The adressbook

mgr inż. Karolina Trykacz

mgr inż. Karolina Trykacz
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
(81) 537 68 05
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Trykacz
Konsultacje

semestr letni 2020/2021


wtorki 13:45-14:45

środy 08:30-09:30


Dla zachowania porządku proszę o wcześniejszy kontakt mailowy

O sobie

Wykształcenie:

Gospodarka Przestrzenna, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS / Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (Portugalia) 

Zainteresowania badawcze: planowanie przestrzenne, rozwój lokalny i regionalny, obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kształtowanie krajobrazu


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Jakubowski A., Trykacz K., Studzieniecki T., Skibiński J., 2021, Identifying cross-border functional areas: conceptual background and empirical findings from Polish borderlands, European Planning Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1958760.

Bernat S., Trykacz K., 2020, Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 2 - zmiany krajobrazu po 1989 roku, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 44 (2), s. 7-38. DOI 10.30450/202009.

Trykacz K., 2020, Miejsce obszarów funkcjonalnych w polskim systemie planowania przestrzennego, [w:] H. Gawroński, K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak (red.), Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s. 153-172.

Wolińska D., Trykacz K., 2018, Partnerstwo publiczno-prywatne źródłem finansowania procesu rewitalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 502, s. 73-81. DOI: 10.15611/pn.2018.502.07.

Granty, projekty i stypendia:

NAWA, Program PROM:International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff, 2021, Departamento de Geografia e Turismo. Universidade de Coimbra (Portugalia).

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geograficzne, od 2020 r.
Follow UMCS: