The adressbook

dr Alicja Lisiecka

dr Alicja Lisiecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021:
poniedziałek 12.00 – 14.00


konsultacje w trybie zdalnym (zgodnie z § 7, zarządzenia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr 73/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021)


Zgłoszenia na konsultacje proszę przesyłać drogą mailową
email: a.lisiecka@poczta.umcs.lublin.pl


Urlop: 14.07-09.09.2021

O sobie

Coordinator of the Erasmus+ Programme
Faculty of Pedagogy and Psychology 
Institute of Psychology


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

 • Wychowanie estetyczne w perspektywie historycznej
 • Edukacja estetyczna
 • Marketing kultury 
 • Animacja kultury

Publikacje
Monografie:

 1. Lisiecka A., Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939, wyd. UMCS, Lublin 2020, ss. 231.

Artykuły i rozdziały:

 1. Lisiecka A., Recepcja poglądów Johna Ruskina na wychowanie w Polsce przełomu XIX i XX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 42, s. 145-158.
 2. Lisiecka A., Aksjologiczna ideowość, w: Kompetencje kluczowe animatorów kultury i ich kształcenie, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 123-133.
 3. Lisiecka A., "Piękno uspołecznione". Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie, w: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, red. A. Kamińska-Małek, P. Oleśniewicz, Warszawa 2020, s. 64-71.
 4. Lisiecka A., Podmiotowość animatora i menedżera kultury w dobie ponowoczesności – implikacje dla akademickiego modelu kształcenia, w: Edukacja w XXI wieku – teoria i metody badawcze, red. M. Śliwa, E. Chodźko, Lublin 2020, s. 50-56.
 5. Lisiecka A., Problematyka powszechnego nauczania robót ręcznych na łamach kwartalnika „Praca Ręczna w Szkole” (1927-1939), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2020, t. 39, nr 1, s. 149-164.
 6. Lisiecka A., Programy nauczania przedmiotów artystycznych w zakładach kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w latach międzywojennych, w: Wybrane aspekty z zakresu edukacji i literatury, red. E. Chodźko, A, Surma, Lublin 2019, s. 156-168.
 7. Lisiecka A., Przedmioty artystyczno-techniczne w programach Wyższych Kursów Nauczycielskich w dwudziestoleciu międzywojennym, „Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2018, tom XIII, nr 1, s. 61-75.
 8. Lisiecka A., Programy nauki zajęć praktycznych w Polsce międzywojennej,„Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2017, tom XII, nr 1, s. 75-87.
 9. Lisiecka A., The Ego states of readers of literature and their reading preferences, [w:] In the sphere of education and artistic work, pod red. Chepil M., Żukowska A., Karpenko O.,Drohobycz 2016, s. 120-134.
 10. Lisiecka A., Funkcje czytelnictwa w perspektywie pedagogicznej, „Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2015, tom X, nr 1, s. 43-51.

 
Follow UMCS: