The adressbook

mgr inż. Karolina Tymoszuk

mgr inż. Karolina Tymoszuk
Stanowisko
starszy referent, wykładowca
Jednostki
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII, KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Telefon
81-537-50-14
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Tymoszuk
https://orcid.org/0000-0002-1945-7567
Konsultacje

dyżur stacjonarny poniedziałek 9:00-10:00, p. 157B Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS


MS Teams czwartek 8:00-9:00 (kod zespołu: 9t5r4j5 nazwa zespołu: Konsultacje mgr inż. Karolina Tymoszuk)


 

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Botaniki, Mykologii i Ekologii. Prowadzę zajęcia z zakresu botaniki ogólnej i systematycznej oraz botaniki farmakologicznej.

Pracuję również przy dygitalizacji zbiorów w projekcie pt. Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO).


Działalność naukowa

Publikacje naukowe:

1. Strzałkowska-Abramek M., Tymoszuk K., Jachuła J., Bożek M.: Nectar and pollen production in Arabis procurrens Waldst. & Kit. and Iberis sempervirens L. (Brassicaceae). Acta Agrobot. 2016; 69(1):1656., http://dx.doi. org/10.5586/aa.1656.

2.Dzida K., Skubij N., Tymoszuk K., Staszczak A., Poleszak P. 2016. Właściwości lecznicze i walory dekoracyjne nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L. ). Annales UMCS. Sectio EEE Horticultura. 2016. XXVI (3): 13-25.

3. Denisow B., Tymoszuk K., Dmitruk M. 2019. Nectar and pollen production of Helianthus tuberosus L.–an exotic plant with invasiveness potential. Acta Botanica Croatica 78.2, 135-141.

Wyróżnienia:

-Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2017/2018
Follow UMCS: