The adressbook

dr Michał Bobrowski

dr Michał Bobrowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


Czwartek


godz. 11.45 - 12.45, sala 522 (NH)


Poniedziałek


godz. 16 - 17 MS Teams (kod zespołu: lrnpz2n)


 


 


 


 


 

O sobie

 

Od 2018 adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Doktor filmoznawstwa (dysertację obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2010). W obrębie jego zainteresowań badawczych znajdują się klasyczne kino japońskie i amerykańskie, film animowany, studia nad propagandą filmową okresu Zimnej Wojny (USA, ZSRR, Jugosławia). W roku 2012 opublikował książkę Akira Kurosawa. Artysta Pogranicza. W roku 2016 ukazała się współredagowana przez niego monografia Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, a w 2019 jej kontynuacja zatytułowana Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History (również pod jego współredkacją). Książka ta uzyskała nominację do nagrody McLaren-Lambart Award for Best Scholarly Book on Animation za lata 2019-2020 przyznawanej przez Society for Animation Studies. Wraz z Radosłem Bombą współautor wydanej w 2021 roku książki Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji. Jest dyrektorem programowym oraz współzałożycielem StopTrik International Film Festival (Słowenia/Polska), festiwalu poświęconego animacji stop motion. Współpracuje z licznymi europejskimi festiwalami i instytucjami filmowymi jako kurator, aktywista kulturowy. Posługuje się językami angielskim, serbsko-chorwackim, rosyjskim.

 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze

Kino gatunków (historia i teoria); kulturoznawstwo porównawcze (kultura Stanów Zjednoczonych, Japonii, regionu Bałkanów, Rosji); film animowany; kino jugosłowiańskie i post-jugosłowiańskie; amerykańska i radziecka kultura masowa okresu Zimnej Wojny; studia nad propagandą.

 

Monografie:

 1. Bobrowski, M., Bomba, R., Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.
 2. Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History, O. Bobrowska, M. Bobrowski, B. Zmudziński [red.], Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, 256 stron.
 3. Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, M. Bobrowski, O. Bobrowska [red.], Gallery Bielska BWA: Bielsko-Biała, Kraków 2016, 228 stron.
 4. Bobrowski, M., Akira Kurosawa artysta pogranicza, Nomos, Kraków 2012, 260 stron.

Rozdziały w książkach (2017-2021):

 1. Bobrowska, O., Bobrowski, M., Transcultural exchange in the films of Yamamura Kōji, [w:] The Paper Bridge: Contemporary Theatre and Film Between Japan and the West, Wojciech Otto, Grzegorz Ziółkowski [red.], Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2021, s. 151-168.
 2. Bobrowski, M., Ideological Hall of Mirrors. Reflections of Soviet Propaganda in American Propaganda of the 1940s and 1950s, [w:] Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History, Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Bogusław Zmudziński [red.], Wydawnictwa AGH: Kraków 2019, s. 39-68.
 3. Bobrowski, M., Subversive Machinery: DIY Method in the Work of Julian Antonisz, [w:] Global Animation Theory. International Perspectives at Animafest Zagreb, Franziska Bruckner, Holger Lang, Nikica Gilić, Daniel Šuljić, Hrvoje Turković [red.], Bloomsbury: London, New York, Sydney, Dehli 2019, s. 213-232.

Artykuły w czasopismach (2017-2021):

 1. Bobrowski, M., Bobrowska, O., 《定格动 画或电 影 之魂  》       [Stop Motion Animation or the Soul of Cinema], transl. Zhao Xuetong, 《当代动 画》  ["Contemporary Animation"] 2019 (07/15), nr 289, s. 108-115.
 2. Bobrowski, M., Dom utracony, czyli najeżona jugonostalgia. O kontekstach filmu animowanego Dom jeża Evy Cvijanović, „Fabularie” 2019, nr 1(19), ISSN: 2300-7281, s. 34-41.
 3. Bobrowska, O., Bobrowski, M., Młoda polska animacja. W stronę kobiecej nowej fali, “EKRANy” 2018, nr 2(42), ISSN: 2083-0874, s. 30-35.
 4. Bobrowski, M., Imitacja, rekonstrukcja, propaganda. Zimnowojenne wędrówki europejskiego westernu, „Kwartalnik Filmowy" 2017, nr 97-98, ISSN: 0452-9502, s. 15-42.
 5. Bobrowska, O., Bobrowski, M., Animacja przedmiotowa (stop motion) – nurty, granice, konteksty, „Czas Kultury" 2017, nr 1, ISSN: 0867-2148, s. 28-34.

Publikacje nuakowe z lat 2007-2016:

 1. Bobrowski, M., From Eternity to Here. The Journey of No Return in the Films of Zdzisław Kudła, [w:] Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, Michał Bobrowski, Olga Bobrowska [red.], Gallery Bielska BWA: Bielsko-Biała, Kraków 2016, s. 83-98.
 2. Bobrowski, M., Rozkuty z łańcuchów. Czarnoskóry bohater westernów, [w:] Kino afroamerykańskie. Twórcy, dzieła zjawiska, Ewa Drygalska, Marcin Pieńkowski [red.], Wydawnictwo Naukowe Katedra: Gdańsk 2015, s. 305-340.
 3. Bobrowski, M., Seijun Suzuki: jaskrawe barwy buntu, [w:] Autorzy kina azjatyckiego II, Agnieszka Kamrowska [red.], EKRANy: Kraków 2015, s.147-178.
 4. Bobrowski, M., Generic Borderlans: Notes on the Intertextual Dialogue between Samurai Film and Western, „Silva Iaponicarum” 2015, nr 1 (wiosna/lato/jesień/zima), s. 11-26.
 5. Bobrowski, M., Gatunkowe pogranicza. Samurajskie filmy Hideo Goshy, „Literaria Copernicana” 2014, nr 2(14), s. 208-223.
 6. Bobrowski, M., Trzy oblicza samuraja. Filmowe adaptacje powieści Musashi Eijiego Yoshikawy, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, Krzysztof Loska [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2012, s. 109-128.
 7. Bobrowski, M., Disturbing The Balance. Woody Allen Read Dostoyevsky, „Slavia Centralis” 2011, no 2(4), pp. 82-93.
 8. Bobrowski, M., Ciemna strona mitu. Rzecz o związkach westernu i kina czarnego, „Studia Filmoznawcze” 2010, no 31, s. 101-122.
 9. Bobrowski, M., Akira Kurosawa. W szerokiej perspektywie, [w:] Autorzy kina azjatyckiego, Alicja Helman, Agnieszka Kamrowska [red.], Wydawnictwo Rabid: Kraków 2010, s. 149-180.
 10. Bobrowski, M., Odmienność podobieństw, czyli melodramat po japońsku, „Studia Filmoznawcze” 2008, nr 29, s. 89-111.
 11. Bobrowski, M., Woody Allen – Obydwie strony ekranu, [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Bunt i nostalgia, Łukasz A. Plesnar, Rafał Syska [red.], Rabid: Kraków 2007, s. 451-482.

 

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 1. Bobrowski, M. (2021, kwiecień). Kulturowe i ideologiczne znaczenie motywu pracy na roli w klasycznych filmach samurajskich. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie”, Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin (online), Polska. Gość Honorowy, członek Komitetu Naukowego.
 2. Bobrowski, M. (2019, listopad). Trans-cultural Encounters in Films of Yamamura Kōji. The Fourth Annual Conference of Chinese Animation Research in 2019, Communication University of China, College of Chinese & ASEAN Arts (Chengdu University), Contemporary Cinema Magazine, Chengdu, Chiny.
 3. Bobrowski, M. (2019, listopad). Ideological Hall of Mirrors. Reflections of Soviet Propaganda in American Propaganda of the Cold War. Animation and Comics Creative Development. Animation Scholars seminar and forum at the Students Animation Film Festival of the Southwest University, Southwest Minzu University, Xihua University, SIGGRAPH Chengdu, Chengdu, Chiny.
 4. Bobrowski, M. (2019, październik). The Work of Yamamura Kōji: Between Japanese Aesthetic Traditions and the European Avant-garde. The International Conference Japan – Film – Theatre – Media Art – East and West: Contemporary Interconnections, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM, Fundacja Mosty - Inlandimensions Festival (Gdańsk – Poznań – Wrocław), Poznań.
 5. Bobrowski, M., Bobrowska, O., (2017, lipiec). Grass-roots Animation Festival as a Tool for Social Change. Case study: Anibar, Kosovo, Animafest Scanner IV, Animafest World Festival of Animated Film, ASIFA-Austria, Zagrzeb, Chorwacja.
 6. Bobrowski, M., (2016, listopad). Antonisz: Art, Politics, Laughter, Art Practice and Theory Construction in the Age of Crossover. First Annual Conference in Animation Studies, Sichuan Province Animation and Comics Research; Academy of Arts and Films, Chengdu University; School of Animation, Chengdu University,Chengdu, Chiny.
 7. Bobrowski, M., (2016, lipiec). The Dissident Illusion of Movement. Political Significance of Czechoslovak Puppet Film, From Starewicz to “Star Wars”. A Puppet in the Physical and Social Sphere and Cosmic Space, Animator Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Wydział Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 8. Bobrowski, M., (2016, lipiec). Subversive Machinery. DIY Philosophy in Films of Julian Antonisz, International Symposium Animafest Scanner III, Animafest World Festival of Animated Film, ASIFA-Austria, Zagrzeb, Chorwacja.
 9. Bobrowski, M., (2015, wrzesień). From Eternity to Here. Journey of No Return in Films of Zdzisław Kudła, International Academic Conference Twisted Dreams of History. Subversiveness and Deformation in Animated Film from V4 Countries, Gallery Bielska BWA, Pedagogical University of Krakow, Bielsko-Biała.
 10. Bobrowski, M., (2010, marzec). Człowiek w kosmosie społeczeństwa. Piętno śmierci Akiry Kurosawy w kontekście filozofii konfucjańskiej, Sesja akademicka z okazji 100-lecia urodzin Akiry Kurosawy, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha, Kraków.