The adressbook

dr Piotr Bartmiński

Telefon
81 537 68 89, 607 502 432
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 212D (ew. 219D)


Konsultacje  tradycyjne w gabinecie: poniedziałek 13.00-14.00


Konsultacje (w tym również zdalnie, poprzez Teams): środa 9.00-10.00


GODZINY KONSULTACJI MOGĄ ZMIENIAĆ SIĘ DYNAMICZNIE :)


W każdym momencie można korzystać z kontaktu mailowego lub przez Teams; w razie potrzeby możemy spotkać się na Wydziale.


Uwaga! Bardzo często jeżdżę w teren, ale zawsze jestem dostępny pod adresem mailowym - warunkiem otrzymania odpowiedzi na maila jest podanie imienia i nazwiska oraz kierunku studiów.

O sobie

"Miło szaleć, kiedy czas po temu"

/Jan Kochanowski/

 

ORCID: 0000-0002-1495-7458

 

Zainteresowania badawcze:

 • teledetekcja środowiska
 • funkcjonowanie gleb obszarów polarnych
 • substancje organiczne w glebie
 • właściwości spektralne gleb

Działalność naukowa

 

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki - Sonata 11 - „Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do parametryzacji sezonu wegetacyjnego w kontekście właściwości pokrywy glebowej” (2016/21/D/ST10/01947) - kierownik projektu

 

 • Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I. A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M., Demczuk P., 2020. Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland. Antiquity.
 • Chodorowski J., Bartmiński P., Plak A., Dębicki R., 2019. Czarnoziemy Lubelszczyzny. Soil Science Annual.
 • Hryń W., Czarnecka J., Kitowski I., Bartmiński P., Zubel R., 2019. Stress or help, how does the grey heron Ardea cinerea L. modify the vegetation structure of the forest floor? Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 88, 2: 3625.
 • Plak A., Bartmiński P., 2017. The impact of land use on the organic and inorganic selenium content in soils developed from loess. Journal of Elementology, 22(4): 1463-1474, DOI: 10.5601/jelem.2016.21.4.1348.
 • Ziółek M., Bartmiński P., Stach A., 2017. The Influence of Seabirds on the Concentration of Selected Heavy Metals in Organic Soil on the Bellsund Coast, Western Spitsbergen. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 49, 4: 507-520.
 • Plak A., Bartmiński P., Dębicki R., 2017. Land-use impact on selected forms of arsenic and phosphorus in soils of different functions. International Agrophysics, 31, 4: 525-537.
 • Uzarowicz Łukasz, Zagórski Zbigniew, Mendaka Emilia, Bartmiński Piotr, Szara Ewa, Kondras Marek, Oktaba Lidia, Turek Agnieszka, Rogoziński Radosław, 2017. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part I. Properties, classification, and indicators of early pedogenesis. Catena, 157: 75-89.
 • Debaene G., Bartmiński P., Niedżwiecki J., Miturski T., 2017. Visible and near-infrared spectroscopy as a tool for soil classification and soil profile description. Polish Journal of Soil Science, 50, 1: 1-10.
 • Stefaniuk M., Oleszczuk P., Bartmiński P., 2016. Chemical and ecotoxicological evaluation of biochar produced from residues of biogas production. Journal of Hazardous Materials. doi:10.1016/j.jhazmat.2016.06.013.
 • Stefaniuk M., Bartmiński P., Różyło K., Dębicki R., Oleszczuk P., 2015. Ecotoxicological assessment of residues from different biogas production plants used as fertilizer for soil. Journal of Hazardous Materials, 298: 195-202.
 • Bartmiński P., 2015. Środowiskowe uwarunkowania programów zalesieniowych na terenie powiatu włodawskiego. [W:] Dobrowolski R., Mięsiak-Wójciak K., Demczuk P. (red.). Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Łęczna, s. 83-98.
 • Witkowska-Walczak B.,  Bartmiński P., Sławiński C., 2015. Hydrophysical characteristics of selected soils from arctic and temperate zones. International Agrophysics 29: 525-531.
 • Dębicki R., Bilakowska K., Chodorowski J., Bartmiński P., 2015. Impact of tourism on selected properties of soils of Bukowa Góra Educational Path (Roztoczański National Park, Eastern Poland). Annales UMCS, s. B,
 • Polakowski C., Ryżak M., Bieganowski A., Sochan A., Bartmiński P., Dębicki R., Stelmach W., 2014. The Reasons for Incorrect Measurements of the  Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction. Soil Science Society of America Journal, 2014, doi:10.2136/sssaj2013.07.0286n.
 • Sochan A., Bieganowski A., Bartmiński P., Ryżak M., Brzezińska M., Dębicki R., Stuczyński T., Polakowski C.: Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method, Soil Science Society of America Journal, 2014, 12, DOI: 10.2136/sssaj2013.07.0308n.
 • Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Bartmiński P., Melke J., Cymerman J.:  Water conductivity of arctic zone soils (Spitsbergen). International Agrophysics, 2014, 28, 4: 529-535.
 • Łokas E., Bartmiński P., Wachniew P., Mietelski J.W., Kawiak T., Środoń J., Sources and pathways of artificial radionuclides to soils at a High Arctic site. Environmental  Science and Pollution Research, 2014, doi: 10.1007/s11356-014-3163-6.
 • Świtoniak M., Melke J., Bartmiński P.: The differences in cellulolytic activity of the Arctic soils of Calypsostranda, Spitsbergen. Polar Record, 2014, 50, 2: 199-208.
 • Klimowicz Z., Melke J., Chodorowski J., Uziak S., Bartmiński P.: Soils [In:] P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik.  (red.), The geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard), 2013, ss. 248-271.
 • Melke J., Witkowska-Walczak B., Bartmiński P.: Water retention of arctic zone soils (Spitsbergen). International Agrophysics, 2013, 27, 4: 439-444.
 • Bartmiński P., Chodorowski J., Bilakowska K., Moszyńska U., Dębicki R.: Wpływ hodowli konika polskiego na gleby obwodu ochronnego "Ostoja" (Roztoczański Park Narodowy, Polska SE). Geneza, gieografija ta ekologija gruntiw, 2013, 4: 138-147.
 • Dębicki R., Bartmiński P., Chodorowski J., Miśta T.: Gleby [w:] R. Reszel, T. Grądziel (red.), Przyroda nieożywiona. Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, 2013, 49-52.
 • Sochan A., Bieganowski A., Ryżak M., Dobrowolski R., Bartmiński P.: Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000. International Agrophysics, 2012, 26, 1: 99-102