The adressbook

dr hab. Marcin Lipowski

dr hab. Marcin Lipowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 5375390
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://scholar.google.pl/citations?user=s-svzZMAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

Wydział Ekonomiczny
pok. 505, V piętro,
d
odatkowy adres e-mail:
marcin.lipowski@gmail.com 


 


Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2023-2024


środa: 15.00-16.30 MS Terams kod: qm3bpfj 


czwartek - 9.30-11.00 konsultacje stacjonarne pok. 505;


 


 


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Kierownik Katedry Marketingu od 1.10.2018 r., profesor UMCS, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, dr hab. UE w Katowicach, Wydział Zarządzania, specjalizujacy się w problamatyce marketingu usług, multikanalowej dystrybucji, wykorzystaniu technologi ICT w marketingu, komunikacji marketingowej, public relations oraz badaniach marketingowych. 

Naukowiec, wykładowca i praktyk marketingu. Szef Biura Komunikacji i Promocji UMCS w latach 2009-2011. Autor założeń systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Visitting Professor i wykładowca Politechniki Lwowskiej w przedmiocie "Public relations and corporate identity". Wykładowca studiów MBA w przedmiocie "Promocja" prowadzonych przez Politechnikę Lubelską. Konsultant w projektach współfinansowanych ze środków UE - m.in. Inicjatywa Jest Kobietą. Wykonawca projektów badawczych dla potrzeb realizacji strategii miasta Lublin w zakresie priorytetu "Akademickość miasta" - w latach 2012 oraz 2014. Koordynator badań ilościowych fetiwali plenerowych odbywających się w Lublinie w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Warsztatów Kultury realizowanego w roku 2017. Autor strategii marketingowych i planów promocji dla startupów powstających w ramach programów rozwojowych UE w latach 2019-2022.

Recenzent w renomowanych czasopismach naukowych - m.in. European Journal of Marketing, Spanish Journal of Marketing, International Journal of Management and Enterprise Development. Recenzent i członek komisji naukowych powoływanych w celu oceny osiągnięć naukowych kandydatów do stopnia doktora i doktora habilitowanego. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego z siedzibą w Poznaniu. Autor ok. 100 publikacji naukowych.

Publikacje z listy A MNiSW - ze wspłczynnikiem Impact Factor

1. M. Lipowski, I. Bondos, The influence of perceived media richness of marketing channels on online channel usage: Intergenerational differences, Baltic Journal of Management, vol. 13, issue 2, p. 169-190 (IF za 2018r. - 1,469 Wyd. Emerald).

2. D. Dudek, M. Lipowski, I. Bondos, Changing Energy Supplier on the Market with a Strong Position of Incumbent Suppliers - Polish Example, Energies 2021, vol. 14, 3933, p. 1-16 (IF  za 2020 r. - 3,004 Wyd. MDPI). 

3. M. Angowski, T. Kijek, M. Lipowski, I. Bondos, Factors Affecting the Adoption of Photovoltaic Systems in Rural Areas of Poland, Energies 2021, vol.14, 5272, p. 1-14 (IF  za 2020 r. - 3,004 Wyd. MDPI). 

4. Z. Pokojski, A. Kister, M. Lipowski, Remote Work Efficiency from the Employers’ Perspective — What’s Next?, Sustainability 2022, 14, 4220, p. 1-17  (IF  za 2021 r. - 3,251 Wyd. MDPI)


Działalność naukowa

Główny wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki  2014/13/B/HS4/01612 tytuł "Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej" - okres realizacji lata 2015-2018 - kierownik grantu dr hab. Zbigniew Pastuszak.

 

Nagroda BEST PAPER The MakeLearn & TIM Conference za publikację "Online Channel in Services Buying Process" - Timisoara, Rumunia, 26 maj 2016.

 

Autor książki "Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej", Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2016 r.