The adressbook

dr Monika Kotorowicz

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Telefon
81-537-62-04
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2020/2021 poprzez platfomę Microsoft Teams: 
poniedziałek 10:00 - 12:00
wtorek 11:00 - 12:00
(po uzgodnieniu drogą mailową)

Adres

Instytut Matematyki, Wydział MFiI, UMCS
Pl.M.Curie-Skłodowskiej 1, pokój 321Follow UMCS: