The adressbook

mgr Sylwia Zaborska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałki godz.8:00 - 9:30 pokój 613


Konsultacje odbywają sie głównie w trybie zdalnym (e-mail, aplikacja Microsoft Teams) do odwołania.


Poniżej kod dostępu do zespołu w aplikacji Micorsoft Teams: 10tgiw3


 


OGŁOSZENIE:


14 czerwca 2021 r. konsultacje wyątkowo odbędą sie o godz. 10:00 - 11:30

 


 

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo. Obecnie pracownik badawczo - dydaktyczny zatrudniony w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

 

Wykaz publikacji dostępny na stronie: https://orcid.org/0000-0002-9811-9995


Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

 Sprawy dotyczące organizacji i zaliczenia praktyk załatwiane są głównie w formie zdalnej (e-mail), wyłącznie w czasie konsultacji.

 

Przed wysłaniem wiadomości z zapytaniem dotyczącym organizacji i zaliczenia praktyk proszę uprzejmie o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi Systemu Obsługi Praktyk oraz instrukcją znajdującą się pod poniższym linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/organizacja-i-zaliczenie-praktyki,15553.htm

 

 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki proszę zeskanować do jednego pliku PDF oraz zatytułować plik zachowując następującą kolejność: imię i nazwisko, w nawiasie numer albumu, myślnik, dokumentacja praktyki, np. Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki.pdf. Zeskanowany dokmunet należy wysłać przez System Obsługi Praktyk wybierając opcję ,,załącz pliki do systemu".

Osoby zaliczające praktyki proszę o przesłanie oryginałów dokumentów na adres WPiA UMCS (na moje imię i  nazwisko). Powyższe dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od przyjętej podstawy zaliczenia praktyk.
Follow UMCS: