The adressbook

dr Eleonora Kirwiel

Telefon
81 5376002
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fec3
https://orcid.org/0000-0001-6412-0448
Konsultacje

Rok akademicki 2023/2024


Dyżury:


poniedziałek, godz. 8.00 - 9.00 (e-konsultacje na platformie MS Teams, link Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams)


piątek, godz. 8.40 - 9.40 (pok. 5.23)


adres mailowy do kontaktu: eleonora.kirwiel@mail.umcs.pl


 


 

 


 


 


 


 


  


 


 


  

 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Myśli Politycznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
Zainteresowania badawcze: pogranicza w Europie, system polityczny Federacji Rosyjskiej, życie polityczne w Federacji Rosyjskiej, kultura polityczna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-rosyjskie.  


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje naukowe

E. Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939: oblicze polityczne, Lublin 2011, ss. 220.

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2011, ss. 320.
Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, ss. 360.
PRL: Polska w drugiej połowie XX wieku, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 300.
Sen o potędze. Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2014, ss. 734. 
Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, ss. 636.

Myśl polityczna – Demokracja – Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin 2019, ss. 878.


 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2023/2024:
 
Najnowsza historia Polski CA
Bezpieczeństwo państwa w polskiej myśli politycznej CA