teil. Er war Pfleger von vielen Ausstellungen im artistischen Milieu Diplomarbeit über Malerei im Atelier von Prof. Stanisław Borysowski im Jahr 1988. Promotionsverfahren des 1. und 2. Grades (Dr. und Dr. habilit.) im Gebiet der plastischen Kunst (Malgebiet) an der Władysław-Strzemiński-Kunstakademie in Łódź. Seit 1989 arbeitet er an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin. Zurzeit an der Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters des 2. Grades (Professor) im Malerbetrieb II des Instituts der bildenden Kunst der artistischen Fakultät. Sein Schaffen präsentierte er in 27 individuellen Ausstellungen und ca. 50 Kollektivausstellungen. Er nahm an vielen Pleinairs und artistischen Symposien im In- und Ausland teil. Er war Pfleger von vielen Ausstellungen im artistischen Milieu Lublins.Attachments


Follow UMCS: