The adressbook

dr Katarzyna Lenczowska-Soboń

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek od godz. 15.15-15.55 i 17.30-17.50  lub MS TEAMS kod do zespołu fc94m6q (proszę wcześniej o kontat).


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-036 Lublin
Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Członek Zarządu Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej. Członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej

Autorka prac z zakresu procedury karnej,  kryminalistyki, cyberprzestępczości, prawa medycznego i prawno - karnej ochrony zabytków.


Działalność naukowa

- „Europejska Konwencja Bioetyczna”  w: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką red. Violetta Korporowicz, Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2004;

- Rozdział w podręczniku i ćwiczeniach „Ekonomia i organizacja pracy w hotelarstwie” pod red. Elżbiety Mitury i Elżbiety Koniuszewskiej, Warszawa 2006

- „Należyta staranność jako wyznacznik zachowania lekarza na potrzeby procesu cywilnego” Essentia Medica  nr 1 (37) 2007;

- „Zgoda – czy zawsze musi być na piśmie”, Essentia Medica  nr 2(38) 2007;

- „Błąd w sztuce”, Essentia Medica  nr 5 (41) 2007;

- „Czy to jeszcze prezent, czy już łapówka?”, Essentia Medica  nr 6-7 (42) 2007;

- „Czy można odmówić leczenia” Essentia Medica  nr 10 (45) 2007;

- „Aspekty wykonywania zawodu lekarza medycyny estetycznej” w : Andrzej Ignaciuk, Allesio Redaelli „Medycyna Estetyczna” Warszawa 2010.

- „Tajemnica obrończa a prowadzenie kontroli operacyjnej”, Wojskowy Przegląd Prawniczy, 4(288)/2018;

- "Ochrona prawnokarna zabytków w świetle ustawodastw wybranych państw byłego bloku komunistycznego" Annales UMCS, sectio G, 2021, vol. 68, nr 1;

- Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku", Wolters Kluwer 2022.

- "Czy przestępstwo zniszczenia lub uszkodznia zabytku może być również występkiem o charakterze chuligańskim? Uwagi na tle badań praktyki" Studia Społeczne 2021 nr 4;

- "Kontrola operacyjna rozmów telefonicznych w projekcie ustawy z dnia 2 listopada 2021 o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw" współautor dr P. Opitek, Probacja 2022 nr 1.

- "Prokuratura lubelska w latach 1917 - 1921 w świetle wybranych dokumentów archiwalnych", wydanie specjalne Prokuratura i Prawo - "Prkuratura w służbie Państwu i społeczeństwu, 2022;

-"Praktyczne aspekty zwalczania przestepczości narkotykowej dokonywanej w świecie realnym i w cyberprzestrzeni" współautorzy dr P. Opitek, dr G. Ocieczek, Prokuratura i prawo 2022 nr 7-8.


Ogłoszenia

w dniu 7.11. 2023 konsultacje nie odbędą się, zapraszam w ten czwartek 9.11.2023 r.  od godz. 15.15-16.15 lub proszę o kontakt mailowy.