The adressbook

dr Dominika Fila

dr Dominika Fila
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
(81) 537-79-97
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Dominika_Fila3
https://orcid.org/0000-0001-9807-6166
Konsultacje

Semestr zimowy 2023/24: wtorek 8.30-10.00

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, pok. 46
20-031 Lublin

O sobie

2021 r. - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

2016 r. - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: Chemia, Specjalność: Chemia materiałowa 


Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Kierownik projektu badawczego w konkursie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) PRELUDIUM 18, projekt badawczy pt. „Kompozyty na bazie alginianu jako perspektywa odzysku pierwiastków ziem rzadkich – surowców krytycznych”, nr 2019/35/N/ST8/01390.

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Zastosowanie jonitów chelatujących w procesie odzysku pierwiastków ziem rzadkich ze zużytych akumulatorów niklowo-wodorkowych”.

WYBRANE PUBLIKACJE:

1. Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Dorota Kołodyńska, Applicability of new sustainable and efficient alginate-based composites for critical raw materials recovery: General composites fabrication optimization and adsorption performance evaluation, Chemical Engineering Journal, 446 (2022) 137245, doi: 10.1016/j.cej.2022.137245

2. Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Dorota Kołodyńska, Fabrication, Characterization and Evaluation of an Alginate–Lignin Composite for Rare-Earth Elements Recovery, Materials, 15 (2022) 944, doi: 10.3390/ma15030944.

3. Dorota Kołodyńska, Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Static and dynamic studies of lanthanum(III) ion adsorption/desorption from acidic solutions using chelating ion exchangers with different functionalities, Environmental Research, 191 (2020) 110171, doi: 10.1016/j.envres.2020.110171.

4. Dorota Kołodyńska, Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Recovery of lanthanum(III) and nickel(II) ions from acidic solutions by the highly effective ion exchanger, Molecules, 25 (2020) 3718, doi:10.3390/molecules25163718.

5. Dorota Kołodyńska, Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Evaluation of possible use of the macroporous ion exchanger in the adsorption process of rare earth elements and heavy metal ions from spent batteries solutions, Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 147 (2020) 107767, doi: 10.1016/j.cep.2019.107767.

6. Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Dorota Kołodyńska, Recovery of metals from waste nickel-metal hydride batteries using multifunctional Diphonix resin, Adsorption - Journal of the International Adsorption Society, 25 (2019) 367-382, doi: 10.1007/s10450-019-00013-9.

7. Dorota Kołodyńska, Zbigniew Hubicki, Dominika Fila, Recovery of rare earth elements from acidic solutions using macroporous ion exchangers, Separation Science and Technology, 54 (2019) 2059-2076, doi: 10.1080/01496395.2019.1604753.